Yêu cầu thanh toán từ giá trị Hợp đồng Bảo hiểm

Yêu cầu thanh toán từ giá trị Hợp đồng Bảo hiểm

(chỉ thực hiện khi Hợp đồng còn hiệu lực)

Thanh toán quyền lợi bảo hiểm: Bất kỳ lúc nào kể từ khi hợp đồng có giá trị tài khoản/ tiền mặt/ đáo hạn, bao gồm:

  1. Tạm ứng từ Giá trị hoàn lại
  2. Hủy HĐ nhận Giá trị hoàn lại
  3. Rút 1 phần Giá trị tài khoản liên kết chung
  4. Quyền lợi tiền mặt định kỳ
  5. Đáo hạn

Thủ tục: Nộp Phiếu yêu cầu thanh toán Quyền lợi HĐBH; giao dịch (2) & (5) cần hoàn trả bản chính bộ hợp đồng.

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn