Quyền lợi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp Bằng chứng về Bệnh hiểm nghèo của NĐBH do các cơ quan có thẩm quyền cấp và một số tài liệu khác.

Xem Thêm
Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi cho thương tật toàn bộ vĩnh viễn / thương tật bộ phận vĩnh viễn

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp Kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật và một số tài liệu khác.

Xem Thêm
Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ tư vấn y khoa

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp Toàn bộ các chứng từ y tế liên quan đến bệnh hiểm nghèo của NĐBH.

Xem Thêm
Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ viện phí

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp giấy ra viện và một số tài liệu khác.

Xem Thêm
Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong

Bên cạnh việc điền mẫu đơn tương ứng, quý khách cần cung cấp giấy chứng tử và một số tài liệu khác.

Xem Thêm

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn