Sức khỏe không chỉ là vốn quý của mỗi chúng ta mà còn là tài sản quý giá nhất của gia đình bạn. Để có thể là điểm tựa cho những người thân yêu và chu toàn tình yêu với gia đình, bạn sẽ luôn cần một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Chủ động quan tâm chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết, nhưng chưa đủ vì bạn vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn và người thân.

Giải pháp bảo hiểm sức khỏe của Sun Life Việt Nam sẽ giúp bạn đảm bảo dự phòng tài chính cần thiết để gia đình bạn vượt qua các rủi ro bệnh tật khi cần đến.


Các sản phẩm về sức khỏe

Bảo An Khang mang đến giải pháp bảo vệ tài chính hiệu quả trước rủi ro Bệnh hiểm nghèo

Bảo An Khang

Bảo vệ đến 75 tuổi
  • Chi trả bệnh hiểm nghèo
  • Chi trả mọi giai đoạn bệnh
  • Hỗ trợ Tư vấn Y khoa
Bảo An Khang
An Nhiên Vui Sống
mang đến giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện trước Bệnh hiểm nghèo và nhiều rủi ro khác như tai nạn, thương tật, nằm viện

Sun Life - An Nhiên Vui Sống

Bảo vệ đến 75 tuổi
  • Chi trả bệnh hiểm nghèo
  • Bảo vệ tài chính trước rủi
    ro bệnh hiểm nghèo/tai nạn
  • Chi trả khi nằm viện
Sun Life - An Nhiên Vui Sống

Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

An tâm với dự phòng tài chính khi ốm đau

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo

Thêm an tâm với dự phòng tài chính bổ sung để chiến thắng bệnh hiểm nghèo khi cần

Xem chi tiết