SUN - Sống Đẳng Cấp

Bảo hiểm Đầu tư SUN - Sống Đẳng Cấp

Đầu tư thông minh, nâng tầm đẳng cấp

 

Bạn muốn tận hưởng cuộc sống đẳng cấp và viên mãn cho bản thân và gia đình? Bạn muốn tài sản được quản lý chuyên nghiệp với danh mục đầu tư đa dạng? Bạn muốn một giải pháp đầu tư cộng thêm bảo vệ tài chính?
Bảo hiểm Đầu Tư SUN - Sống Đẳng Cấp, giải pháp tài chính kép cho mục tiêu đầu tư và bảo vệ cuộc sống xứng tầm.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA

Bảo hiểm đầu tư Bảo hiểm đầu tư

Đầu tư hiệu quả

Bảo hiểm đầu tư Bảo hiểm đầu tư

Đầu tư linh hoạt và đơn giản

Bảo vệ toàn diện Bảo vệ toàn diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro

Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm đầu tư

 • Danh mục đầu tư đa dạng với 3 Quỹ đầu tư: Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Cân Bằng, Quỹ Bền Vững.

Bảo hiểm đầu tư SUN – Sống Đẳng Cấp được thiết kế dựa trên nhu cầu tài chính của bạn với các danh mục đầu tư đa dạng và hấp dẫn bao gồm cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi.

 • 3 Quỹ đầu tư phù hợp theo nhu cầu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn:
Bảo hiểm đầu tư

Quỹ Tăng Trưởng

Tối đa hóa tổng thu nhập từ các khoản đầu tư trung đến dài hạn

Đầu tư vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: cao

Bảo hiểm đầu tư

Quỹ Cân Bằng

Tạo ra sự phối hợp cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng vốn trung và dài hạn
Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, và đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn

Rủi ro đầu tư: trung bình

Bảo hiểm đầu tư

Quỹ Bền Vững

Tạo thu nhập ổn định song song với bảo toàn vốn trung và dài hạn

Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định

Rủi ro đầu tư: thấp

 • Quỹ đầu tư được quản lý bởi chuyên gia đầu tư chuyên nghiệp từ Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM)

SSIAM là Công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. SSIAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng, với tổng tài sản quản lý 4.282,5 tỷ đồng (tính đến Tháng 01/2020)..

(Nguồn:  https://www.ssi.com.vn/ssiam/chung-toi-la-ai)

Bảo hiểm đầu tư Bảo hiểm đầu tư

SSIAM là Công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. SSIAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng, với tổng tài sản quản lý 4.282,5 tỷ đồng (tính đến Tháng 01/2020)..

(Nguồn:  https://www.ssi.com.vn/ssiam/chung-toi-la-ai)

 • Đầu tư dễ dàng để tăng trưởng tài sản với 1 lần đóng phí lúc tham gia cũng như chủ động đầu tư thêm(1) bất cứ lúc nào.
 • Toàn quyền lựa chọn phí đóng và hạn mức bảo vệ.
 • Tiết kiệm thời gian nghiên cứu, theo dõi, phân tích thị trường.
 • Dễ dàng chuyển đổi Quỹ đầu tư với 6 lần chuyển đổi miễn phí trong mỗi Năm hợp đồng(2).
 • Chủ động chọn Quỹ đầu tư và tỷ lệ đầu tư(3) theo mong muốn.
 • Linh hoạt rút tiền(4) và thay đổi Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu và tình hình tài chính.

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong
Đến 70 tuổi Sau 70 tuổi
Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản
 • Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ vĩnh viễn đến tuổi 66: Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản.

Thông tin chung

đồng bảo hiểm nhân thọ đồng bảo hiểm nhân thọ

Tuổi tham gia:
18 tuổi – 65 tuổi

Tuổi kết thúc hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ Tuổi kết thúc hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:
85 tuổi

Bảo hiểm đầu tư Bảo hiểm đầu tư

Thời hạn bảo hiểm:
20 năm

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống Chất

Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình đột phá

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết 

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy