Từ số tiền nhỏ mang lại nhiều lợi ích lớn

Việc gia tăng nguồn thu nhập từ các khoản tiền nhàn rỗi là nỗi băn khoăn của mỗi người. Chúng ta đều luôn hướng tới mục tiêu đã đề ra, dù đó là mục tiêu ngắn hạn hay là chặng đường dài trong tương lai. Để có một cuộc sống tốt hơn hay đảm bảo các rủi ro về tài chính cho mai sau đều cần phải có những khoản tiền nhất định. Vì thế, việc lựa chọn một kênh đầu tư bằng chính số tiền nhàn rỗi của mình sao cho hiệu quả nhất đóng vai trò rất quan trọng, từ đó chúng ta có thể yên tâm hơn đối với số tiền mà bản thân đã bỏ ra.

Bạn đã sẵn sàng tìm một giải pháp đầu tư hiệu quả và linh hoạt hay chưa? Giải pháp đầu tư của Sun Life Việt Nam sẽ giúp bạn bảo vệ toàn diện trước các rủi ro đầu tư và đáp ứng nhu cầu gia tăng thu nhập trong mọi giai đoạn cuộc sống.Các sản phẩm đầu tư

bảo hiểm đầu tư SUN – Sống Sung Túc

SUN – Sống Sung Túc

3 tính năng đầu tư vượt trội
  • Đầu tư Hiệu quả
  • Đầu tư Linh hoạt
  • Bảo vệ toàn diện
SUN – Sống Sung Túc

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết