Vun đắp sự sung túc cho gia đình là một quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo và rất nhiều nỗ lực của từng thành viên.

Một kế hoạch tài chính thông minh sẽ không thể thiếu giải pháp dự phòng cho những bất trắc nghiêm trọng.

Giải pháp Bảo vệ Tài chính của Sun Life Việt Nam giúp đảm bảo dự phòng tài chính an toàn cho gia đình khi có bất trắc nghiêm trọng xảy đến với người trụ cột.


Các sản phẩm gia tăng bảo vệ

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Mở rộng bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Đảm bảo khả năng duy trì hợp đồng bảo hiểm kể cả khi không may rủi ro xảy đến cho những thành viên trụ cột

Xem chi tiết