SUN - Vững Vàng

 

Là kiên định và tự tin trước mọi biến cố.

Là tập trung vào hiện tại và sẵn sàng đón tương lai.

Là từng bước kiến tạo cuộc sống với kế hoạch và thái độ lạc quan.

SUN - Vững Vàng là giải pháp bảo hiểm toàn diện trước rủi ro bệnh ung thư, giúp bạn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, an tâm trải nghiệm cuộc sống cùng gia đình.

Quyền lợi nổi bật

 

Bảo vệ trước rủi ro ung thư ở

MỌI GIAI ĐOẠN BỆNH

Tăng cường bảo vệ trong 5 năm hợp đồng đầu tiên cho

10 BỆNH UNG THƯ

THƯỜNG GẶP

Hỗ trợ thu nhập

DO ĐIỀU TRỊ BỆNH

Thông tin chung

  • Tuổi tham gia: 6 tháng – 60 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: 15 năm
  • Thời hạn đóng phí: Bằng thời hạn bảo hiểm
  • Định kỳ đồng phí: Năm, nửa năm, quý

Tài liệu tham khảo

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết 

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

 

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu: