Tai nạn luôn là điều không thể dự liệu trước được trong cuộc sống. Dù vậy bạn sẽ không cần quá lo lắng về chúng nếu đã chủ động quản lý rủi ro và có sẵn kế hoạch dự phòng cho những tổn thất tài chính nghiêm trọng do tai nạn.

Với Giải pháp Bảo hiểm Tai nạn của Sun Life Việt Nam, bạn sẽ có điểm tựa tài chính vững chắc để bảo vệ gia đình trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn.


Các sản phẩm tai nạn

Bảo An Toàn mang đến điểm tựa tài chính vững chắc bảo vệ gia đình trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn

Bảo An Toàn

Bảo vệ trong 10 năm
 • Chi trả khi tai nạn
 • Hỗ trợ viện phí do tai nạn
 • Hoàn phí khi không rủi ro
Bảo An Toàn
Bảo An Bình là giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện được hoàn phí bảo hiểm khi không có rủi ro

Bảo An Bình

Bảo vệ trong 10 năm
 • Chi trả khi rủi ro
 • Chi trả gấp 2 do tai nạn
 • Hoàn phí khi không rủi ro
Bảo An Bình
SUN – Bạn Đồng Hành mang đến sự bảo vệ toàn cầu giúp bạn an tâm trải nghiệm và khám phá cuộc sống trọn vẹn hơn

SUN – Bạn Đồng Hành

Bảo vệ trong 1 năm
 • Chi trả khi tai nạn và chi
  trả gấp 2 do tai nạn xe máy
 • Tham gia trực tuyến
SUN – Bạn Đồng Hành

Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết