Toàn gia an phúc, sung túc tương laiGiải pháp bảo vệ và tiết kiệm linh hoạt, giúp bạn đạt được nhiều mục tiêu tài chính quan trọng trong tương lai

 • Tích lũy tài sản an toàn hiệu quả cho gia đình với lãi suất đảm bảo và cơ hội hưởng lãi suất đầu tư hấp dẫn;
 • Vững tâm với bảo vệ tài chính trọn đời;
 • Dễ dàng linh hoạt điều chỉnh để luôn đáp ứng nhu cầu thay đổi trong tương lai.

Quyền lợi sản phẩm

Đa dạng với hai sự lựa chọn bảo vệ trọn đời tùy theo nhu cầu của khách hàng:

 • Quyền lợi cơ bản

Khách hàng sẽ nhận được Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản, tùy thuộc vào giá trị nào lớn hơn trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 • Quyền lợi nâng cao

Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ Giá trị tài khoản nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 • An tâm với chính sách đầu tư an toàn và hiệu quả với mức lãi suất cam kết tối thiểu được tích lũy vào Giá trị tài khoản như sau:
  Năm hợp đồng 1 - 5 6+
  % Giá trị tài khoản

  5%

  3%

 • Để khuyến khích khách hàng theo đuổi kế hoạch tài chính như đã hoạch định cũng như tri ân những khách hàng cam kết lâu dài, khách hàng sẽ được nhận thêm khoản thưởng duy trì hợp đồng với tỷ lệ như sau:
  Cuối năm hợp đồng % Giá trị tài khoản trung bình của
  36 tháng trước đó
  3 & 6 & 9

  5%

  12 & 15 & 18 & 21

  8%

 • Vào ngày đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận toàn bộ giá trị tài khoản nếu hợp đồng bảo hiểm trọn đời vẫn còn hiệu lực.

Ngoài ra, là một sản phẩm thuộc dòng liên kết chung với đặc tính linh hoạt, Bảo An Phúc giúp khách hàng có thể điều chỉnh kế hoạch tiết kiệm và bảo vệ để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ dự định nào với các quyền lợi sau:

 • Tạm dừng đóng phí

Khi gặp khó khăn về tài chính hoặc cần ưu tiên tài chính để giải quyết các công việc khác, khách hàng có thể tạm ngưng đóng phí sau năm hợp đồng thứ 3 mà vẫn đảm bảo các quyền lợi hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Quý khách vẫn có thể tiếp tục đóng phí khi khả năng tài chính cho phép để đảm bảo các kế hoạch tài chính trong dài hạn

 • Tạm ứng hoặc rút tiền từ tài khoản

Trong trường hợp đột xuất cần sử dụng tới một khoản tiền lớn, khách hàng có thể tạm ứng hoặc rút tiền từ tài khoản mà không làm mất hiêu lực của hợp đồng.

 • Giải ước hợp đồng

Trong trường hợp thay đổi kế hoạch và mục tiêu tài chính, khách hàng có thể hủy bỏ hợp đồng và nhận được Giá trị hoàn lại.

 • Thay đổi Số tiền bảo hiểm và Phí bảo hiểm

Khi thu nhập tăng hoặc khi có nhiều tiền nhàn rỗi hơn, khách hàng có thể đóng thêm Phí bảo hiểm và gia tăng Số tiền bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào để tăng quyền lợi bảo vệ và số tiền đầu tư trong Giá trị tài khoản.

Cơ chế hoạt động của Bảo An Phúc

 • Chi phí ban đầu

Chi phí ban đầu được khấu trừ từ phí bảo hiểm trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản. Chi phí này thay đổi theo Năm hợp đồng và được tính theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6+
% Phí bảo hiểm cơ bản

55%

45%

30%

15%

10%

3%

% Phí bảo hiểm đóng thêm

8%

7%

6%

5%

4%

3%

 • Chi phí bảo hiểm rủi ro

Chi phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản để đảm bảo việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm.

 • Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí quản lý hợp đồng được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản, hiện tại là 30.000 đồng/tháng để chi trả các chi phí liên quan đến việc duy trì và quản lý hợp đồng.

 • Chi phí quản lý quỹ

Chi phí quản lý quỹ là 2%/năm, được sử dụng để trang trải các chi phí quản lý Quỹ liên kết chung.

 • Chi phí hủy bỏ hợp đồng

Chi phí hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trọn đời được áp dụng khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, theo tỷ lệ phần trăm của Phí cơ bản như sau:

Năm hợp đồng 1-5 6 7 8 9 10+
% Phí bảo hiểm cơ bản

100%

90%

70%

50%

30%

0%

 • Chi phí rút tiền từ tài khoản

Trong trường hợp khách hàng quyết định rút tiền từ Giá trị tài khoản, Bên mua bảo hiểm sẽ phải chịu một Chi phí rút tiền theo quy định.

Lưu ý: Các chi phí nêu trên không được bảo đảm và có thể thay đổi theo sự phê duyệt của Bộ Tài chính.


Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng

30 ngày tuổi - 50 tuổi (Nâng cao)
30 ngày tuổi - 60 tuổi (Cơ bản)

Thời hạn đóng phí

Trọn đời

Thời hạn hợp đồng

40 - 100 năm

Định kỳ đóng phí

Năm, Nửa năm, Quý


Những tài liệu bạn nên tham khảo :


Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc