Bảo An Tâm mang đến kế hoạch tích lũy và đảm bảo an toàn tài chính trung hạn với thời hạn đóng phí chỉ trong 3 năm

Kế hoạch tích lũy và đảm bảo an toàn tài chính trung hạn với thời hạn đóng phí chỉ trong 3 năm

  • Quyền lợi định kỳ mỗi 5 năm và quyền lợi đáo hạn đáp ứng nhu cầu tài chính khác nhau cho từng giai đoạn;
  • Yên tâm với bảo vệ an toàn tài chính trong 10 năm;
  • Chỉ cần đóng phí trong 3 năm.

Quyền lợi sản phẩm

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại cho khách hàng.

Vào mỗi cuối năm (05) Năm hợp đồng trong suốt Thời hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được Quyền lợi tiền mặt định kỳ (*) như một lời tri ân gửi tới khách hàng theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng 5 10
% Phí bảo hiểm năm

20%

20%

(*) Khách hàng có thể để lại tiền mặt định kỳ và nhận lãi hàng tháng.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Anh An 30 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo An Tâm với Số tiền bảo hiểm là 300.000.000 đồng, anh An sẽ đóng 12.000.000 đồng/năm trong vòng 03 năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả cho anh An được minh họa như sau:

Bảo An Tâm – Minh họa quyền lợi

  • Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Anh An sẽ nhận được khoản Tiền mặt định kỳ vào Năm hợp đồng thứ 05 và 10, cụ thể như sau:

Năm hợp đồng 5 10
Tiền mặt định kỳ

4.000.000 đồng

4.000.000 đồng

  • Quyền lợi bảo hiểm

Trong trường hợp anh An gặp rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm là 300.000.000 đồng.

Bảo An Tâm – Quyền lợi bảo hiểm

  • Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng là 40.000.000 đồng (*).

Bảo An Tâm – Quyền lợi đáo hạn

(*) Quyền lợi đáo hạn được minh họa ở mức lãi suất 8%.


Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng

30 ngày tuổi - 55 tuổi

Thời hạn đóng phí

3 năm

Thời hạn hợp đồng

10 năm

Định kỳ đóng phí

Năm, Nửa năm, Quý


Những tài liệu bạn nên tham khảo


Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

An tâm với dự phòng tài chính khi ốm đau

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo

Thêm an tâm với dự phòng tài chính bổ sung để chiến thắng bệnh hiểm nghèo khi cần

Xem chi tiết

Bạn cần tìm hiểu thêm về sản phẩm? Vui lòng điền thông tin liên hệ để được tư vấn

(*) Thông tin bắt buộc