SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ

Tư vấn về lập kế hoạch bảo hiểm và chương trình tiết kiệm có sự bảo vệ dài hạn.

Tương lai sung túc, cuộc sống vẹn toàn

Giải pháp tài chính an toàn, hiệu quả nhằm giúp khách hàng chu toàn những ước mơ, dự định trong tương lai, ngay cả khi phải đối mặt với các rủi ro, bất trắc trong cuộc sống.

  • Đảm bảo kế hoạch tài chính với Quyền lợi tiền mặt định kỳ hàng năm
  • Tiết kiệm hiệu quả với giá trị đáo hạn hấp dẫn
  • Bảo vệ vẹn toàn dài lâu nhưng chỉ cần đóng phí ngắn hạn
  • Miễn đóng phí khi mắc bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu (quyền lợi tùy chọn).

Quyền lợi sản phẩm

Linh hoạt lựa chọn các gói bảo hiểm 20 năm, 24 năm, hoặc 30 năm với thời gian đóng phí ngắn hạn tương ứng chỉ 10 năm, 12 năm, và 15 năm.

lựa chọn gói bảo hiểm linh hoạt 20, 24 hoặc 30 năm SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ của Sun Life Việt Nam với phí bảo hiểm 10, 12 hoặc 15 năm

Tổng quan về quyền lợi sản phẩm Bảo hiểm Tiết kiệm SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ

 

Quyền lợi tiết kiệm

Ngay sau thời hạn đóng phí, Bạn sẽ nhận được một khoản tiền mặt đảm bảo hàng năm để thực hiện những ước mơ ấp ủ cho bản thân và gia đình.

Gói bảo hiểm 20 năm 24 năm 30 năm
Số lần nhận Quyền lợi tiền mặt định kỳ hàng năm 10 lần 12 lần 15 lần
Tổng Quyền lợi tiền mặt định kỳ đảm bảo 125% STBH
(12,5% STBH X 10 năm)
120% STBH
(10% STBH X 12 năm)
120% STBH
(8% STBH X 15 năm)

Vào ngày đáo hạn hợp đồng, Bạn sẽ nhận được khoản chi trả hấp dẫn tương ứng với gói bảo hiểm đã lựa chọn.

Với gói 20 năm: bạn sẽ nhận được toàn bộ khoản Thưởng lộc hàng năm đã phát sinh (1)

Với gói 24 năm: bạn sẽ nhận được 30% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ khoản Thưởng lộc hàng năm đã phát sinh (1)

Với gói 30 năm: bạn sẽ nhận được 50% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ khoản Thưởng lộc hàng năm đã phát sinh (1).

(1)Thưởng lộc hàng năm là khoản tiền (không đảm bảo) phát sinh vào mỗi cuối Năm hợp đồng, bắt đầu từ Năm hợp đồng thứ 3 cho đến hết Thời hạn hợp đồng, với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực tại thời điểm phát sinh.

Bảo vệ càng dài, tiết kiệm càng cao

GPE – Quyền lợi tiết kiệm

Quyền lợi tiết kiệm của sản phẩm Bảo hiểm Tiết kiệm SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ

Quyền lợi bảo vệ

(Áp dụng khi Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước 66 tuổi)

Sun Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ Thưởng lộc hàng năm đã phát sinh để hỗ trợ nguồn tài chính cần thiết cho gia đình khi rủi ro xảy đến với người trụ cột.

(Quyền lợi tùy chọn)

Bạn sẽ được miễn toàn bộ phí bảo hiểm của sản phẩm chính trong tương lai nếu Người được bảo hiểm không may mắc bệnh hiểm nghèo thuộc đồng thời vẫn tiếp tục nhận được đầy đủ tất cả các quyền lợi tiết kiệm và bảo vệ của Hợp đồng.

Dịch vụ được cung cấp bởi Mediguide, công ty uy tín hàng đầu thế giới về dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa, có đại diện tại Việt Nam là InSmart. Khi có vấn đề về sức khỏe, Bạn sẽ được kết nối với các bác sỹ chuyên khoa uy tín hàng đầu thế giới để được tư vấn về tình trạnh bệnh lý cũng như hướng điều trị, giúp bạn có thêm cơ sở tin cậy để quyết định hướng điều trị nhanh chóng và hiệu quả.

Khi lựa chọn Quyền lợi miễn đóng phí, bạn sẽ được sử dụng dịch vụ này

  • Hoàn toàn miễn phí;
  • Không giới hạn số lần sử dụng dịch vụ;
  • Không giới hạn danh sách bệnh.

(2) Dịch vụ cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ do Sun Life Việt Nam chỉ định. Sun Life Việt Nam bảo lưu quyền xem xét, điều chỉnh điều kiện, điều khoản, thay đổi nhà cung cấp hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ này tại bất kỳ thời điểm nào. Các thay đổi về dịch vụ này (nếu có) sẽ được cập nhật trên website www.sunlife.com.vn

GPE – Quyền lợi bảo vệ

Bảo hiểm Tiết kiệm SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ bảo vệ tài chính toàn diện

Minh họa quyền lợi

Anh A 30 tuổi tham gia SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ, có chọn Quyền lợi miễn đóng phí với Số tiền bảo hiểm (STBH) 250 triệu, thời hạn bảo hiểm là 30 năm.

Trường hợp cuộc sống bình an: anh A không có rủi ro xảy ra trong suốt thời hạn hợp đồng.

Gói bảo hiểm Tổng quyền lợi tiết kiệm
18,9 triệu đồng/năm 701 triệu đồng
ví dụ minh họa về chương trình bảo hiểm Sun - Trọn Vẹn Ước Mơ của Sun Life Việt Nam không có rủi ro trong thời hạn hợp đồng

Minh họa quyền lợi Bảo hiểm Tiết kiệm SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ

Trường hợp không may: Anh A mắc ung thư giai đoạn đầu trong năm hợp đồng thứ 2, sau khi đã đóng 37,8 triệu đồng. Sau đó, anh A lại bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) do tai nạn vào năm hợp đồng 29.

Gói bảo hiểm Tổng quyền lợi
18,9 triệu đồng/năm 1.019,7 triệu đồng
ví dụ minh họa về chương trình bảo hiểm Sun - Trọn Vẹn Ước Mơ của Sun Life Việt Nam có xuất hiện ung thư trong năm hợp đồng thứ hai

Minh họa quyền lợi Bảo hiểm Tiết kiệm SUN – Trọn Vẹn Ước Mơ

Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng 18 – 55/58/60 tuổi
Thời hạn đóng phí 10/12/15 năm
Thời hạn hợp đồng 20/24/30 năm
Định kỳ đóng phí Năm, nửa năm, quý

Những tài liệu bạn nên tham khảo

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết


Lập kế hoạch:

Ngày sinh
Giới tính
Mức bảo vệ mong muốn

Giải pháp *
Bảo vệ 20 năm
Quyền lợi tiết kiệm đảm bảo từ 100.000.000
Phí 11,680,000 ₫/năm
Đóng phí chỉ 10 năm
Miễn thu phí khi bệnh hiểm nghèo
Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa
Bảo vệ 24 năm
Quyền lợi tiết kiệm đảm bảo từ 100.000.000
Phí 10.025.000 ₫/năm
Đóng phí chỉ 12 năm
Miễn thu phí khi bệnh hiểm nghèo
Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa
Bảo vệ 30 năm
Quyền lợi tiết kiệm đảm bảo từ 100.000.000
Phí 7.666.000 ₫/năm
 Giải pháp đề nghị
Đóng phí chỉ 15 năm
Miễn thu phí khi bệnh hiểm nghèo
Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa
*Lưu ý:
Phí bảo hiểm ước tính trên đây dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm được thẩm định ở mức rủi ro chuẩn, có lựa chọn quyền lợi Miễn thu phí khi bệnh hiểm nghèo và chưa áp dụng mức giảm phí (nếu có) cho Hợp đồng giá trị lớn

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy