Hướng dẫn Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong bao gồm:

 1. Các giấy tờ cần thiết:
 2. Chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm:
  • Giấy chứng tử; Hộ khẩu khai tử
  • Giấy ra viện và Tóm tắt bệnh án
  • Kết luận điều tra về tai nạn (Trường hợp tử vong do tai nạn).
 3. Tiếp nhận hồ sơ:
  • Theo đường bưu điện: vui lòng xem địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam gần nhất tại đây;
  • Theo email: VN_Claims@sunlife.com;

   Lưu ý: SLVN chỉ chấp nhận hồ sơ scan màu. Khách hàng vui lòng cung cấp hồ sơ bản gốc khi SLVN yêu cầu

 4. Thời hạn nộp hồ sơ:
  • 01 năm kể từ ngày Người được bảo hiểm tử vong.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ