SUN - Hưu Trí Thanh Nhàn

Bảo hiểm hưu trí: SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn từ công ty bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

Đam mê cống hiến, an tâm vui hưởng

Lợi ích khi tham gia SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Dành cho Doanh nghiệp

 • Giúp quan tâm chăm lo đời sống nhân viên khi nghỉ hưu.
 • Thu hút người tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và bền vững.
 • Duy trì gắn kết lâu dài giữa nhân viên và doanh nghiệp.
 • Được thuận lợi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dành cho Nhân viên

 • Mang đến giải pháp hưu trí hiệu quả, bổ sung nguồn thu nhập đều đặn sau khi nghỉ hưu.
 • Tăng cường bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống.
 • Giúp yên tâm làm việc, ổn định và gắn bó cùng doanh nghiệp dài lâu.
 • Được thuận lợi về thuế thu nhập cá nhân.

SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn hoạt động như thế nào?

Giải thích về cách hoạt động của chương trình hưu trí SUN - Hưu Trí Thanh Nhàn

Cách thức hoạt động của sản phẩm bảo hiểm SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi hưu trí định kỳ từ gói bảo hiểm hưu trí SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Hưu trí định kỳ

Lãi và thưởng từ gói bảo hiểm hưu trí SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Lãi và thưởng

Thuận lợi về thuế từ gói bảo hiểm hưu trí SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Thuận lợi về thuế

Quyền lợi Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn từ bảo hiểm hưu trí SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Quyền lợi hưu trí định kỳ của Sun - Hưu Trí Thanh Nhàn

Quyền lợi hưu trí định kỳ của sản phẩm bảo hiểm SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Giá trị tài khoản hưu trí của nhân viên sẽ không ngừng tăng trưởng nhờ được hưởng các khoản lãi và thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian tham gia hợp đồng.

Lãi và thưởng từ bảo hiểm hưu trí SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Các khoản lãi và thưởng khi tham gia bảo hiểm SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Doanh nghiệp

Khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 36 triệu đồng/năm/nhân viên

Nhân viên

Khấu trừ khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lên đến 12 triệu đồng/năm

  Trước tuổi nghỉ hưu Từ tuổi nghỉ hưu
Giá trị lớn hơn giữa  

Tử vong hoặc

thương tật

toàn bộ

vĩnh viễn


Số tiền bảo hiểm hưu trí

Số tiền bảo hiểm


Giá trị tài khoản hưu trí

Giá trị tài khoản hưu trí

Giá trị tài khoản hưu trí

Giá trị tài khoản hưu trí

Hỗ trợ chi phí

hậu sự

30 triệu đồng  

(*) Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn áp dụng trước tuổi 66.

Gia tăng bảo vệ toàn diện

Tăng cường hỗ trợ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng (theo quy định thẩm định của Sun Life Việt Nam).

Chủ động lập kế hoạch hưu trí

Doanh nghiệp và nhân viên chủ động xây dựng kế hoạch hưu trí cho nhân viên với các quyền:

 • Đóng góp linh hoạt
 • Tạm thời đóng tài khoản hưu trí
 • Kích hoạt tài khoản hưu trí

Thông tin chung

Thông tin chung về bảo hiểm hưu trí SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Thông tin chung về sản phẩm bảo hiểm SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Truy cập tài khoản

Doanh nghiệp và Thành viên dễ dàng truy cập tài khoản để tra cứu thông tin mọi lúc, mọi nơi.

* Lưu ý: Thông tin chi tiết về quyền lợi, điều kiện bảo hiểm, các loại phí liên quan được thể hiện tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. 

Những tài liệu bạn nên tham khảo:

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy