Đằng sau sự thành công của một Doanh nghiệp là những Nhân viên tài năng và gắn kết. Chăm lo vun đắp cho tương lai hưu trí an nhàn của Nhân viên là món quà trọn vẹn về tinh thần lẫn vật chất, giúp Nhân viên an tâm tiếp tục đóng góp cho sự thành công của Doanh nghiệp.

Bảo hiểm hưu trí cung cấp Quỹ hưu trí an toàn, hiệu quả cho Nhân viên và bảo vệ tài chính trước những bất trắc không mong đợi. Vì vậy, đây là lựa chọn hiệu quả giúp Doanh nghiệp chăm lo cho tài sản quý giá nhất của mình. Sun Life Việt Nam là công ty tiên phong và dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí. Công ty đang quản lý quỹ hưu trí tự nguyện lớn nhất tại Việt Nam (tính đến 31/03/2018).


Các sản phẩm Giải pháp Hưu Trí

Giải pháp phúc lợi toàn diện và hiệu quả, giúp nhân viên yên tâm cống hiến và gắn bó

SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn

Bảo vệ đến tối đa 95 tuổi
  • Quyền lợi hưu trí định kỳ
  • Thuận lợi về thuế thu
    nhập
  • Gắn kết công ty-nhân viên
SUN – Hưu Trí Thanh Nhàn
Giải pháp phúc lợi và tưởng thưởng nhân viên hiệu quả dành cho Doanh nghiệp

Hưu Trí Sun Life

Bảo vệ đến tối đa 85 tuổi
  • Quyền lợi hưu trí định kỳ
  • Tích lũy an toàn, hiệu quả
  • Thuận lợi về thuế thu
    nhập
Hưu Trí Sun Life