Hãy tỏa sáng cùng Sun Life Việt Nam

Sự thành công của mỗi nhân viên chính là sự thành công của Công ty. Tại Sun Life Việt Nam, chúng tôi luôn hướng đến trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đặc biệt, sự hợp tác và gắn kết giữa các cá nhân giúp đội ngũ Sun Life Việt Nam cùng tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời.

Các vị trí tuyển dụng

Dịch vụ khách hàng / Client Services

Khối Khách hàng Doanh nghiệp / Corporate Account

Chiến lược Kỹ thuật số / Digital Initiatives

Nhân sự / Human Resource

Pháp lý và Tuân thủ / Legal & Compliance

Tối ưu hóa Hoạt động Kinh doanh / Business Excellence

Kênh Phân Phối / Distribution

Định phí & Sản phẩm / Actuarial & Product

Công nghệ thông tin / Enterprise Services

Tài chính & Kế toán / Financial & Accounting

Marketing


TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN

Để đăng ký ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên, vui lòng tải mẫu đơn ứng tuyển, điền đầy đủ các thông tin và gửi về địa chỉ email: VN_careers@sunlife.com