Ngày Hội OneSunLife Châu Á 2022

Ngày Hội OneSunLife Châu Á – Phong cách sống khỏe mạnh. Sống chất hơn!

Sun Life Châu Á mời Bạn cùng bắt đầu cho hành trình Chăm Sóc Sức Khỏe Trọn Đời vào Ngày Hội Tuyển Dụng 2022.

Asia One Sun Life Open Day Event – Next step in your brighter life Asia One Sun Life Open Day Event – Next step in your brighter life

Ngày Hội OneSunLife Châu Á – Phong cách sống khỏe mạnh. Sống chất hơn!

Sun Life Châu Á mời Bạn cùng bắt đầu cho hành trình Chăm Sóc Sức Khỏe Trọn Đời vào Ngày Hội Tuyển Dụng 2022.

Đại dịch toàn cầu đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe và tài sản. Bảo hiểm đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe trong suốt 2 năm qua. Đội ngũ Tư vấn tài chính của chúng tôi đã giúp nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài chính tốt hơn, giúp họ đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình; đồng thời giúp họ lập ra các kế hoạch dài hạn và tổng thể để mang lại sự an tâm cho tương lai.

Sun Life luôn khuyến khích các ứng viên khám phá những cơ hội nghề nghiệp tại công ty để có thể giúp bản thân và những người khác tận hưởng cuộc sống tươi sáng hơn.

Với Ngày hội OneSunLife Châu Á, Sun Life hướng Khách hàng và Ứng viên đến việc lựa chọn phong cách sống khỏe mạnh nhằm giúp họ có được cuộc sống khỏe mạnh và tươi sáng hơn.

Cũng tại Ngày Hội Tuyển Dụng, các Giám đốc điều hành của Sun Life trên toàn Châu Á sẽ chia sẻ về sự phát triển của ngành bảo hiểm và cơ hội nghề nghiệp tại công ty. Sun Life đang mang đến một con đường sự nghiệp thú vị cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang tìm kiếm một sự nghiệp có tưởng thưởng xứng đáng và hoàn hảo với thời gian làm việc linh hoạt và hoàn toàn độc lập.

Tham gia sự kiện trực tuyến Ngày Hội OneSunLife Châu Á – Phong cách Sống Khỏe Mạnh. Sống chất hơn! để tìm hiểu về cơ hội trở thành Tư Vấn Tài Chính và các cơ hội do Sun Life mang đến.

 

Ngày: Thứ Bảy, Ngày 19 Tháng 03 năm 2022

Thời gian: 13:30 - 14:30

 

Diễn giả của chúng tôi

Seng Lee – personal coach and professional development consultant Seng Lee – personal coach and professional development consultant

Yujin Wong sẽ chia sẻ kinh nghiệm khi còn làm việc trong ngành Luật và Tài chính ngân hàng, sau đó trở thành một diễn giả quốc tế và người thay đổi theo hướng tích cực. Anh ấy sẽ chỉ ra chúng ta thấy được tầm quan trọng của sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính và cách để giúp một người có thể xây dựng sự nghiệp và giúp đỡ người khác thành công tương tự.