Phúc lợi cho Nhân Viên

Phúc lợi cho nhân viên

Phúc lợi cho nhân viên là ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho đội ngũ nhân viên nòng cốt là một trong những giải pháp cốt lõi để gìn giữ và phát triển nhân tài, giúp doanh nghiệp đi đến thành công. .

Giải pháp phúc lợi cho nhân viên của Sun Life Việt Nam là bước đi thông minh và linh hoạt cho doanh nghiệp, giúp cung cấp Quỹ tiết kiệm hiệu quả cho Nhân viên, đồng thời bảo vệ tài chính cho nhân viên trước các rủi ro trong cuộc sống.

Các sản phẩm phúc lợi cho nhân viên

Bảo An Phú

Bảo An Phú

Bảo vệ trong 10 năm

  • Đóng phí chỉ 3 năm
  • Chi trả khi rủi ro
  • Tích lũy an toàn,hiệu quả
Bảo An Phú

DOANH NGHIỆP CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM DOANH NGHIỆP ĐỂ THU HÚT NHÂN TÀI?


Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp bảo hiểm doanh nghiệp riêng phù hợp với quý khách hàng

Tư vấn về bảo hiểm doanh nghiệp