Bảo hiểm bổ sung - Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bổ sung - Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo

Lập kế hoạch tài chính bằng cách tham gia các giải pháp bảo hiểm sức khỏe là một trong những cách đơn giản để dự phòng trước các rủi ro và giảm gánh nặng tài chính khi cần điều trị y tế.

Bảo hiểm Bổ sung – Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo:

  • Miễn đóng phí khi bị chẩn đoán mắc một trong 57 Bệnh hiểm nghèo (*).

  • Bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em.

* Vui lòng tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm 30 ngày tuổi – 65 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc Thời hạn bảo hiểm 75 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 5 năm – 20 năm

Tìm hiểu thêm

(*) Thông tin bắt buộc

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

 

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu: