Giải Pháp Bảo Hiểm Hưu Trí SUN – Trọn Đời Bình An

Giải pháp bảo hiểm hưu trí SUN – Trọn Đời Bình An

Gia tăng gắn kết, phúc lợi toàn diện

Giải pháp bảo hiểm hưu trí SUN – Trọn Đời Bình An từ Sun Life Việt Nam là giải pháp tài chính hiệu quả để xây dựng chính sách phúc lợi hấp dẫn cho người lao động.

Lợi ích khi tham gia

Đối với Doanh nghiệp

Công cụ xây dựng chính sách phúc lợi hấp dẫn để thu hút và gìn giữ nhân tài

Chủ động, linh hoạt điều chỉnh chương trình phúc lợi theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Công cụ tích lũy hưu trí hiệu quả cho người lao động 

Hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

Hưởng quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Cơ chế hoạt động bảo hiểm hưu trí SUN – Trọn Đời Bình An

Cơ chế hoạt động bảo hiểm hưu trí SUN – Trọn Đời Bình An

Quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí định kỳ

Giá trị tài khoản hưu trí của nhân viên sẽ không ngừng tăng trưởng nhờ các khoản lãi và thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian tham gia hợp đồng.

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí

Lãi đầu tư

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí

Lãi ưu đãi(1)

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí

Thưởng duy trì hợp đồng(2)

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí

Thưởng hoàn tất đóng phí(3)

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí

Thưởng tuổi vàng(4)

Đối với Doanh nghiệp Đối với Người lao động
  • Tùy chọn và thay đổi tỷ lệ đóng góp
  • Tùy chọn và thay đổi tỷ lệ chuyển giao Giá trị tài khoản hưu trí theo chính sách phúc lợi vào từng thời điểm
  • Tùy chọn và thay đổi tỷ lệ chuyển giao Giá trị tài khoản hưu trí theo chính sách phúc lợi vào từng thời điểm
  • Tạm thời đóng tài khoản
  • Kích hoạt tài khoản
  • Linh hoạt đóng góp thêm
  • Tùy chọn thời hạn nhận quyền lợi hưu trí theo nhu cầu
  • Tùy chọn thời hạn nhận quyền lợi hưu trí theo nhu cầu

- Doanh nghiệp sẽ được khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

- Nhân viên sẽ được khấu trừ khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành

Quyền lợi bảo hiểm hưu trí – quyền lợi bảo vệ

Hãy lên Kế hoạch hưu trí ngay từ hôm nay

Lập kế hoạch

Truy cập tài khoản

Doanh nghiệp và Thành viên dễ dàng truy cập tài khoản để tra cứu thông tin mọi lúc, mọi nơi

 

* Lưu ý: Thông tin chi tiết về quyền lợi, điều kiện bảo hiểm, các loại phí liên quan được thể hiện tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. 

Thông tin chung

Tìm hiểu thêm

(*) Thông tin bắt buộc

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Hỗ trợ

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu: