Báo cáo thường niên

Phát triển bền vững

Gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam từ năm 2013, Sun Life Việt Nam cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững với mục đích giúp Khách hàng đạt được sự an toàn tài chính và cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Phát triển bền vững

Gia nhập thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam từ năm 2013, Sun Life Việt Nam cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững với mục đích giúp Khách hàng đạt được sự an toàn tài chính và cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Vui lòng tải về để xem báo cáo tài chính của chúng tôi.

Các báo cáo tài chính trên đây được lập và công bố theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định Pháp luật Việt Nam có liên quan. Việc lập, trình bày và công bố các báo cáo tài chính này không phải là yêu cầu bắt buộc theo quy định Pháp luật về chứng khoán của Canada hoặc Hoa Kỳ.

Bạn cần được hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy