Ứng Dụng my Sun Life

my Sun Life

Giúp việc quản lý Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của gia đình bạn luôn đơn giản thuận tiện trong tầm tay.

Ứng dụng quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ my Sun Life Ứng dụng quản lý hợp đồng bảo hiểm nhân thọ my Sun Life

my Sun Life

Giúp việc quản lý Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của gia đình bạn luôn đơn giản thuận tiện trong tầm tay.

Ứng dụng di động my Sun Life giúp bạn

  • Nhanh chóng truy cập thông tin Quyền lợi bảo hiểm cho cả gia đình

  • Tiện lợi theo dõi giá trị tài khoản của Hợp đồng và lịch sử đóng phí

  • Dễ dàng nộp yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến

  • Chủ động liên hệ và cập nhật thông tin liên lạc

Tải ứng dụng my Sun Life tại

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy