Công cụ quản lý tài chính cá nhân

Lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư ngay hôm nay để xây dựng tương lai tươi sáng

Thời lượng: 10 phút

Lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư ngay hôm nay để xây dựng tương lai tươi sáng

Thời lượng: 10 phút

Chi tiêu hàng tháng của gia đình bạn?

Nhấn vào dấu (+) ở từng hạng mục và điền vào các chi phí tương ứng của bạn

Dưới đây là kết quả về số tiền bạn kiếm được so với số tiền bạn đang chi tiêu. Các khoản tiết kiệm được hiển thị bằng màu vàng cho biết bạn có thể tiết kiệm thêm bao nhiêu tiền để bảo vệ sức khỏe, cuộc sống hoặc đầu tư để gia tăng tài sản.

Tổng tiết kiệm hàng tháng (VNĐ) : 

Chi tiêu hàng tháng (VNĐ) : 

  • Bạn đã sẵn sàng tiết kiệm và đầu tư?

    Tìm hiểu về các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm

(*) Thông tin bắt buộc

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để gửi thông tin về các sự kiện nghệ thuật và kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày.

Tôi không phải là người máy

Hỗ trợ

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu: