Chắp cánh cho hành trình khác biệt

Cuộc sống muôn màu. Hãy khám phá những hành trình độc đáo để đánh thức sự mới mẻ trong bạn. Sống hết mình, tự tin yêu thương và tận hưởng những trải nghiệm khác biệt với SUN - Sống Mới.

Quyền lợi nổi bật

Lá chắn vững vàng

 • Tử vong, Thương tật toàn bộ vĩnh viễn: lên đến 180 lần Phí hàng năm (1)

 • Ung thư, suy thận, chấn thương sọ não(1): THÊM đến 1 tỷ đồng (2)
info-reach

Chở che hậu phương

 • Tử vong/TTTBVV và có Người phụ thuộc: THÊM đến 25% Số tiền bảo hiểm (2).
info-financial-sustainability

Tích lũy hiệu quả

 • Lãi suất đảm bảo; và

 • Thưởng hấp dẫn, dễ nhận: THÊM đến 320% Phí bảo hiểm cơ bản năm (1).
info-operational

Thích ứng linh hoạt

 • Đóng phí; rút tiền và thay đổi mức bảo vệ theo nhu cầu bất kỳ lúc nào.

(1)Tùy vào độ tuổi, thời gian đóng phí, Số tiền bảo hiểm, Chương trình tham gia và áp dụng theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

(2)Chỉ áp dụng đối với Chương trình Đặc biệt.

Lưu ý

 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 100 tuổi
 • Thời hạn bảo hiểm: đến tối đa 100 tuổi

 • Thời hạn đóng phí:

- Tối đa bằng Thời hạn bảo hiểm.

- Tối thiểu: thời hạn đóng phí bắt buộc là 3 Năm hợp đồng đầu tiên. Nếu khách hàng không đóng phí đúng hạn, Hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm không còn.

- Từ Năm hợp đồng thứ 4 trở đi, Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí linh hoạt (có thể khác với thời hạn đóng phí dự kiến trên Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm đính kèm trong Hợp đồng bảo hiểm), tùy theo tình hình tài chính, nhu cầu tích lũy và bảo vệ của mình. Việc đóng phí thực tế sẽ ảnh hưởng đến giá trị tích lũy (Giá trị hoàn lại) của Hợp đồng. Nếu khách hàng không đóng phí hoặc rút tiền từ hợp đồng dẫn đến Giá trị tài khoản không đủ để khấu trừ Khoản khấu trừ hàng tháng (phí bảo hiểm rủi ro và phí quản lý hợp đồng), hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm không còn.

- Thời hạn đóng phí dự kiến sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và kỳ vọng của mỗi khách hàng. Thời hạn đóng phí 10-15 năm thường được nói đến do đó là thời hạn đóng phí thông thường để đạt được giá trị tích lũy tốt (Gía trị tài khoản thực tế còn tùy thuộc các yếu tố như tuổi, lãi suất đầu tư, Số tiền bảo hiểm, số tiền rút ...). Bên mua bảo hiểm có thể thực hiện rút một phần Gía trị tài khoản nếu có nhu cầu, tuy nhiên, nếu rút toàn bộ sẽ dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm bị hủy và không còn quyền lợi bảo vệ theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Ngoài ra, bất kỳ lúc nào trước tuổi 100, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng và nhận Giá trị hoàn lại tại thời điểm chấm dứt, lúc này Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy trước hạn và không còn quyền lợi bảo vệ theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

 • Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý

Đây là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, ngoài quyền lợi bảo vệ được cam kết chi trả theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm, Khách hàng được hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ liên kết chung không thấp hơn mức cam kết trong suốt Thời hạn bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

Bảo Hiểm Bổ Sung

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống Chất

Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình đột phá

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết 

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Hỗ trợ

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu: