Chung sức vì cộng đồng

Chung sức vì cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Sun Life Việt Nam luôn đóng góp tích cực trong các hoạt động hướng đến việc phát triển bền vững cho cộng đồng nơi công ty hoạt động.

Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam chung sức vì cộng đồng Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam chung sức vì cộng đồng

Chung sức vì cộng đồng

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Sun Life Việt Nam luôn đóng góp tích cực trong các hoạt động hướng đến việc phát triển bền vững cho cộng đồng nơi công ty hoạt động.

Các hoạt động tiêu biểu

Sun Life hỗ trợ cho lao động giúp việc

Tìm hiểu thêm

Sun Bright tìm kiếm và phát triển tài năng trẻ

Tìm hiểu thêm

Mỗi hợp đồng điện tử, một cây xanh được vun trồng

Tìm hiểu thêm

Bạn cần được hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy