Đặt lịch hẹn giao dịch

Đặt lịch hẹn giao dịch tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng giúp Bạn chủ động giao dịch và tiết kiệm thời gian chờ đợi. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng làm việc từ 8h30 tới 17h30 từ thứ 2 tới thứ 6 và 8h30 tới 12h00 thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày Lễ tết)

Vui lòng điền thông tin liên hệ:
*là thông tin bắt buộc cần điền

Bạn có hợp đồng bảo hiểm tại Sun Life chưa?

Bạn có hợp đồng bảo hiểm tại Sun Life chưa?

Văn phòng đặt lịch giao dịch*:

Ngày*:

Thời gian*:

Giao dịch cần thực hiện:

Bằng việc chọn vào ô kế bên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để liên hệ và cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

Tôi không phải là người máy