Cơ hội cho sinh viên

Cơ hội phát triển

nghề nghiệp cho sinh viên

 

Cùng Sun Life Việt Nam mang đến

cuộc sống tươi sáng hơn

Cơ hội cho sinh viên Cơ hội cho sinh viên

Cơ hội phát triển

nghề nghiệp cho sinh viên

 

Cùng Sun Life Việt Nam mang đến

cuộc sống tươi sáng hơn

Là một tập đoàn toàn cầu với mục đích tạo ra thay đổi tích cực trong cuộc sống mỗi người, Sun Life chú trọng vào việc phát triển thế hệ tài năng tiếp theo, những người sẽ thách thức giới hạn và thay đổi thế giới. Với Next Gen Talent Programs, bạn sẽ được trao những cơ hội tốt nhất để trở thành phiên bản tỏa sáng nhất của chính mình. Cùng nhau, chúng ta mang đến một cuộc sống tươi sáng hơn.

Sun Bright

Vầng dương khai phóng tiềm năng

 

Thông tin chương trình

SATURN

Tài năng toàn diện

 

Thông tin chương trình