Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm

Bạn có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm bất kỳ lúc nào khi hợp đồng còn hiệu lực.

Đối với bên mua bảo hiểm mới là cá nhân

 1.  Phiếu yêu cầu Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân
 2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của Bên mua bảo hiểm
 3. Giấy tờ khác: Giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm
 4. Trường hợp Bên mua bảo hiểm qua đời: Giấy thoả thuận chỉ định Bên mua bảo hiểm mới
 5. Giấy tờ chứng minh nhân thân của BMBH mới
 6. Trường hợp BMBH qua đời: Giấy thỏa thuận chỉ định BMBH mới và giấy chứng tử BMBH cũ (bản photo có công chứng)
 7. Trường BMBH mới tham gia rider thì bổ sung YCBH bổ sung và phí

Đối với bên mua bảo hiểm mới là cá nhân

 1.  Phiếu yêu cầu Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho tổ chức
 2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người đại diện doanh nghiệp
 3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giây phép đầu tư…
 4. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm
  Giấy ủy quyền, nếu người đại diện giao dịch với Sun Life không phải là người đại diện theo pháp luật

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy