Câu hỏi thường gặp

Thuật ngữ bảo hiểm

Đối với các sản phẩm bảo hiểm có Thời hạn bảo hiểm trên 1 năm, trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tham gia bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo đến Công ty. Công ty hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, trừ chi phí khám sức khỏe (nếu có).

Bảo hiểm tạm thời là quyền lợi bảo hiểm cung cấp trong trường hợp Khách hàng bị tử vong do tai nạn trong thời gian Sun Life Việt Nam đang xem xét chấp thuận bảo hiểm cho Khách hàng.

Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu kể từ ngày Phí bảo hiểm ban đầu được đóng đủ và hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được hoàn tất đầy đủ và trung thực.

Bảo hiểm tạm thời sẽ chấm dứt ngay khi Sun Life Việt Nam thông báo chấp thuận hay từ chối Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm tạm thời là Số tiền bảo hiểm được ghi trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhưng không vượt quá 200 triệu đồng trên một Người được bảo hiểm trong mọi trường hợp.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân tử vong của Người được bảo hiểm thuộc các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm chính, Sun Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời và hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng trừ chi phí kiểm tra sức khỏe, nếu có.

 Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. 

 Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 Giá trị hoàn lại là số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được nếu hủy bỏ hợp đồng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, sau khi trừ đi các khoản nợ.

Giá trị hoàn lại không phải là số tiền phí đã đóng.

Đối với các sản phẩm truyền thống, hợp đồng bảo hiểm có Giá trị hoàn lại sau khi đã đóng đủ 2 năm phí và thời gian hợp đồng có hiệu lực được 2 năm.

Đối với các sản phẩm liên kết chung/liên kết đơn vị, tùy vào việc đóng phí của khách hàng, hợp đồng có thể có giá trị hoàn lại ngay từ Năm hợp đồng đầu tiên.

Quyền lợi bảo hiểm

 Một số lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại cho người tham gia và/hoặc người thân trước các rủi ro bất trắc trong cuộc sống:

 • Bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo;
 • Cung cấp Quỹ chăm sóc sức khỏe khi nằm viện, khám chữa bệnh;
 • Giúp tạo quỹ giáo dục cho con hoặc kế hoạch hưu trí cho bản thân.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Hưu trí Sun Life sẽ cung cấp cho Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí không những các quyền lợi bảo vệ mà còn các quyền lợi về tích lũy tài chính, cụ thể như sau:

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;
 • Quyền lợi hưởng lãi tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí từng ngày;
 • Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những giá trị theo mức quy định.
 • Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả trong vòng 15 năm từ tài khoản hưu trí

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hưu trí Sun Life, vui lòng xem tại đây.

 • Quyền lợi hưu trí được chi trả khi đến tuổi nghỉ hưu theo định kỳ chi trả được chọn. Tuổi nghỉ hưu tuân theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc theo thỏa thuận khác với Bên mua bảo hiểm nhưng không dưới mức quy định về độ tuổi nghỉ hưu theo pháp luật lao động hiện hành và không vượt quá tuổi 70. 

 Trong trường hợp Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp không còn khả năng đóng góp, sẽ có 2 trường hợp như sau:

1. Bên mua bảo hiểm không tiếp tục đóng phí và Giá trị tài khoản hưu trí sẽ tự động trừ các Khoản khấu trừ hàng tháng đến khi Giá trị tài khoản hưu trí không đủ để khấu trừ nữa, lúc này Hợp đồng hưu trí sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, Người lao động/Thành viên được hưởng tất cả quyền lợi theo Hợp đồng hưu trí cho đến khi Hợp đồng hưu trí mất hiệu lực.

2. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tạm đóng tài khoản. Trong thời gian tạm đóng tài khoản:

+ Công ty sẽ không trừ Khoản khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hưu trí;

+ Tài khoản hưu trí vẫn được tích lũy lãi theo mức Lãi suất ghi nhận;

+ Các Quyền lợi bảo hiểm sẽ tạm đình chỉ thực hiện.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, người yêu cầu giải quyết QLBH phải gửi thông báo cho Sun Life Việt Nam và sau đó cung cấp cho Sun Life Việt Nam đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

Sun Life Việt Nam sẽ chi trả QLBH trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả các quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm hoàn chỉnh và hợp lệ.

Để thời gian thanh toán được nhanh nhất, Quý khách vui lòng hoàn tất đầy đủ thủ tục như hướng dẫn và yêu cầu của Sun Life Việt Nam.

Quý khách có thể liên hệ với Tư vấn Bảo hiểm phục vụ Hợp đồng hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 1786 (miễn cước) để được hướng dẫn chi tiết thủ tục.

Ngoài ra, Quý khách cũng có thể in các biểu mẫu Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm trên website của Sun Life Việt Nam, điền thông tin và gửi tất cả chứng từ liên quan về địa chỉ:

Phòng Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Tầng 29, Vietcombank Tower, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 

- Đối với sản phẩm Hưu Trí Sun Life: Công ty sẽ chi trả

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết bồi thường nhằm hỗ trợ gia đình Người lao động/Thành viên chu toàn hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên (trừ đi 20 triệu đồng đã chi trả cho Quyền lợi trợ cấp mai táng).

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) hoặc giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

- Đối với sản phẩm SUN - Trọn Đời Bình An: Công ty sẽ chi trả

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực: 

+ Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự: 30 triệu đồng;

+ Quyền lợi tử vong: giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong.

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự và giá trị tài khoản hưu trí.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn chi trả, nếu Người lao động/Thành viên tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí còn lại (sau khi đã trừ các khoản chi trả ở những kỳ trước). Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi giá trị tài khoản hưu trí nêu trên được chi trả.

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo định nghĩa quy định của Sun Life, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.
 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

Quy trình và hướng dẫn

Tùy vào quy định cụ thể của Công ty đối với từng sản phẩm, khách hàng có thể tham gia sản phẩm bổ sung ngay khi lập Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hoặc trong Thời gian cân nhắc, hoặc vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng.

Vui lòng liên hệ với Tư vấn bảo hiểm phục vụ hợp đồng hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 1786 (miễn cước) để được hướng dẫn chi tiết thủ tục.

Trên thực tế, lạm phát ảnh hưởng chung đến tất cả các hoạt động kinh tế, bao gồm kinh doanh, đầu tư, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm... Do đó, giá trị hợp đồng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng mỗi loại hình sẽ khác nhau. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ chịu tác động do trượt giá đồng tiền ít hơn so với các hình thức đầu tư tài chính khác. Bởi phí bảo hiểm mà người tham gia đã đóng cho công ty bảo hiểm được chia ra thành nhiều lần, theo định kỳ trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Trong vòng 2 năm kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng.

Khách hàng cần điền đầy đủ vào Phiếu Yêu cầu Khôi phục Hiệu lực Hợp đồng và thanh toán đầy đủ các khoản phí bảo hiểm chưa đóng, các khoản nợ và lãi phát sinh (nếu có)

Công ty sẽ thẩm định yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng và có thể yêu cầu bổ sung các thông tin hoặc hồ sơ.

Hợp đồng Bảo hiểm chỉ được khôi phục hiệu lực khi Sun Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. Thời điểm hiệu lực của việc khôi phục này được tính từ ngày Sun Life Việt Nam phát hành Thư báo xác nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm. Sun Life Việt Nam không bảo hiểm cho những sự kiện bảo hiểm đã xảy ra trong giai đoạn Hợp đồng Bảo hiểm mất hiệu lực.

Trong thời gian cân nhắc 21 ngày kể từ ngày ký nhận bộ hợp đồng, nếu Khách hàng không muốn tham gia bảo hiểm thì sẽ được hoàn lại tiền phí đã đóng sau khi trừ đi chi phí khám y khoa (nếu có). Sau thời gian cân nhắc, nếu Khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ nhận được giá trị hoàn lại tương ứng theo bảng minh họa.

Khách hàng có thể tham khảo các bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại đây. Hoặc liên hệ Tư vấn Tài chính Sun Life để được xây dựng bảng minh họa phù hợp.

Sun Life Việt Nam đã chi trả bảo hiểm tạm thời, cũng là một quyền lợi bảo hiểm nên sẽ không hoàn lại phí khách hàng đã đóng. Trong trường hợp tổng phí đóng lớn hơn mức bảo hiểm tạm thời được quy định, Sun Life Việt Nam sẽ hoàn trả phí bảo hiểm.

Sau khi Hợp đồng đã phát hành thì khách hàng không thể điều chỉnh Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Tùy vào quyền lợi của hợp đồng mà khách hàng có thể làm thủ tục yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị bệnh hoặc tai nạn.

Quý khách có thể tải biểu mẫu Phiếu Yêu cầu Cấp lại Bản sao hợp đồng bảo hiểm trên website của Sun Life Việt Nam , điền thông tin, ký tên đúng chữ ký đã đăng ký và gửi về địa chỉ văn phòng Sun Life Việt Nam gần nhất. Bộ hợp đồng cấp lại bao gồm: Giấy Chứng nhận BHNT, Quy tắc điều khoản, bản sao Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, và bản sao các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

Khách hàng có thể gửi yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí bằng văn bản đến Sun Life Việt Nam trong thời gian cân nhắc 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng hoặc 30 ngày trước Ngày kỷ niệm hợp đồng hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.

Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được gửi 30 ngày trước Ngày kỷ niệm hợp đồng, định kỳ đóng phí mới có hiệu lực từ Ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo. Trước ngày hiệu lực của định kỳ đóng phí mới, Khách hàng cần thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm theo định kỳ cũ.

Khách hàng có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Việc thẩm định sức khỏe khách hàng và chấp nhận bảo hiểm của Sun Life Việt Nam dựa trên cơ sở tin tưởng vào những thông tin của khách hàng trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Trong trường hợp khách hàng có nghi ngờ về sức khỏe của mình nhưng do chưa được chẩn đoán nên không biết chắc chắn về tình trạng sức khỏe, khách hàng nên khai chi tiết và đầy đủ về những triệu chứng mà khách hàng cảm nhận được theo các câu hỏi trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trên cơ sở những thông tin đó, Sun Life Việt Nam sẽ chỉ định những nội dung khám sức khỏe cụ thể để có thể đánh giá về tình trạng sức khỏe của khách hàng.

Việc kê khai đầy đủ và trung thực của khách hàng khi điền Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không những giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nhanh chóng, thuận tiện khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà còn là yếu tố pháp lý rất quan trọng để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Việc doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành kiểm tra sức khoẻ của khách hàng không thay thế cho nghĩa vụ cung cấp thông tin của khách hàng.

Quý khách có thể chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp trong các kênh đóng phí bên dưới để được hưởng quyền lợi miễn phí chuyển tiền:

 • Ngân hàng

Nội dung thanh toán:

Phí BH đầu tiên nộp qua Ngân hàng

<Số HSYCBH>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>

Phí BH định kỳ nộp qua Ngân hàng

<Số hợp đồng>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>

 • Cổng thanh toán trực tuyến
 • Vietcombank ATM
 • Thanh toán bằng Trích phí tự động từ Tài khoản Vietcombank, TPBank
 • Bưu điện (Vietnam Post)
 • Payoo
 • Timo app
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam

Giờ làm việc:

- Thứ 2 – Thứ 6: 8h30 – 17h00

- Thứ 7 : 8h30 – 11h30    |   Ngoại trừ Chủ nhật, Lễ, Tết

 • Tư vấn Tài chính

Lưu ý:

 • Khi nộp phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào của Sun Life Việt Nam, Quý khách vui lòng giữ lại Giấy nộp tiền / Phiếu thu hợp lệ để làm bằng chứng cho việc nộp phí. Mọi khiếu nại liên quan đến việc nộp phí, Sun Life Việt Nam sẽ không giải quyết nếu không có Giấy nộp tiền / Phiếu thu hợp lệ.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc về việc nộp phí, xin Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 1786 (miễn cước) để được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm.

Hóa đơn là chứng từ quan trọng, đặc biệt đối với khách hàng doanh nghiệp (chứng từ kế toán). Đối với khách hàng cá nhân, để giản tiện thủ tục hành chính và giúp Khách hàng tránh làm thất lạc hóa đơn cho mục đích khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân cuối năm, Sun Life Việt Nam xin phép được lưu giữ hóa đơn tại văn phòng Sun Life Việt Nam.

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho Sun Life Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Người được bảo hiểm không còn cư trú tại Việt Nam hoặc rời khỏi Việt Nam từ 3 tháng trở lên.

Sun Life Việt Nam có toàn quyền quyết định việc tiếp tục Hợp đồng cùng các điều khoản và điều kiện; hoặc thay đổi phí bảo hiểm; hoặc chấm dứt hợp đồng và chi trả cho Bên mua bảo hiểm số tiền nào lớn hơn của giá trị hoàn lại (nếu có) hoặc toàn bộ các khoản phí bảo hiểm đã đóng không tính lãi sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có) tính đến ngày chi trả.

Tình huống này sẽ  tùy thuộc vào nhu cầu bảo hiểm nhân thọ và khả năng tài chính của Khách hàng ngay tại thời điểm đó. Trường hơp Khách hàng có nhu cầu thì vẫn có thể tham gia thêm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới với Sun Life Việt Nam, trường hợp chưa có nhu cầu thì Khách hàng có thể không tham gia.

Việc tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính và quyết định của Khách hàng. Trường hợp cần thêm thông tin hoặc có bất cứ phản ánh nào tương tự tình huống trên, Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của Sun Life Việt Nam số 1800 1786 (miễn cước), giờ làm việc từ 8h - 20h, từ thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần; hoặc email đến Dichvu.Khachhang@sunlife.com để được hỗ trợ.

Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);
 • Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);
 • Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);
 • CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;
 • Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);
 • Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)
 • Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).

Các biểu mẫu có thể được cung cấp bởi Tư vấn Tài chính hoặc bạn có thể trực tiếp tải về tại đây.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm như sau:

 1. Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life hoặc thông qua đội ngũ phát triển kinh doanh. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thẩm định Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng hồ sơ, có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin/chứng từ (nếu cần).
 3. Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phát hành thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chuẩn bị thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu là trường hợp chấp nhận chi trả)
 4. Khách hàng nhận thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tất thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Sun Life thực hiện chi trả.

Khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí, Thành viên cần hoàn tất các hồ sơ sau và gửi về Sun Life trong thời gian sớm nhất:

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí;
 • Giấy chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life;
 • CMND hoặc Hộ chiếu.

Các biểu mẫu có thể được cung cấp bởi Tư vấn Tài chính hoặc bạn có thể trực tiếp tải về tại đây.

Hưu trí tự nguyện

 Giá trị tài khoản hưu trí được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất ghi nhận được công bố trên website của Công ty. Lãi suất ghi nhận được đảm bảo không thấp hơn tỷ lệ dưới đây trong suốt Thời hạn bảo hiểm:

- Đối với sản phẩm Hưu Trí Sun Life: áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 5% trong 5 năm đầu tiên, 3% trong 5 năm tiếp theo, 2% cho những năm còn lại.

- Đối với sản phẩm SUN - Trọn Đời Bình An: 

+ Trong Thời hạn tích lũy, áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 5% trong 2 năm đầu tiên, 4% từ năm 3 đến năm 5, 3% từ năm 6 đến năm 10 và 1,6% từ năm 11 trở đi;

+ Trong Thời hạn chi trả, áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 1%. 

Ngoài ra, nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những mức theo quy định, tài khoản hưu trí sẽ được hưởng lãi ưu đãi.

Hưu trí tự nguyện là chương trình hưu trí mang tính chất tự nguyện thông qua hình thức đóng góp từ Người lao động/Thành viên và/hoặc Người sử dụng lao động/Doanh nghiệp, nhằm bổ sung thu nhập cho Người lao động/Thành viên khi về hưu.

 Mỗi Người lao động/Thành viên sẽ có một Tài khoản hưu trí. Quỹ Hưu trí được hình thành từ tập hợp tất cả các Tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên của Doanh nghiệp.

Quỹ hưu trí được quản lý bởi công ty bảo hiểm dưới sự giám sát của Bộ Tài chính thông qua các quy định nhằm đảm bảo tính an toàn và thận trọng trong hoạt động của quỹ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các quy định của Bộ Tài chính bao gồm:

- Quy định về việc thiết lập và sử dụng quỹ Hưu trí tự nguyện;

- Các quy định về hoạt động đầu tư của Quỹ hưu trí nhằm hạn chế các rủi ro về đầu tư, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Hàng năm, công ty bảo hiểm phải báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí cho Bộ Tài chính, sau khi được công ty kiểm toán độc lập xác nhận và sẽ thông báo đến với khách hàng.

- Các yêu cầu tối thiểu về vốn để triển khai sản phẩm hưu trí tự nguyện cũng như các yêu cầu về vốn tối thiểu tương ứng với các mức cam kết với khách hàng. Yêu cầu về vốn tối thiểu có tác dụng như một quỹ dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm với các cam kết thực hiện với khách hàng.

- Công ty bảo hiểm phải cung cấp quyền lợi đảm bảo tối thiểu cho khách hàng. Trong mọi trường hợp, bất kể tình hình đầu tư của Quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm cam kết mức lợi suất đầu tư tối thiểu. Cơ quan quản lý cũng giám sát và kiểm tra chặt chẽ các cam kết này của công ty bảo hiểm với khách hàng thông qua các báo cáo và các kỳ kiểm tra định kỳ.

- Doanh nghiệp: Là tổ chức được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình. 

- Người lao động/Thành viên:

+ Là cá nhân cư trú tại Việt Nam;

+ Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và Doanh nghiệp đó có Hợp đồng hưu tri với Sun Life;

+ Đối với sản phẩm Hưu Trí Sun Life: từ 16 đến 54 tuổi đối với Nữ và từ 16 đến 59 tuổi đối với Nam.

+ Đối với sản phẩm SUN - Trọn Đời Bình An: từ 18 đến tối đa 69

Trong trường hợp Người lao động/Thành viên không còn làm việc tại Doanh nghiệp, Hợp đồng Hưu trí Sun Life của Người lao động/Thành viên sẽ được tách khỏi nhóm hưu trí của Doanh nghiệp, chuyển thành Hợp đồng hưu trí tách nhóm (cá nhân) và Người lao động/Thành viên vẫn tiếp tục đóng góp theo định kỳ và kế hoạch hưu trí ban đầu.

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết bồi thường nhằm hỗ trợ gia đình Người lao động/Thành viên chu toàn hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên (trừ đi 20 triệu đồng đã chi trả cho Quyền lợi trợ cấp mai táng).

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) hoặc giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo định nghĩa quy định của Sun Life, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

 Công ty sẽ chi trả Giá trị tài khoản hưu trí tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong.

 Thời hạn họp đồng bao gồm Thời hạn tích lũy và Thời hạn chi trả được quy định như sau:

+ Thời hạn tích lũy được tính bằng Tuổi nghỉ hưu trừ tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm hưu trí hoặc tại thời điểm Giá trị tài khoản hưu trí được chuyển đến từ doanh nghiệp bảo hiểm khác. Thời hạn tích lũy chấm dứt khi Người được bảo hiểm đạt Tuổi nghỉ hưu.

+ Thời hạn chi trả bắt đầu từ Tuổi nghỉ hưu đến khi Giá trị tài khoản hưu trí được chi trả toàn bộ, tối thiểu là 15 năm.

Theo quy định pháp luật, từ tháng 12/2014 trở về trước: Khi nhận quyền lợi Hưu trí, Người lao động/thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với các khoản đóng góp do (các) Doanh nghiệp đã đóng, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (tương đương với 12 triệu đồng/người/năm).

Theo quy định mới có hiệu lực từ tháng 01/2015 đến nay: Người lao động/Thành viên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận quyền lợi Hưu trí này. Người lao động/Thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng góp ngay khi phát sinh, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (12 triệu đồng/người/năm).

Như vậy, đối với những Hợp đồng tham gia trước tháng 12/2014, khoản thuế phải đóng khi nhận quyền lợi Hưu trí sẽ được tính thành 2 giai đoạn, giai đoạn từ tháng 12/2014 trở về trước và giai đoạn từ tháng 01/2015 trở về sau.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Thành viên có thể truy cập vào trang http://online.sunlife.com.vn/pension để thực hiện các nghiệp vụ:

a) Cấp lại Tên đăng nhập: cần thao tác theo trình tự sau

Chọn Đăng nhập

Chọn Quên tên đăng nhập

Nhập Số điện thoại và Ngày tháng năm sinh

Nhấn Tiếp tục

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về Tên đăng nhập đến số điện thoại của Thành viên đã đăng ký khi tham gia hưu trí.

b) Cấp lại Mật khẩu: cần thao tác theo trình tự sau

Chọn Đăng nhập

Chọn Quên mật khẩu

Nhập Số điện thoại và Ngày tháng năm sinh

Nhấn Tiếp tục

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về Mật khẩu mới đến số điện thoại của Thành viên đã đăng ký khi tham gia hưu trí.

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu (60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với Nữ).

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí trong vòng 15 năm, theo định kỳ Tháng/ Quý/Nửa năm/Năm tùy theo yêu cầu của Người lao động/Thành viên.

Trong trường hợp khi đến tuổi về hưu mà Người lao động/Thành viên vẫn muốn tiếp tục đóng góp thì có thể gia hạn Thời hạn tích lũy đến 70 tuổi và nhận Quyền lợi hưu trí khi kết thúc Thời hạn tích lũy.

- Đối với sản phẩm Hưu trí Sun Life: Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

+ Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả định kì trong vòng 15 năm sau thời hạn tích lũy

+ Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;

+ Quyền lợi trợ cấp mai táng;

+ Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi và lãi suất tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí.

- Đối với sản phẩm SUN - Trọn Đời Bình An : Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

+ Quyền lợi hưu trí;

+ Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;

+ Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự;

+ Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi và lãi suất tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí.

+  Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng, thưởng hoàn tất đóng phí, thưởng tuổi vàng giúp Giá trị tài khoản hưu trí không ngừng tăng trưởng trong suốt thời gian tham gia hợp đồng. 

Sản phẩm Hưu trí của  Sun Life (Hưu trí Sun Life và SUN - Trọn Đời Bình An) được thiết kế rất linh hoạt nên Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn mức đóng góp phù hợp với ngân sách của mình. Ngoài ra, mức đóng góp này có thể được điều chỉnh linh hoạt hàng năm.

Mức đóng góp tối thiểu khi tham gia là 500.000 đồng/người/tháng (tương đương 6.000.000 đồng/người/năm

Hiện tại, khi tham gia Hưu trí Sun Life, Người lao động/Thành viên sẽ được hỗ trợ đóng góp từ Doanh nghiệp, nên các khoản đóng góp sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và Người lao động/Thành viên. Khoản đóng góp của Người lao động/Thành viên sẽ được Doanh nghiệp trích từ lương của Người lao động/Thành viên theo định kỳ Tháng/Quý/Nửa năm/Năm theo thỏa thuận của Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp.

Để kích hoạt lại tài khoản sau thời gian tạm đóng tài khoản, Người lao động/Thành viên chỉ cần gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản theo mẫu do Sun Life quy định và đóng góp theo định kỳ và kế hoạch hưu trí ban đầu. Tài khoản hưu trí sẽ được kích hoạt trở lại vào Ngày kỷ niệm hợp đồng tháng tiếp theo.

Để gia tăng giá trị tài khoản hưu trí, Người lao động/Thành viên có thể đóng góp thêm ngoài khoản đóng góp theo thỏa thuận với Doanh nghiệp.

Nếu Người lao động/Thành viên muốn đóng góp thêm thường xuyên và đều đặn, Người lao động/Thành viên liên hệ trực tiếp với bộ phận Nhân sự của Doanh nghiệp để yêu cầu điều chỉnh khoản đóng góp định kỳ và những khoản đóng góp thêm này sẽ được trích từ lương theo định kỳ.

khoản đóng góp thêm không thường xuyên, không theo định kỳ đóng góp của Doanh nghiệp, Người lao động/Thành viên vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng khối khách hàng Doanh nghiệp của Sun Life để được hỗ trợ.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Trường hợp các giải pháp trên không khắc phục đươc, Bộ Tài chính sẽ đứng ra giải quyết cho công ty bảo hiểm sáp nhập với công ty khác có khả năng thanh toán tốt hơn. Trong mọi trường hợp, Bộ Tài chính sẽ có thể yêu cầu công ty bảo hiểm chuyển giao toàn bộ hợp đồng đang còn hiệu lực đối với khách hàng cho một công ty bảo hiểm khác. Nếu không có công ty nào tiếp nhận chuyển giao thì Bộ Tài chính sẽ chỉ định một công ty đứng ra tiếp nhận sự chuyển giao nói trên.

Như vậy trong mọi trường hợp quyền lợi khách hàng sẽ được đảm bảo.

Đối với Doanh nghiệp:

- Công cụ xây dựng chính sách phúc lợi hấp dẫn để thu hút và gìn giữ nhân tài

- Chủ động, linh hoạt điều chỉnh chương trình phúc lợi theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

- Hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với Người lao động:

- Công cụ tích lũy hưu trí hiệu quả cho người lao động

- Hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

- Hưởng quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 • Người lao động/Thành viên được chuyển giao giá trị tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.
 • Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí chuyển tài khoản, vui lòng xem tại đây.

Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

 •  Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);
 •  Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);
 • Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);
 • CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;
 • Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);
 • Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)
 • Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).

Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

 • Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hơp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm như sau:

 1. Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life hoặc thông qua đội ngũ phát triển kinh doanh. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thẩm định Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng hồ sơ, có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin/chứng từ (nếu cần).
 3. Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phát hành thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chuẩn bị thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu là trường hợp chấp nhận chi trả)
 4. Khách hàng nhận thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tất thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Sun Life thực hiện chi trả.

Sun - Bạn Đồng Hành

Tại ứng dụng ngân hàng số Timo thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Timo, chọn Sản phẩm khác
 • Bước 2: Chọn Mua ngay Bảo hiểm trực tuyến
 • Bước 3: Lựa chọn gói bảo hiểm mong muốn và chọn “Mua ngay”
 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin Người thụ hưởng
 • Bước 5: KH xem các mục Cam kết về thẩm định, Cam kết chung, Quy tắc và điều khoản, Chọn “Đồng ý và chuyển tiền”
 • Bước 6: Kiểm tra thông tin, chọn Địa chỉ mong muốn nhận hợp đồng, chọn “Chuyển tiền”. Sau khi hoàn tất giao dịch, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công”

Trường hợp bạn đã có tài khoản Timo, vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tham gia SUN – Bạn Đồng Hành tại đây https://www.timo.vn/sun-ban-dong-hanh. Nếu chưa có tài khoản Timo, bạn có thể tham khảo thông tin về dịch vụ ngân hàng số Timo(1) và đăng ký mở tài khoản Timo tại đây https://timo.vn/

(1) Dịch vụ bảo hiểm trực tuyến trên Ứng dụng ngân hàng số Timo là hợp tác kinh doanh bảo hiểm giữa Sun Life Việt Nam và Global Online Financial Solutions Limited. Dịch vụ này đem đến giải pháp tài chính trọn gói thuận tiện hơn cho khách hàng Việt Nam nhờ sự kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm bảo hiểm đa dạng của Sun Life Việt Nam với nền tảng ngân hàng số hàng đầu của Timo

Sun Life Việt Nam sẽ gửi đến Quý khách bộ Hợp đồng bảo hiểm qua email bao gồm:

 • Quy tắc và Điều khoản sản phẩm SUN – Bạn Đồng Hành;
 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm;
 • Tài liệu minh họa bán hàng;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Biên nhận bàn giao hợp đồng bảo hiểm và xác nhận chữ ký.

Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam sẽ liên hệ Quý khách để gửi bản gốc “Giấy chứng nhận bảo hiểm” và các chứng từ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm.

Phương thức xác nhận mới khi thanh toán bằng tiền mặt

Với chính sách bảo mật thông tin Khách hàng, các thông tin cá nhân của Khách hàng (Người nộp tiền) sẽ không được hiển thị trong  tin nhắn xác nhận "Tư vấn tài chính đã nhận phí"  được gửi từ Sun Life Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin Người nộp tiền sẽ được thể hiện trên Phiếu xác nhận nộp phí khi Sun Life nhận được phí của Quý khách.

Mỗi tin nhắn xác nhận nộp phí đều có Mã giao dịch khác nhau. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin chi tiết mã giao dịch với Hotline 1800 1786 hoặc tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng  của Sun Life Việt Nam trên toàn quốc.

Bên mua bảo hiểm có thể liên hệ trực tiếp với Hotline 1800 1786 hoặc tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng  của Sun Life Việt Nam trên toàn quốc và cung cấp các thông tin về hợp đồng (số hợp đồng/số hồ sơ yêu cầu bảo hiểm,…), thông tin cá nhân (thông tin giấy tờ tùy thân, số điện thoại,…..) để được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất.

Những câu hỏi thường gặp khác

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho những thiệt hại về tài sản và những tổn thất khác hoặc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có sức khỏe, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn là loại hình bảo hiểm chi trả cho các rủi ro liên quan đến tai nạn.

Bảo hiểm đầu tư hay bảo hiểm liên kết đầu tư là một nghiệp vụ của bảo hiểm nhân thọ có cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Phí Bảo Hiểm Rủi Ro: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm bảo hiểm chính

“Thương tật toàn bộ vĩnh viễn” là trường hợp:

a) Người được bảo hiểm bị mất, liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:

i) Hai tay, hoặc;

ii) Hai chân, hoặc;

iii) Một tay và một chân, hoặc;

iv) Hai mắt, hoặc;

v) Một tay và một mắt, hoặc;

vi) Một chân và một mắt.

Trong trường hợp này, mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của (i) tay được tính từ cổ tay trở lên, (ii) chân được tính từ mắt cá chân trở lên, (iv) mắt được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn.

b) Người được bảo hiểm bị thương tật từ 81% trở lên theo xác nhận của cơ quan y tế/Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh trở lên.

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản: là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính. Sau khi trừ đi Phí Ban Đầu và các loại phí liên quan (nếu có), Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được phân bổ vào Tài Khoản Cơ Bản. Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được ghi trong Trang Hợp Đồng hay Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

'- Điều trị nội trú là  việc thực hiện điều trị khi có chỉ định điều trị nội trú của bác sĩ thuộc các cơ sở khám chữa bệnh, có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

- Điều trị ngoại trú là trường hợp người bệnh đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ nhưng không nằm lại bệnh viện. Hoặc trường hợp đã điều trị nội trú ổn định sau đó tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bảo hiểm thai sản là một trong những quyền lợi bổ sung của bảo hiểm sức khỏe. Người tham gia bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán chi phí khám thai định kỳ, sinh nở. Đặc biệt bạn sẽ được thanh toán các chi phí khám và điều trị các biểu hiện bất thường trong thai kỳ hoặc biến chứng thai sản.

Bảo hiểm tiết kiệm là là loại hình bảo hiểm bảo vệ tương lai của bạn và gia đình trước những sự kiện không lường trước được, đồng thời có cam kết lãi suất trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy