Câu hỏi thường gặp

Thuật ngữ bảo hiểm

Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tham gia bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo đến Công ty. Công ty hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, trừ chi phí khám sức khỏe (nếu có).

Bảo hiểm tạm thời là quyền lợi bảo hiểm cung cấp trong trường hợp Khách hàng bị tử vong do tai nạn trong thời gian Sun Life Việt Nam đang xem xét chấp thuận bảo hiểm cho Khách hàng.

Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu kể từ ngày Phí bảo hiểm ban đầu được đóng đủ và hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được hoàn tất đầy đủ và trung thực.

Bảo hiểm tạm thời sẽ chấm dứt ngay khi Sun Life Việt Nam thông báo chấp thuận hay từ chối Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm tạm thời là Số tiền bảo hiểm được ghi trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhưng không vượt quá 200 triệu đồng trên một Người được bảo hiểm trong mọi trường hợp.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân tử vong của Người được bảo hiểm thuộc các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm chính thì Sun Life Việt Nam sẽ từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời.

Bảo hiểm nhân thọ là một loại hình bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dựa trên cơ sở tính mạng và/hoặc sức khỏe của người tham gia bảo hiểm nhằm đảm bảo an toàn tài chính trước những rủi ro bất ngờ xảy ra.

Bằng chứng pháp lý cho việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm là Hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ chi trả (các) quyền lợi được nêu trong điều khoản hợp đồng và người tham gia bảo hiểm có nghĩa vụ đóng phí đầy đủ và đúng hạn.

Người thụ hưởng được chỉ định là “Hủy ngang”: Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Sun Life Việt Nam hủy bỏ hoặc thay đổi Người thụ hưởng bất cứ lúc nào.

Người thụ hưởng được chỉ định là “Không hủy ngang”: Bên mua bảo hiểm không thể yêu cầu Sun Life Việt Nam hủy bỏ hoặc thay đổi sang Người thụ hưởng khác. Khi phát sinh các giao dịch có liên quan đến thay đổi/điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm, phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Người thụ hưởng đã được chỉ định là “Không hủy ngang”.

Giá trị hoàn lại là số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được nếu hủy bỏ hợp đồng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, sau khi trừ đi các khoản nợ.

Giá trị hoàn lại không phải là số tiền phí đã đóng.

Đối với các sản phẩm truyền thống, hợp đồng bảo hiểm có Giá trị hoàn lại sau khi đã đóng đủ 2 năm phí và thời gian hợp đồng có hiệu lực được 2 năm.

Đối với các sản phẩm liên kết chung, tùy vào việc đóng phí của khách hàng, hợp đồng có thể có giá trị hoàn lại ngay từ năm hợp đồng đầu tiên.

Quyền lợi bảo hiểm

Những rủi ro bất trắc trong cuộc sống là điều không ai mong muốn nhưng cũng không thể tránh khỏi. Bảo hiểm Nhân thọ ra đời nhằm khắc phục những khó khăn khi người tham gia bảo hiểm và/hoặc người thân chẳng may gặp rủi ro và tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn, giúp bản thân người đó và những người phụ thuộc có được nguồn tài chính bù đắp thiệt hại, lấy lại cân bằng và duy trì một cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, tùy theo nhu cầu của từng cá nhân, Bảo hiểm nhân thọ còn có thể giúp người tham gia bảo hiểm và/hoặc người thân:

 • Được hỗ trợ chi phí nằm viện hoặc chữa trị bệnh tật;
 • Tiết kiệm quỹ giáo dục cho con cái;
 • Đạt được những mục tiêu tài chính cho bản thân;
 • Đảm bảo cuộc sống an toàn ở tuổi về hưu.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Hưu trí Sun Life sẽ cung cấp cho Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí không những các quyền lợi bảo vệ mà còn các quyền lợi về tích lũy tài chính, cụ thể như sau:

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;
 • Quyền lợi hưởng lãi tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí từng ngày;
 • Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những giá trị theo mức quy định.
 • Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả trong vòng 15 năm từ tài khoản hưu trí

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hưu trí Sun Life, vui lòng xem tại đây.

 • Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu (60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với Nữ).
 • Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí trong vòng 15 năm, theo định kỳ Tháng/ Quý/Nửa năm/Năm tùy theo yêu cầu của Người lao động/Thành viên.
 • Trong trường hợp khi đến tuổi về hưu mà Người lao động/Thành viên vẫn muốn tiếp tục đóng góp thì có thể gia hạn Thời hạn tích lũy đến 70 tuổi và nhận Quyền lợi hưu trí khi kết thúc Thời hạn tích lũy.

Trong trường hợp, Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp không còn khả năng đóng góp, Sun Life có hai giải pháp như sau:

 • Trường hợp 1: Nếu Người lao động/Thành viên muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên sẽ không phải làm bất cứ yêu cầu gì, giá trị tài khoản hưu trí sẽ tự động trừ đi các khoản khấu trừ hàng tháng để chi trả các chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng, đến khi giá trị tài khoản hưu trí không đủ để khấu trừ nữa thì Hợp đồng hưu trí sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, Người lao động/Thành viên được hưởng tất cả quyền lợi theo Hợp đồng hưu trí cho đến khi Hợp đồng hưu trí mất hiệu lực.
 • Trường hợp 2: Nếu Người lao động/Thành viên không muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên có quyền yêu cầu Sun Life tạm đóng tài khoản để duy trì hợp đồng và bảo toàn giá trị tài khoản hưu trí. Trong trường hợp này:

* Chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng sẽ không bị khấu trừ từ giá trị tài khoản hưu trí, dẫn đến quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra.

* Tài khoản hưu trí vẫn được hưởng lãi ghi nhận và lãi ưu đãi (nếu có).

* Người lao động/Thành viên vẫn được hưởng quyền lợi hưu trí theo Hợp đồng hưu trí.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, người yêu cầu giải quyết QLBH phải gửi thông báo cho Sun Life Việt Nam và sau đó cung cấp cho Sun Life Việt Nam đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo yêu cầu trong thời gian sớm nhất.

Sun Life Việt Nam sẽ chi trả QLBH trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được hồ sơ yêu cầu chi trả các quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm hoàn chỉnh và hợp lệ.

Để thời gian thanh toán được nhanh nhất, Quý khách vui lòng hoàn tất đầy đủ thủ tục như hướng dẫn và yêu cầu của Sun Life Việt Nam.

Quý khách có thể liên hệ với Tư vấn Bảo hiểm phục vụ Hợp đồng hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 1786 (miễn cước) để được hướng dẫn chi tiết thủ tục.

Ngoài ra, Quý khách cũng có thể in các biểu mẫu Yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm trên website của Sun Life Việt Nam, điền thông tin và gửi tất cả chứng từ liên quan về địa chỉ:

Phòng Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm:

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Tầng 29, Vietcombank Tower, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết bồi thường nhằm hỗ trợ gia đình Người lao động/Thành viên chu toàn hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên (trừ đi 20 triệu đồng đã chi trả cho Quyền lợi trợ cấp mai táng).
 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) hoặc giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn chi trả, nếu Người lao động/Thành viên tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí còn lại (sau khi đã trừ các khoản chi trả ở những kỳ trước). Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi giá trị tài khoản hưu trí nêu trên được chi trả.

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo định nghĩa quy định của Sun Life, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.
 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

Quy trình và hướng dẫn

Tùy vào quy định cụ thể của Công ty đối với từng sản phẩm, khách hàng có thể tham gia sản phẩm bổ sung ngay khi lập Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, hoặc trong Thời gian cân nhắc, hoặc vào các Ngày kỷ niệm hợp đồng.

Vui lòng liên hệ với Tư vấn bảo hiểm phục vụ hợp đồng hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 1786 (miễn cước) để được hướng dẫn chi tiết thủ tục.

Khi đồng tiền bị trượt giá do lạm phát chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả các kênh đầu tư tài chính.

Trong vòng 2 năm kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng.

Khách hàng cần điền đầy đủ vào Phiếu Yêu cầu Khôi phục Hiệu lực Hợp đồng và thanh toán đầy đủ các khoản phí bảo hiểm chưa đóng, các khoản nợ và lãi phát sinh (nếu có)

Công ty sẽ thẩm định yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng và có thể yêu cầu bổ sung các thông tin hoặc hồ sơ.

Hợp đồng Bảo hiểm chỉ được khôi phục hiệu lực khi Sun Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. Thời điểm hiệu lực của việc khôi phục này được tính từ ngày Sun Life Việt Nam phát hành Thư báo xác nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm. Sun Life Việt Nam không bảo hiểm cho những sự kiện bảo hiểm đã xảy ra trong giai đoạn Hợp đồng Bảo hiểm mất hiệu lực.

Trong thời gian cân nhắc 21 ngày kể từ ngày ký nhận bộ hợp đồng, nếu Khách hàng không muốn tham gia bảo hiểm thì sẽ được hoàn lại tiền phí đã đóng sau khi trừ đi chi phí khám y khoa (nếu có). Sau thời gian cân nhắc, nếu Khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ nhận được giá trị hoàn lại tương ứng theo bảng minh họa.

Khách hàng có thể tham khảo các bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại đây. Hoặc liên hệ Tư vấn Tài chính Sun Life để được xây dựng bảng minh họa phù hợp.

Trong những năm đầu của một hợp đồng bảo hiểm, chi phí khai thác hợp đồng như: chi phí khách hàng, chi phí thẩm định, chi phí xét nghiệm y khoa, in ấn và phát hành hợp đồng, và chi phí hành chính khác lớn hơn nhiều so với chi phí phục vụ việc duy trì hợp đồng trong những năm tiếp theo.

Trong khi đó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào hàng năm là không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng, điều này có nghĩa là chi phí thực tế trong những năm đầu cao hơn nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó. Hơn nữa, đặc thù của bảo hiểm nhân thọ là “chia sẻ rủi ro”, nên ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, cho dù khách hàng chỉ mới đóng một hoặc hai kỳ phí, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm phải chi trả cho khách hàng số tiền bảo hiểm như đã cam kết.

Vì vậy, trong 2 năm đầu tiên hợp đồng bảo hiểm chưa có giá trị hoàn lại và sẽ tăng dần trong những năm tiếp theo.

Sun Life Việt Nam đã chi trả bảo hiểm tạm thời, cũng là một quyền lợi bảo hiểm nên sẽ không hoàn lại phí khách hàng đã đóng. Trong trường hợp tổng phí đóng lớn hơn mức bảo hiểm tạm thời được quy định, Sun Life Việt Nam sẽ hoàn trả phí bảo hiểm.

Sau khi Hợp đồng đã phát hành thì khách hàng không thể điều chỉnh Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Tùy vào quyền lợi của hợp đồng mà khách hàng có thể làm thủ tục yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị bệnh hoặc tai nạn.

Quý khách có thể tải biểu mẫu Phiếu Yêu cầu Cấp lại Bản sao hợp đồng bảo hiểm trên website của Sun Life Việt Nam , điền thông tin, ký tên đúng chữ ký đã đăng ký và gửi về địa chỉ văn phòng Sun Life Việt Nam gần nhất. Bộ hợp đồng cấp lại bao gồm: Giấy Chứng nhận BHNT, Quy tắc điều khoản, bản sao Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, và bản sao các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

Khách hàng có thể gửi yêu cầu thay đổi định kỳ đóng phí bằng văn bản đến Sun Life Việt Nam trong thời gian cân nhắc 21 ngày kể từ ngày nhận được hợp đồng hoặc 30 ngày trước Ngày kỷ niệm hợp đồng hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.

Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được gửi 30 ngày trước Ngày kỷ niệm hợp đồng, định kỳ đóng phí mới có hiệu lực từ Ngày kỷ niệm hợp đồng tiếp theo. Trước ngày hiệu lực của định kỳ đóng phí mới, Khách hàng cần thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm theo định kỳ cũ.

Khách hàng có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Việc thẩm định sức khỏe khách hàng và chấp nhận bảo hiểm của Sun Life Việt Nam dựa trên cơ sở tin tưởng vào những thông tin của khách hàng trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Trong trường hợp khách hàng có nghi ngờ về sức khỏe của mình nhưng do chưa được chẩn đoán nên không biết chắc chắn về tình trạng sức khỏe, khách hàng nên khai chi tiết và đầy đủ về những triệu chứng mà khách hàng cảm nhận được theo các câu hỏi trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trên cơ sở những thông tin đó, Sun Life Việt Nam sẽ chỉ định những nội dung khám sức khỏe cụ thể để có thể đánh giá về tình trạng sức khỏe của khách hàng.

Việc kê khai đầy đủ và trung thực của khách hàng khi điền Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không những giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nhanh chóng, thuận tiện khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà còn là yếu tố pháp lý rất quan trọng để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Việc doanh nghiệp bảo hiểm tiến hành kiểm tra sức khoẻ của khách hàng không thay thế cho nghĩa vụ cung cấp thông tin của khách hàng.

Quý khách có thể chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp trong các kênh đóng phí bên dưới để được hưởng quyền lợi miễn phí chuyển tiền:

 • Ngân hàng

Nội dung thanh toán:

Phí BH đầu tiên nộp qua Ngân hàng

<Số HSYCBH>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>

Phí BH định kỳ nộp qua Ngân hàng

<Số hợp đồng>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>

 • Cổng thanh toán trực tuyến
 • Vietcombank ATM
 • Thanh toán bằng Trích phí tự động từ Tài khoản Vietcombank, TPBank
 • Bưu điện (Vietnam Post)
 • Payoo
 • Timo app
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam

Giờ làm việc:

- Thứ 2 – Thứ 6: 8h30 – 17h00

- Thứ 7 : 8h30 – 11h30    |   Ngoại trừ Chủ nhật, Lễ, Tết

 • Tư vấn Tài chính

Lưu ý:

 • Khi nộp phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào của Sun Life Việt Nam, Quý khách vui lòng giữ lại Giấy nộp tiền / Phiếu thu hợp lệ để làm bằng chứng cho việc nộp phí. Mọi khiếu nại liên quan đến việc nộp phí, Sun Life Việt Nam sẽ không giải quyết nếu không có Giấy nộp tiền / Phiếu thu hợp lệ.
 • Nếu có bất kỳ thắc mắc về việc nộp phí, xin Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 1786 (miễn cước) để được hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm.

Hóa đơn là chứng từ quan trọng, đặc biệt đối với khách hàng doanh nghiệp (chứng từ kế toán). Đối với khách hàng cá nhân, để giản tiện thủ tục hành chính và giúp Khách hàng tránh làm thất lạc hóa đơn cho mục đích khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân cuối năm, Sun Life Việt Nam xin phép được lưu giữ hóa đơn tại văn phòng Sun Life Việt Nam.

Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ phải thông báo bằng văn bản cho Sun Life Việt Nam trong thời hạn 30 ngày kể từ khi Người được bảo hiểm không còn cư trú tại Việt Nam hoặc rời khỏi Việt Nam từ 3 tháng trở lên.

Sun Life Việt Nam có toàn quyền quyết định việc tiếp tục Hợp đồng cùng các điều khoản và điều kiện; hoặc thay đổi phí bảo hiểm; hoặc chấm dứt hợp đồng và chi trả cho Bên mua bảo hiểm số tiền nào lớn hơn của giá trị hoàn lại (nếu có) hoặc toàn bộ các khoản phí bảo hiểm đã đóng không tính lãi sau khi trừ đi các khoản nợ (nếu có) tính đến ngày chi trả.

Trong những năm đầu của một hợp đồng bảo hiểm, chi phí khai thác hợp đồng như: chi phí khách hàng, chi phí thẩm định, chi phí xét nghiệm y khoa, in ấn và phát hành hợp đồng, và chi phí hành chính khác lớn hơn nhiều so với chi phí phục vụ việc duy trì hợp đồng trong những năm tiếp theo.

Trong khi đó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào hàng năm là không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng, điều này có nghĩa là chi phí thực tế trong những năm đầu cao hơn nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó. Hơn nữa, đặc thù của bảo hiểm nhân thọ là “chia sẻ rủi ro”, nên ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực, cho dù khách hàng chỉ mới đóng một hoặc hai kỳ phí, nếu có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty bảo hiểm phải chi trả cho khách hàng số tiền bảo hiểm như đã cam kết.

Vì vậy, trong 2 năm đầu tiên hợp đồng bảo hiểm chưa có giá trị hoàn lại và sẽ tăng dần trong những năm tiếp theo.

Tình huống này sẽ  tùy thuộc vào nhu cầu bảo hiểm nhân thọ và khả năng tài chính của Khách hàng ngay tại thời điểm đó. Trường hơp Khách hàng có nhu cầu thì vẫn có thể tham gia thêm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới với Sun Life Việt Nam, trường hợp chưa có nhu cầu thì Khách hàng có thể không tham gia.

Việc tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính và quyết định của Khách hàng. Trường hợp cần thêm thông tin hoặc có bất cứ phản ánh nào tương tự tình huống trên, Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của Sun Life Việt Nam số 1800 1786 (miễn cước), giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8h30 đến 17h30; hoặc email đến Dichvu.Khachhang@sunlife.com để được hỗ trợ.

Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);
 • Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);
 • Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);
 • CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;
 • Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);
 • Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)
 • Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).

Các biểu mẫu có thể được cung cấp bởi Tư vấn Tài chính hoặc bạn có thể trực tiếp tải về tại đây.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm như sau:

 1. Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life hoặc thông qua đội ngũ phát triển kinh doanh. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thẩm định Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng hồ sơ, có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin/chứng từ (nếu cần).
 3. Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phát hành thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chuẩn bị thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu là trường hợp chấp nhận chi trả)
 4. Khách hàng nhận thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tất thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Sun Life thực hiện chi trả.

Khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí, Thành viên cần hoàn tất các hồ sơ sau và gửi về Sun Life trong thời gian sớm nhất:

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí;
 • Giấy chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life;
 • CMND hoặc Hộ chiếu.

Các biểu mẫu có thể được cung cấp bởi Tư vấn Tài chính hoặc bạn có thể trực tiếp tải về tại đây.

Hưu trí tự nguyện

Tài khoản hưu trí được hưởng lãi ghi nhận theo mức lãi suất Sun Life công bố hàng tháng. Mức lãi suất này sẽ không thấp hơn mức quy định của Sun Life. Ngoài ra, nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những mức theo quy định, tài khoản hưu trí sẽ được hưởng lãi ưu đãi.

Người lao động/Thành viên:

Có thêm thu nhập bổ sung ngoài khoản lương hưu nhận được từ Bảo hiểm xã hội khi về hưu;

Đảm bảo cuộc sống hưu trí thư thái, độc lập về tài chính;

Được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn làm việc tại Doanh nghiệp;

Có được khoản đóng góp hỗ trợ từ DN trong trường hợp DN mua Hưu trí Sun Life cho người lao động

Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến 12 triệu đồng/người/năm.

Khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí, Thành viên cần hoàn tất các hồ sơ sau và gửi về Sun Life trong thời gian sớm nhất:

Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí;

Giấy chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life;

CMND hoặc Hộ chiếu.

Hưu trí tự nguyện là chương trình hưu trí mang tính chất tự nguyện thông qua hình thức đóng góp tự nguyện từ Người lao động/Thành viên và/hoặc Người sử dụng lao động/Doanh nghiệp, nhằm bổ sung thu nhập cho Người lao động/Thành viên khi về hưu.

Chương trình hưu trí tự nguyện của Sun Life Việt Nam được Bộ Tài chính phê duyệt vào ngày 30/12/2013 mang tên Hưu trí PVI Sun Life.

Hưu trí Sun Life được thiết kế linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mức đóng góp và cách thức chi trả theo Tháng, Quý, Nửa năm và Năm, phù hợp với điều kiện tài chính của từng khách hàng.

Sun Life quản lý các nhóm Hưu trí theo tài khoản cá nhân với hình thức ưu việt, nên hệ thống quản lý thông tin của Sun Life giúp giảm thiểu tối đa việc quản lý hành chính cho khách hàng Doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân viên của Sun Life Việt Nam được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Mỗi phòng ban đều có các chuyên gia đến từ các nước Canada, Hongkong, Philippines hỗ trợ về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ.

Hưu trí của Sun Life được thiết kết nhằm hướng đến việc tối đa hóa giá trị tích lũy cho Giá trị tài khoản hưu trí của khách hàng.

Đối với chương trình Hưu trí tự nguyện, theo quy định, mỗi Người lao động/Thành viên sẽ có một Tài khoản hưu trí. Quỹ Hưu trí được hình thành từ tập hợp tất cả các Tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên từ các nhóm Hưu trí của Doanh nghiệp.

Quỹ hưu trí được quản lý bởi công ty bảo hiểm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý là Bộ Tài chính thông qua các quy định nhằm đảm bảo tính an toàn và thận trọng trong hoạt động của quỹ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các quy định của Bộ Tài chính về việc thiết lập và quản lý quỹ hưu trí thông qua các hướng dẫn, thông tư, nghị định, luật liên quan là một hình thức “bảo hiểm” cho Quỹ hưu trí, bao gồm:

Quy định về việc thiết lập và sử dụng quỹ Hưu trí tự nguyện

Các quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư của Quỹ hưu trí nhằm hạn chế các rủi ro về đầu tư, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Hàng năm, công ty bảo hiểm phải có báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí cho Bộ Tài chính, sau khi được công ty kiểm toán độc lập xác nhận và sẽ thông báo đến với khách hàng. Hàng năm, Sun Life Việt Nam sẽ gửi báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó có báo cáo về tình hình đầu tư từ Quỹ hưu trí cho khách hàng được biết.

Các yêu cầu tối thiểu về vốn để triển khai sản phẩm hưu trí tự nguyện cũng như các yêu cầu về vốn tối thiểu tương ứng với các mức cam kết với khách hàng. Yêu cầu về vốn tối thiểu có tác dụng như một quỹ dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm với các cam kết thực hiện với khách hàng.

Về phía công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm đã cung cấp quyền lợi đảm bảo tối thiểu cho Người mua bảo hiểm, nghĩa là trong mọi trường hợp, bất kể tình hình đầu tư của Quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm đều cam kết một mức lợi suất đầu tư tối thiểu cho Người mua bảo hiểm. Cơ quan quản lý cũng giám sát và kiểm tra chặt chẽ các cam kết này của công ty bảo hiểm với khách hàng thông qua các báo cáo và các kỳ kiểm tra định kỳ.

Để tham gia Hưu trí Sun Life:

Doanh nghiệp:

Là Doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình.

Người lao động/Thành viên:

Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và Doanh nghiệp đó có Hợp đồng hưu tri với Sun Life;

Là cá nhân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình;

Từ 16 đến 54 tuổi đối với Nữ và từ 16 đến 59 tuổi đối với Nam.

Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);
 • Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);
 • Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);
 • CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;
 • Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);
 • Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)
 • Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).

Các biểu mẫu có thể được cung cấp bởi Tư vấn Tài chính hoặc bạn có thể trực tiếp tải về tại đây.

Để tham gia Hưu trí Sun Life, khách hàng:

Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Doanh nghiệp đó có Hợp đồng hưu tri với Sun Life;

Là cá nhân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình;

Từ 16 đến 54 tuổi đối với Nữ và từ 16 đến 59 tuổi đối với Nam.

Trong trường hợp, Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp không còn khả năng đóng góp, Sun Life có hai giải pháp như sau:

Trường hợp 1: Nếu Người lao động/Thành viên muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên sẽ không phải làm bất cứ yêu cầu gì, giá trị tài khoản hưu trí sẽ tự động trừ đi các khoản khấu trừ hàng tháng để chi trả các chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng, đến khi giá trị tài khoản hưu trí không đủ để khấu trừ nữa thì Hợp đồng hưu trí sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, Người lao động/Thành viên được hưởng tất cả quyền lợi theo Hợp đồng hưu trí cho đến khi Hợp đồng hưu trí mất hiệu lực.

Trường hợp 2: Nếu Người lao động/Thành viên không muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên có quyền yêu cầu Sun Life tạm đóng tài khoản để duy trì hợp đồng và bảo toàn giá trị tài khoản hưu trí. Trong trường hợp này:

Chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng sẽ không bị khấu trừ từ giá trị tài khoản hưu trí, dẫn đến quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Tài khoản hưu trí vẫn được hưởng lãi ghi nhận và lãi ưu đãi (nếu có)

Người lao động/Thành viên vẫn được hưởng quyền lợi hưu trí theo Hợp đồng hưu trí.

Trong trường hợp Người lao động/Thành viên không còn làm việc tại Doanh nghiệp, Hợp đồng Hưu trí Sun Life của Người lao động/Thành viên sẽ được tách khỏi nhóm hưu trí của Doanh nghiệp, chuyển thành Hợp đồng hưu trí tách nhóm (cá nhân) và Người lao động/Thành viên vẫn tiếp tục đóng góp theo định kỳ và kế hoạch hưu trí ban đầu.

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết bồi thường nhằm hỗ trợ gia đình Người lao động/Thành viên chu toàn hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên (trừ đi 20 triệu đồng đã chi trả cho Quyền lợi trợ cấp mai táng).

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng (20 triệu đồng) hoặc giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn tích lũy, nếu Người lao động/Thành viên bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo định nghĩa quy định của Sun Life, Sun Life sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm như sau:

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Ngay sau khi chi trả quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nêu trên, Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trong thời hạn chi trả, nếu Người lao động/Thành viên tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ giá trị tài khoản hưu trí còn lại (sau khi đã trừ các khoản chi trả ở những kỳ trước). Hợp đồng hưu trí sẽ chấm dứt hiệu lực ngay sau khi giá trị tài khoản hưu trí nêu trên được chi trả.

Thời hạn hợp đồng Hưu trí Sun Life được xác định kể từ Ngày tham gia hưu trí đến ngày kết thúc chi trả các quyền lợi hưu trí, bao gồm Thời hạn tích lũy và Thời hạn chi trả.

Thời hạn tích lũy là khoảng thời gian mà Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp sẽ đóng góp vào tài khoản hưu trí, bắt đầu từ Ngày tham gia hưu trí đến tuổi 55 dành cho Nữ và 60 dành cho Nam. Thời hạn tích lũy có thể được gia hạn đến tuổi 70 cho cả Nam và Nữ.

Thời hạn chi trả là khoảng thời gian 15 năm quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả cho Người lao động/Thành viên, bắt đầu vào ngày kết thúc Thời hạn tích lũy cho đến Ngày đáo hạn.

Theo quy định pháp luật, từ tháng 12/2014 trở về trước: Khi nhận quyền lợi Hưu trí, Người lao động/thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với các khoản đóng góp do (các) Doanh nghiệp đã đóng, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (tương đương với 12 triệu đồng/người/năm).

Theo quy định mới có hiệu lực từ tháng 01/2015 đến nay: Người lao động/Thành viên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận quyền lợi Hưu trí này. Người lao động/Thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng góp ngay khi phát sinh, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (12 triệu đồng/người/năm).

Như vậy, đối với những Hợp đồng tham gia trước tháng 12/2014, khoản thuế phải đóng khi nhận quyền lợi Hưu trí sẽ được tính thành 2 giai đoạn, giai đoạn từ tháng 12/2014 trở về trước và giai đoạn từ tháng 01/2015 trở về sau.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Thành viên có thể truy cập vào trang http://online.sunlife.com.vn/pension để thực hiện các nghiệp vụ:

a) Cấp lại Tên đăng nhập: cần thao tác theo trình tự sau

Chọn Đăng nhập

Chọn Quên tên đăng nhập

Nhập Số điện thoại và Ngày tháng năm sinh

Nhấn Tiếp tục

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về Tên đăng nhập đến số điện thoại của Thành viên đã đăng ký khi tham gia hưu trí.

b) Cấp lại Mật khẩu: cần thao tác theo trình tự sau

Chọn Đăng nhập

Chọn Quên mật khẩu

Nhập Số điện thoại và Ngày tháng năm sinh

Nhấn Tiếp tục

Hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về Mật khẩu mới đến số điện thoại của Thành viên đã đăng ký khi tham gia hưu trí.

Sun Life Việt Nam được thành lập vào tháng 03 năm 2013 với tên gọi PVI Sun Life, tiền thân của công ty là liên doanh giữa Công ty Cổ phần PVI và Tập đoàn tài chính Sun Life. Sau khi Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần từ PVI, qua đó Sun Life gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life từ 75 % lên đến 100 %, PVI Sun Life chính thức đổi tên thành Sun Life Việt Nam vào ngày 30/09/2016. Sun Life Việt Nam hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng có được tương lai tương sáng và bền vững.

Với quyết tâm mang đến cho khách hàng Việt Nam chuỗi kế hoạch tài chính tối ưu để đạt được những mục tiêu gắn với từng giai đoạn của cuộc đời, tháng 04/2014, Sun Life đã giới thiệu sản phẩm Hưu trí PVI Sun Life đến với khách hàng.

Sản phẩm này là một kế hoạch tài chính cung cấp cho khách hàng thêm nguồn thu nhập cho những ngày hưu trí. Hiện nay, Sun Life là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực hưu trí tự nguyện.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm như sau:

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life hoặc thông qua đội ngũ phát triển kinh doanh. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thẩm định Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng hồ sơ, có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin/chứng từ (nếu cần).

Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phát hành thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chuẩn bị thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu là trường hợp chấp nhận chi trả)

Khách hàng nhận thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tất thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Sun Life thực hiện chi trả.

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu (60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với Nữ).

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí trong vòng 15 năm, theo định kỳ Tháng/ Quý/Nửa năm/Năm tùy theo yêu cầu của Người lao động/Thành viên.

Trong trường hợp khi đến tuổi về hưu mà Người lao động/Thành viên vẫn muốn tiếp tục đóng góp thì có thể gia hạn Thời hạn tích lũy đến 70 tuổi và nhận Quyền lợi hưu trí khi kết thúc Thời hạn tích lũy.

Người lao động/Thành viên được chuyển giao giá trị tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

Hưu trí Sun Life sẽ cung cấp cho Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí không những các quyền lợi bảo vệ mà còn các quyền lợi về tích lũy tài chính, cụ thể như sau:

Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;

Quyền lợi hưởng lãi tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí từng ngày;

Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những giá trị theo mức quy định.

Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả trong vòng 15 năm từ tài khoản hưu trí.

Hưu trí Sun Life được thiết kế rất linh hoạt nên Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn mức đóng góp phù hợp với ngân sách của mình. Ngoài ra, mức đóng góp này có thể được điều chỉnh linh hoạt hàng năm.

Mức đóng góp tối thiểu khi tham gia Hưu trí Sun Life là 500.000 đồng/người/tháng (tương đương 6.000.000 đồng/người/năm

Hiện tại, khi tham gia Hưu trí Sun Life, Người lao động/Thành viên sẽ được hỗ trợ đóng góp từ Doanh nghiệp, nên các khoản đóng góp sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và Người lao động/Thành viên. Khoản đóng góp của Người lao động/Thành viên sẽ được Doanh nghiệp trích từ lương của Người lao động/Thành viên theo định kỳ Tháng/Quý/Nửa năm/Năm theo thỏa thuận của Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp.

Hàng tháng Sun Life sẽ công bố lãi suất trên website của công ty để Người lao động/Thành viên tham khảo. Lãi suất chi trả hàng tháng dựa trên kết quả đầu tư của Quỹ Hưu trí và tình hình lãi suất trên thị trường tài chính. Quỹ Hưu trí sẽ được đem đi đầu tư để sinh lãi, Sun Life chỉ giữ tối đa 2% lợi nhuận từ Quỹ Hưu trí cho chi phí quản lý Quỹ, phần còn lại được ghi nhận vào tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Ngoài ra, Sun Life có áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu 5% trong 5 năm đầu tiên, 3% trong 5 năm tiếp theo, 2% cho những năm còn lại. Trong trường hợp Quỹ Hưu trí hoạt động không có lãi, thì lãi suất cam kết vẫn được ghi nhận vào tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Doanh nghiệp:

Là chương trình phúc lợi hấp dẫn nhằm duy trì nguồn nhân lực chủ chốt, giúp doanh nghiệp tạo vị thế trên thị trường tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài;

Doanh nghiệp được hưởng những lợi ích về thuế thu nhập Doanh nghiệp cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến 12 triệu đồng/người/năm.

Người lao động/Thành viên:

Có thêm thu nhập bổ sung ngoài khoản lương hưu nhận được từ Bảo hiểm xã hội khi về hưu;

Đảm bảo cuộc sống hưu trí thư thái, độc lập về tài chính;

Được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn làm việc tại Doanh nghiệp;

Có được khoản đóng góp hỗ trợ từ DN trong trường hợp DN mua Hưu trí Sun Life cho người lao động.

Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến 12 triệu đồng/người/năm.

Để kích hoạt lại tài khoản sau thời gian tạm đóng tài khoản, Người lao động/Thành viên chỉ cần gửi yêu cầu kích hoạt tài khoản theo mẫu do Sun Life quy định và đóng góp theo định kỳ và kế hoạch hưu trí ban đầu. Tài khoản hưu trí sẽ được kích hoạt trở lại vào Ngày kỷ niệm hợp đồng tháng tiếp theo.

Để gia tăng giá trị tài khoản hưu trí, Người lao động/Thành viên có thể đóng góp thêm ngoài khoản đóng góp theo thỏa thuận với Doanh nghiệp.

Nếu Người lao động/Thành viên muốn đóng góp thêm thường xuyên và đều đặn, Người lao động/Thành viên liên hệ trực tiếp với bộ phận Nhân sự của Doanh nghiệp để yêu cầu điều chỉnh khoản đóng góp định kỳ và những khoản đóng góp thêm này sẽ được trích từ lương theo định kỳ.

khoản đóng góp thêm không thường xuyên, không theo định kỳ đóng góp của Doanh nghiệp, Người lao động/Thành viên vui lòng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ khách hàng khối khách hàng Doanh nghiệp của Sun Life để được hỗ trợ.

Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

 • Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hơp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

Hưu trí tự nguyện là chương trình hưu trí mang tính chất tự nguyện thông qua hình thức đóng góp tự nguyện từ Người lao động/Thành viên và/hoặc Người sử dụng lao động/Doanh nghiệp, nhằm bổ sung thu nhập cho Người lao động/Thành viên khi về hưu.

Chương trình hưu trí tự nguyện của Sun Life Việt Nam được Bộ Tài chính phê duyệt vào ngày 30/12/2013 mang tên Hưu trí PVI Sun Life.

Doanh nghiệp:

 • Là chương trình phúc lợi hấp dẫn nhằm duy trì nguồn nhân lực chủ chốt, giúp doanh nghiệp tạo vị thế trên thị trường tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài;
 • Doanh nghiệp được hưởng những lợi ích về thuế thu nhập Doanh nghiệp cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến 12 triệu đồng/người/năm.

Người lao động/Thành viên:

 • Có thêm thu nhập bổ sung ngoài khoản lương hưu nhận được từ Bảo hiểm xã hội khi về hưu;
 • Đảm bảo cuộc sống hưu trí thư thái, độc lập về tài chính;
 • Được bảo vệ trước những rủi ro trong cuộc sống khi còn làm việc tại Doanh nghiệp;
 • Có được khoản đóng góp hỗ trợ từ DN trong trường hợp DN mua Hưu trí Sun Life cho người lao động.
 • Hưởng các ưu đãi về thuế cho các khoản đóng góp tham gia Hưu trí tự nguyện lên đến 12 triệu đồng/người/năm.

 • Đối với chương trình Hưu trí tự nguyện, theo quy định, mỗi Người lao động/Thành viên sẽ có một Tài khoản hưu trí. Quỹ Hưu trí được hình thành từ tập hợp tất cả các Tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên từ các nhóm Hưu trí của Doanh nghiệp.
 • Quỹ hưu trí được quản lý bởi công ty bảo hiểm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý là Bộ Tài chính thông qua các quy định nhằm đảm bảo tính an toàn và thận trọng trong hoạt động của quỹ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các quy định của Bộ Tài chính về việc thiết lập và quản lý quỹ hưu trí thông qua các hướng dẫn, thông tư, nghị định, luật liên quan là một hình thức 'bảo hiểm' cho Quỹ hưu trí, bao gồm:
  • Quy định về việc thiết lập và sử dụng quỹ Hưu trí tự nguyện
  • Các quy định chặt chẽ về hoạt động đầu tư của Quỹ hưu trí nhằm hạn chế các rủi ro về đầu tư, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Hàng năm, công ty bảo hiểm phải có báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí cho Bộ Tài chính, sau khi được công ty kiểm toán độc lập xác nhận và sẽ thông báo đến với khách hàng. Hàng năm, Sun Life Việt Nam sẽ gửi báo cáo về tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó có báo cáo về tình hình đầu tư từ Quỹ hưu trí cho khách hàng được biết.
  • Các yêu cầu tối thiểu về vốn để triển khai sản phẩm hưu trí tự nguyện cũng như các yêu cầu về vốn tối thiểu tương ứng với các mức cam kết với khách hàng. Yêu cầu về vốn tối thiểu có tác dụng như một quỹ dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm với các cam kết thực hiện với khách hàng.
 • Về phía công ty bảo hiểm, công ty bảo hiểm đã cung cấp quyền lợi đảm bảo tối thiểu cho Người mua bảo hiểm, nghĩa là trong mọi trường hợp, bất kể tình hình đầu tư của Quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm đều cam kết một mức lợi suất đầu tư tối thiểu cho Người mua bảo hiểm. Cơ quan quản lý cũng giám sát và kiểm tra chặt chẽ các cam kết này của công ty bảo hiểm với khách hàng thông qua các báo cáo và các kỳ kiểm tra định kỳ.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Trường hợp các giải pháp trên không khắc phục đươc, Bộ Tài chính sẽ đứng ra giải quyết cho công ty bảo hiểm sáp nhập với công ty khác có khả năng thanh toán tốt hơn. Trong mọi trường hợp, Bộ Tài chính sẽ có thể yêu cầu công ty bảo hiểm chuyển giao toàn bộ hợp đồng đang còn hiệu lực đối với khách hàng cho một công ty bảo hiểm khác. Nếu không có công ty nào tiếp nhận chuyển giao thì Bộ Tài chính sẽ chỉ định một công ty đứng ra tiếp nhận sự chuyển giao nói trên.

Như vậy trong mọi trường hợp quyền lợi khách hàng sẽ được đảm bảo.

Sun Life Việt Nam

Được thành lập vào tháng 03 năm 2013 với tên gọi PVI Sun Life, tiền thân của công ty là liên doanh giữa Công ty Cổ phần PVI và Tập đoàn tài chính Sun Life. Sau khi Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần từ PVI, qua đó Sun Life gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life từ 75 % lên đến 100 %, PVI Sun Life chính thức đổi tên thành Sun Life Việt Nam vào ngày 30/09/2016. Sun Life Việt Nam hướng đến việc cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng có được tương lai tương sáng và bền vững.

Với quyết tâm mang đến cho khách hàng Việt Nam chuỗi kế hoạch tài chính tối ưu để đạt được những mục tiêu gắn với từng giai đoạn của cuộc đời, tháng 04/2014, Sun Life đã giới thiệu sản phẩm Hưu trí PVI Sun Life đến với khách hàng.

Sản phẩm này là một kế hoạch tài chính cung cấp cho khách hàng thêm nguồn thu nhập cho những ngày hưu trí. Hiện nay, Sun Life là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực hưu trí tự nguyện.

 • Hưu trí Sun Life được thiết kế linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn mức đóng góp và cách thức chi trả theo Tháng, Quý, Nửa năm và Năm, phù hợp với điều kiện tài chính của từng khách hàng.
 • Sun Life quản lý các nhóm Hưu trí theo tài khoản cá nhân với hình thức ưu việt, nên hệ thống quản lý thông tin của Sun Life giúp giảm thiểu tối đa việc quản lý hành chính cho khách hàng Doanh nghiệp.
 • Đội ngũ nhân viên của Sun Life Việt Nam được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước. Mỗi phòng ban đều có các chuyên gia đến từ các nước Canada, Hongkong, Philippines hỗ trợ về mặt kỹ thuật và nghiệp vụ.
 • Hưu trí của Sun Life được thiết kết nhằm hướng đến việc tối đa hóa giá trị tích lũy cho Giá trị tài khoản hưu trí của khách hàng.

Để tham gia Hưu trí Sun Life:

Doanh nghiệp:

 • Là Doanh nghiệp được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình.

Người lao động/Thành viên:

 • Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và Doanh nghiệp đó có Hợp đồng hưu tri với Sun Life;
 • Là cá nhân đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình;
 • Từ 16 đến 54 tuổi đối với Nữ và từ 16 đến 59 tuổi đối với Nam hoặc theo thỏa thuận khác với bên mua bảo hiểm nhưng không vượt quá 70 tuổi

 • Hưu trí Sun Life được thiết kế rất linh hoạt nên Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn mức đóng góp phù hợp với ngân sách của mình. Ngoài ra, mức đóng góp này có thể được điều chỉnh linh hoạt hàng năm.
 • Mức đóng góp tối thiểu khi tham gia Hưu trí Sun Life là 500.000 đồng/người/tháng (tương đương 6.000.000 đồng/người/năm).

 • Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu (60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với Nữ).
 • Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí trong vòng 15 năm, theo định kỳ Tháng/ Quý/Nửa năm/Năm tùy theo yêu cầu của Người lao động/Thành viên.
 • Trong trường hợp khi đến tuổi về hưu mà Người lao động/Thành viên vẫn muốn tiếp tục đóng góp thì có thể gia hạn Thời hạn tích lũy đến 70 tuổi và nhận Quyền lợi hưu trí khi kết thúc Thời hạn tích lũy.

Trong trường hợp, Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp không còn khả năng đóng góp, Sun Life có hai giải pháp như sau:

 • Trường hợp 1: Nếu Người lao động/Thành viên muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên sẽ không phải làm bất cứ yêu cầu gì, giá trị tài khoản hưu trí sẽ tự động trừ đi các khoản khấu trừ hàng tháng để chi trả các chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng, đến khi giá trị tài khoản hưu trí không đủ để khấu trừ nữa thì Hợp đồng hưu trí sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, Người lao động/Thành viên được hưởng tất cả quyền lợi theo Hợp đồng hưu trí cho đến khi Hợp đồng hưu trí mất hiệu lực.
 • Trường hợp 2: Nếu Người lao động/Thành viên không muốn tiếp tục được bảo vệ trước những rủi ro có khả năng xảy ra, Người lao động/Thành viên có quyền yêu cầu Sun Life tạm đóng tài khoản để duy trì hợp đồng và bảo toàn giá trị tài khoản hưu trí. Trong trường hợp này:

* Chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng sẽ không bị khấu trừ từ giá trị tài khoản hưu trí, dẫn đến quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chi trả nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra.

* Tài khoản hưu trí vẫn được hưởng lãi ghi nhận và lãi ưu đãi (nếu có).

* Người lao động/Thành viên vẫn được hưởng quyền lợi hưu trí theo Hợp đồng hưu trí.

 • Người lao động/Thành viên được chuyển giao giá trị tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.
 • Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí chuyển tài khoản, vui lòng xem tại đây.

 • Hàng tháng Sun Life sẽ công bố lãi suất trên website của công ty để Người lao động/Thành viên tham khảo. Lãi suất chi trả hàng tháng dựa trên kết quả đầu tư của Quỹ Hưu trí và tình hình lãi suất trên thị trường tài chính. Quỹ Hưu trí sẽ được đem đi đầu tư để sinh lãi, Sun Life chỉ giữ tối đa 2% lợi nhuận từ Quỹ Hưu trí cho chi phí quản lý Quỹ, phần còn lại được ghi nhận vào tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.
 • Ngoài ra, Sun Life có áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu 5% trong 5 năm đầu tiên, 3% trong 5 năm tiếp theo, 2% cho những năm còn lại. Trong trường hợp Quỹ Hưu trí hoạt động không có lãi, thì lãi suất cam kết vẫn được ghi nhận vào tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên.

Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

 •  Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);
 •  Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);
 • Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);
 • CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;
 • Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);
 • Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)
 • Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm như sau:

 1. Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life hoặc thông qua đội ngũ phát triển kinh doanh. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thẩm định Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng hồ sơ, có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin/chứng từ (nếu cần).
 3. Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phát hành thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chuẩn bị thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu là trường hợp chấp nhận chi trả)
 4. Khách hàng nhận thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tất thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Sun Life thực hiện chi trả.

Sun - Bạn Đồng Hành

Tại ứng dụng ngân hàng số Timo thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Timo, chọn Sản phẩm khác
 • Bước 2: Chọn Mua ngay Bảo hiểm trực tuyến
 • Bước 3: Lựa chọn gói bảo hiểm mong muốn và chọn “Mua ngay”
 • Bước 4: Điền đầy đủ thông tin Người thụ hưởng
 • Bước 5: KH xem các mục Cam kết về thẩm định, Cam kết chung, Quy tắc và điều khoản, Chọn “Đồng ý và chuyển tiền”
 • Bước 6: Kiểm tra thông tin, chọn Địa chỉ mong muốn nhận hợp đồng, chọn “Chuyển tiền”. Sau khi hoàn tất giao dịch, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thành công”

Trường hợp bạn đã có tài khoản Timo, vui lòng xem hướng dẫn đăng ký tham gia SUN – Bạn Đồng Hành tại đây https://www.timo.vn/sun-ban-dong-hanh. Nếu chưa có tài khoản Timo, bạn có thể tham khảo thông tin về dịch vụ ngân hàng số Timo(1) và đăng ký mở tài khoản Timo tại đây https://timo.vn/

(1) Dịch vụ bảo hiểm trực tuyến trên Ứng dụng ngân hàng số Timo là hợp tác kinh doanh bảo hiểm giữa Sun Life Việt Nam và Global Online Financial Solutions Limited. Dịch vụ này đem đến giải pháp tài chính trọn gói thuận tiện hơn cho khách hàng Việt Nam nhờ sự kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm bảo hiểm đa dạng của Sun Life Việt Nam với nền tảng ngân hàng số hàng đầu của Timo

Sun Life Việt Nam sẽ gửi đến Quý khách bộ Hợp đồng bảo hiểm qua email bao gồm:

 • Quy tắc và Điều khoản sản phẩm SUN – Bạn Đồng Hành;
 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm;
 • Tài liệu minh họa bán hàng;
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm;
 • Biên nhận bàn giao hợp đồng bảo hiểm và xác nhận chữ ký.

Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam sẽ liên hệ Quý khách để gửi bản gốc “Giấy chứng nhận bảo hiểm” và các chứng từ liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm.

Phương thức xác nhận mới khi thanh toán bằng tiền mặt

Với chính sách bảo mật thông tin Khách hàng, các thông tin cá nhân của Khách hàng (Người nộp tiền) sẽ không được hiển thị trong  tin nhắn xác nhận "Tư vấn tài chính đã nhận phí"  được gửi từ Sun Life Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin Người nộp tiền sẽ được thể hiện trên Phiếu xác nhận nộp phí khi Sun Life nhận được phí của Quý khách.

Mỗi tin nhắn xác nhận nộp phí đều có Mã giao dịch khác nhau. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin chi tiết mã giao dịch với Hotline 1800 1786 hoặc tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng  của Sun Life Việt Nam trên toàn quốc.

Bên mua bảo hiểm có thể liên hệ trực tiếp với Hotline 1800 1786 hoặc tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng  của Sun Life Việt Nam trên toàn quốc và cung cấp các thông tin về hợp đồng (số hợp đồng/số hồ sơ yêu cầu bảo hiểm,…), thông tin cá nhân (thông tin giấy tờ tùy thân, số điện thoại,…..) để được hỗ trợ thông tin một cách nhanh nhất.

Về Sun Life Việt Nam

Vào ngày 7/11/2016, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Công ty đã chính thức đổi tên là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”). Sun Life Việt Nam cũng đã có thông báo gửi đến các Khách hàng. Sun Life Việt Nam cam kết mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng vẫn tiếp tục được đảm bảo như đã cam kết trong (các) Quy tắc và điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Dạ thưa Anh/Chị, thông tin nói trên là hoàn toàn chính xác. Trước đây Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (“Công ty”) là công ty liên doanh giữa Công ty Cổ phần PVI và Tập đoàn tài chính Sun Life (‘Sun Life”). Hiện nay, Sun Life đã tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp trong vốn điều lệ của PVI Sun Life từ 75% lên 100% bằng việc mua tiếp 25% phần vốn góp còn lại trên tổng số vốn điều lệ của PVI Sun Life, chuyển đổi Công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Sun Life sở hữu 100% vốn điều lệ.

Chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin về Sun Life,cụ thể Sun Life là một tập đoàn tài chính lớn của Canada đã có hơn 150 năm phát triển với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt trong các lĩnh vực định phí, quản lý rủi ro và quản lý hệ thống phân phối, và có mặt tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới như Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ai-len, Hồng Kông, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Úc, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda… Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sun Life bao gồm các công ty thành viên đã quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 865 tỷ đô la Canada. Với việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Sun Life tại Công ty, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Công ty sẽ gia tăng chất lượng phục vụ Khách hàng của mình ngày một tốt hơn.

Anh/Chị hoàn toàn yên tâm vì tất cả các cam kết của Công ty đối với khách hàng theo HĐBH vẫn được bảo đảm và không thay đổi trong suốt thời gian HĐBH có hiệu lực. Ngoài ra, hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đều hoạt động dưới sự quản lý và giám sát của Bộ Tài Chính, và Sun Life Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vì vậy, tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của Anh/Chị trong HĐBH tiếp tục được đảm bảo và không bịảnh hưởng sau thương vụ này.

Vào ngày 7/11/2016, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Công ty đã chính thức đổi tên là Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”). Sun Life Việt Nam cũng đã có thông báo gửi đến các Khách hàng. Sun Life Việt Nam cam kết mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng vẫn tiếp tục được đảm bảo như đã cam kết trong (các) Quy tắc và điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Dạ thưa Anh/Chị, thông tin nói trên là hoàn toàn chính xác. Trước đây Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (“Công ty”) là công ty liên doanh giữa Công ty Cổ phần PVI và Tập đoàn tài chính Sun Life (‘Sun Life”). Hiện nay, Sun Life đã tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp trong vốn điều lệ của PVI Sun Life từ 75% lên 100% bằng việc mua tiếp 25% phần vốn góp còn lại trên tổng số vốn điều lệ của PVI Sun Life, chuyển đổi Công ty thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Sun Life sở hữu 100% vốn điều lệ.

Chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một số thông tin về Sun Life,cụ thể Sun Life là một tập đoàn tài chính lớn của Canada đã có hơn 150 năm phát triển với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt trong các lĩnh vực định phí, quản lý rủi ro và quản lý hệ thống phân phối, và có mặt tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới như Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ai-len, Hồng Kông, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc, Úc, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda… Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, Sun Life bao gồm các công ty thành viên đã quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 865 tỷ đô la Canada. Với việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của Sun Life tại Công ty, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Công ty sẽ gia tăng chất lượng phục vụ Khách hàng của mình ngày một tốt hơn.

Anh/Chị hoàn toàn yên tâm vì tất cả các cam kết của Công ty đối với khách hàng theo HĐBH vẫn được bảo đảm và không thay đổi trong suốt thời gian HĐBH có hiệu lực. Ngoài ra, hiện nay các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam đều hoạt động dưới sự quản lý và giám sát của Bộ Tài Chính, và Sun Life Việt Nam cũng không ngoại lệ. Vì vậy, tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ của Anh/Chị trong HĐBH tiếp tục được đảm bảo và không bịảnh hưởng sau thương vụ này.

Những câu hỏi thường gặp khác

Bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm tự nguyện hướng tới con người và các đối tượng liên quan đến con người, như tai nạn, sức khỏe, hàng hóa (kho vận, tàu xe, tàu hàng,…), nhằm đảm bảo cho các rủi ro đó.

Bảo hiểm y tế là loại hình bảo hiểm bắt buộc để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Bảo hiểm y tế được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi, bổ sung 2014.

Bảo hiểm nhân thọ trọn đời là loại hình bảo hiểm cho sự kiện chết của người được bảo hiểm trong suốt cuộc đời họ.

Bảo hiểm tử kì là một dạng của bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm cho sự kiện chết trong thời hạn nhất định của người được bảo hiểm. 

Bảo hiểm sinh kỳ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một khoảng thời gian nhất định. Công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm sống đến thời gian quy định trong hợp đồng.

Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động.

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm.

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên tham gia bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm khi hợp đồng được giao kết. Đây được xem là nguồn thu của các doanh nghiệp bảo hiểm. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ trả tiền hoặc bồi thường bảo hiểm cho bên được bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm hỗn hợp là Loại hình bảo hiểm cho con người khi có sự kiện chết hoặc sự kiện người được bảo hiểm sống đến thời hạn xác định trong hợp đồng. Bảo hiểm hỗn hợp thuộc loại hình bảo hiểm nhân thọ.

Bảo hiểm thân thể là loại sản phẩm bảo vệ cho con người, đặc biệt loại sản phẩm này chuyên dành cho người lao động ở các nhà máy, xí nghiệp và cả nhân viên văn phòng.

Bảo hiểm tai nạn là loại hình bảo hiểm hướng đến đối tượng bảo hiểm sức khỏe và tính mạng con người. Thông thường bảo hiểm tai nạn sẽ bao gồm chi phí điều trị khẩn cấp, khám sức khỏe, chi phí điều trị nội trú tại viện và các chi phí khác nữa như chi phí về chỗ ở và đi lại.

Bảo hiểm đầu tư hay bảo hiểm liên kết đầu tư là một nghiệp vụ của bảo hiểm nhân thọ có cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm con người là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm nhằm bảo vệ cho các đối tượng bảo hiểm của người tham gia hoặc người được chỉ định trong hợp đồng. Thông thường bảo hiểm con người chỉ áp dụng cho tuổi thọ, tính mạng, hưu trí, tai nạn và sức khỏe của con người.

Phí Bảo Hiểm Rủi Ro: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm bảo hiểm chính

Môi giới bảo hiểm là một tổ chức trung gian giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng, đồng thời đại diện quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm hoặc các pháp nhân kinh doanh muốn tham gia bảo hiểm cho doanh nghiệp. 

Môi giới bảo hiểm được ủy quyền:

- Tư vấn cho Khách hàng để lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.

- Xây dựng bảng minh họa cho Khách hàng

- Sắp xếp và tiến hành để khách hàng ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm.

- Hỗ trợ Khách hàng yêu cầu bồi thường trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm.

Người tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, gián đoạn không quá 3 tháng theo quy định thì trên thẻ Bảo hiểm y tế sẽ xác định thời gian đủ 5 năm liên tục

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là tình trạng bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của: hai tay, hai chân, một tay và một chân, hai mắt, một tay và một mắt, một chân và một mắt.

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản: là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính. Sau khi trừ đi Phí Ban Đầu và các loại phí liên quan (nếu có), Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được phân bổ vào Tài Khoản Cơ Bản. Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được ghi trong Trang Hợp Đồng hay Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Bảo hiểm toàn diện là loại hình bảo hiểm nhằm hỗ trợ kịp thời chi phí để khắc phục hậu quả do tai nạn ốm đau, bệnh tật xảy ra đối với người được bảo hiểm

Phí ban đầu trong bảo hiểm nhân thọ là khoản phí được khấu trừ từ phí bảo hiểm định kỳ và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng.

Bảo hiểm có tích lũy về chi phí bảo hiểm thường là loại sản phẩm dài hạn, phải đóng tiền hàng năm, kéo dài trong nhiều năm. Số tiền phí đóng bảo hiểm được coi như một khoản tiết kiệm, được tính lãi và khi hết thời gian đóng bảo hiểm sẽ được quyết toán tiền phí bảo hiểm đã đóng cùng với khoản lãi tương ứng phát sinh như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện…;

Nguyên tắc thế quyền được gọi là nguyên tắc chuyển quyền đòi bồi thường, được xem là sự mở rộng và hệ quả của nguyên tắc bồi thường. Theo đó người bảo hiểm sau khi bồi thường cho người được bảo hiểm, có quyền thay mặt người được bảo hiểm để đòi người thứ ba trách nhiệm bồi thường cho mình.

Công ty bảo hiểm là doanh nghiệp hoặc tổ chức bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, thu phí bảo hiểm và trả tiền cho người thụ hưởng hoặc người được bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết đầu tư là một loại hình đặc biệt của bảo hiểm nhân thọ. Trong đó sau khi trừ đi chi phí quản lý hợp đồng và chi phí trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, phí đóng bảo hiểm sẽ sử dụng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ liên kết. Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm thực tế là giá trị của các đơn vị đầu từ này.

Bảo hiểm y tế hộ gia đình là một hình thức của bảo hiểm y tế, theo đó các chủ thể đều theo sổ tạm trú hoặc sổ hộ khẩu thường trú đều phải tham gia, trừ trường hợp một số thành viên đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện khác hoặc các thành viên đã thực hiện thủ tục khai báo tạm vắng theo quy định pháp luật.

Bảo hiểm trách nhiệm công cộng là loại hình bảo hiểm bồi thường cho bên thứ 3 những tổn thất vật chất bất ngờ hoặc bệnh tật về người, những tổn thất về tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh xảy ra trong thời gian bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

'- Điều trị nội trú là  việc thực hiện điều trị khi có chỉ định điều trị nội trú của bác sĩ thuộc các cơ sở khám chữa bệnh, có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

- Điều trị ngoại trú là trường hợp người bệnh đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ nhưng không nằm lại bệnh viện. Hoặc trường hợp đã điều trị nội trú ổn định sau đó tiếp tục theo dõi tại nhà.

Tỷ lệ phí bảo hiểm là tỷ lệ giữa phí bảo hiểm mà người mua phải đóng và số tiền bảo hiểm mà doanh nghiệp chi trả khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Mỗi nhóm đối tượng khác nhau sẽ được doanh nghiệp tính toán tỷ lệ phí bảo hiểm khác nhau. Tỷ lệ này mang tính độc lập giữa các loại bảo hiểm khác nhau

Bảo hiểm doanh nghiệp được coi là một trong những công cụ quản lý rủi ro. Nó cho phép các tổ chức chia sẻ gánh nặng tổn thất với một công ty bảo hiểm. Doanh nghiệp trả một khoản phí bảo hiểm hàng năm để bảo hiểm tài sản, nhân viên, dịch vụ của họ. Công ty bảo hiểm sẽ giúp chi trả cho những tổn thất được bảo hiểm trong giới hạn hợp đồng. 

Bảo hiểm thai sản là một trong những quyền lợi bổ sung của bảo hiểm sức khỏe. Người tham gia bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán chi phí khám thai định kỳ, sinh nở. Đặc biệt bạn sẽ được thanh toán các chi phí khám và điều trị các biểu hiện bất thường trong thai kỳ hoặc biến chứng thai sản.

Bảo hiểm y tế bắt buộc là hình thức bảo hiểm được áp dụng đối với các đối tượng theo Luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện

Bảo hiểm quốc tế là một loại hình bảo hiểm sức khỏe cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe quốc tế cho người thụ hưởng bảo hiểm.

Rủi ro là một điều không may mắn, không lường trước được về khả năng xảy ra, về thời gian và không gian xảy ra, cũng như mức độ nghiêm trọng và hậu quả của nó.

Bảo tức tích lũy là tổng của các khoản Bảo tức được thông báo cho khách hàng vào mỗi năm dương lịch sau khi khấu trừ các khoản Bảo tức được yêu cầu rút trước (nếu có).

Giá trị bảo hiểm là Giá trị của đối tượng được bảo hiểm do thỏa thuận mà người chủ sở hữu đối tượng bảo hiểm và công ty bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm để xác định phí bảo hiểm và giới hạn trách nhiệm trả tiền bảo hiểm.

Phí bảo hiểm định kỳ là khoản phí mà khách hàng sẽ phải đóng cho các công ty bảo hiểm tuỳ vào cam kết trên hợp đồng khi tham gia.

Định nghĩa nội trú, ngoại trú trong bảo hiểm:

- Nội trú là  việc người bệnh được thực hiện điều trị khi có chỉ định điều trị nội trú của bác sĩ thuộc các cơ sở khám chữa bệnh, có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

- Ngoại trú là việc người bệnh được điều trị y tế tại một cơ sở y tế/bệnh viện/phòng khám nhưng không cần nhập viện điều trị nội trú.

Bảo hiểm tiết kiệm là là loại hình bảo hiểm với kế hoạch Tiết kiệm cho bạn một khoản lợi nhuận thường xuyên được đảm bảo, đồng thời bảo vệ tương lai của bạn và gia đình trước những sự kiện không lường trước được.

Xuất toán bảo hiểm y tế là không được bảo hiểm xã hội thanh toán chi phí khám chữa bệnh

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy