Câu hỏi thường gặp

Hỏi nhanh

Trả lời: Thời hạn bảo hiểm là Thời hạn hợp đồng, thông thường là đến khi khách hàng đạt 75 hoặc 100 tuổi, tùy theo quy định của sản phẩm. Thời hạn đóng phí tối đa bằng Thời hạn bảo hiểm.

- Thời hạn đóng phí bắt buộc: là 3 hoặc 4 năm đầu, tùy theo quy định của sản phẩm, nếu khách hàng không đóng phí đúng hạn, Hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm không còn.

- Sau thời gian đóng phí bắt buộc: Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí linh hoạt (có thể khác với thời hạn đóng phí dự kiến trên Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm đính kèm trong Hợp đồng bảo hiểm), tùy theo tình hình tài chính, nhu cầu tích lũy và bảo vệ của mình. Việc đóng phí thực tế sẽ ảnh hưởng đến giá trị tích lũy (Giá trị hoàn lại) của Hợp đồng. Nếu khách hàng không đóng phí hoặc rút tiền từ hợp đồng dẫn đến Giá trị tài khoản không đủ để khấu trừ Khoản khấu trừ hàng tháng (phí bảo hiểm rủi ro và phí quản lý hợp đồng), hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm không còn, nghĩa là khách hàng không được bảo vệ nữa.

Thời hạn nên đóng phí sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và kỳ vọng của mỗi khách hàng. Thời hạn đóng phí 10-15 năm thường được nói đến do đó là thời hạn đóng phí thông thường để đạt được giá trị tích lũy tốt (Gía trị tài khoản thực tế còn tùy thuộc các yếu tố như tuổi, lãi suất...). 

Trả lời: Sun Life cung cấp các cổng thông tin trực tuyến giúp Khách hàng nhanh chóng tra cứu thông tin hợp đồng

Chi tiết:

- Dành cho KH Cá nhân: Ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life

- Dành cho KH là Cá nhân có hợp đồng hưu trí: Cổng thông tin hưu trí cho KH cá nhân/thành viên

- Dành cho KH là Doanh nghiệp có hợp đồng hưu trí: Cổng thông tin hưu trí cho KH Doanh nghiệp

Trả lời: Gửi yêu cầu trực tuyến tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc liên hệ Hotline 1800 1786 để được hướng dẫn.

Chi tiết: Quý khách có thể liên hệ Tư vấn Tài chính, hoặc Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng, hoặc Hotline 1800 1786 (miễn cước) của Sun Life Việt Nam để được hỗ trợ hướng dẫn thủ tục. Theo đó, Quý khách vui lòng nộp trực tuyến hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm về Sun Life Việt Nam tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam.

Tham khảo: 

Trả lời: vui lòng xem chi tiết tại đây

Trả lời: Trong vòng 2 năm kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng.

Chi tiết: Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trả lời: Vui lòng tham khảo chi tiết các cách đóng Phí bảo hiểm tại đây

Vui lòng chọn một chủ đề cần giải đáp thắc mắc

Thuật ngữ bảo hiểm

Các quyền lợi bảo hiểm

Yêu cầu quyền lợi bảo hiểm

Quy trình và Hướng dẫn

Hưu trí tự nguyện

 

Thanh toán Phí bảo hiểm

Câu hỏi thường gặp khác

Yêu cầu hỗ trợ

 

Thuật ngữ bảo hiểm

   Dành cho Khách hàng Cá nhân

Đối với các sản phẩm bảo hiểm có Thời hạn bảo hiểm trên 1 năm, trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối không tham gia bảo hiểm bằng cách gửi văn bản thông báo đến Công ty. Công ty hoàn trả phí bảo hiểm đã đóng, không có lãi, trừ chi phí khám sức khỏe (nếu có).

Bảo hiểm tạm thời là quyền lợi bảo hiểm cung cấp trong trường hợp Khách hàng bị tử vong do tai nạn trong thời gian Sun Life Việt Nam đang xem xét chấp thuận bảo hiểm cho Khách hàng.

Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu kể từ ngày Phí bảo hiểm ban đầu được đóng đủ và hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được hoàn tất đầy đủ và trung thực.

Bảo hiểm tạm thời sẽ chấm dứt ngay khi Sun Life Việt Nam thông báo chấp thuận hay từ chối Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm tạm thời là Số tiền bảo hiểm được ghi trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhưng không vượt quá 200 triệu đồng trên một Người được bảo hiểm trong mọi trường hợp.

Tuy nhiên, nếu nguyên nhân tử vong của Người được bảo hiểm thuộc các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm chính, Sun Life Việt Nam sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời và hoàn lại phí bảo hiểm đã đóng trừ chi phí kiểm tra sức khỏe, nếu có.

 Bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. 

 Người thụ hưởng là tổ chức, cá nhân được bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 Giá trị hoàn lại là số tiền mà Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được nếu hủy bỏ hợp đồng trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, sau khi trừ đi các khoản nợ.

Giá trị hoàn lại không phải là số tiền phí đã đóng.

Đối với các sản phẩm truyền thống, hợp đồng bảo hiểm có Giá trị hoàn lại sau khi đã đóng đủ 2 năm phí và thời gian hợp đồng có hiệu lực được 2 năm.

Đối với các sản phẩm liên kết chung/liên kết đơn vị, tùy vào việc đóng phí của khách hàng, hợp đồng có thể có giá trị hoàn lại ngay từ Năm hợp đồng đầu tiên.

Các quyền lợi bảo hiểm

   Dành cho Khách hàng Cá nhân

 Một số lợi ích mà bảo hiểm nhân thọ mang lại cho người tham gia và/hoặc người thân trước các rủi ro bất trắc trong cuộc sống:

 • Bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong, thương tật, bệnh hiểm nghèo;
 • Cung cấp Quỹ chăm sóc sức khỏe khi nằm viện, khám chữa bệnh;
 • Giúp tạo quỹ giáo dục cho con hoặc kế hoạch hưu trí cho bản thân.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

   Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Hưu trí Sun Life sẽ cung cấp cho Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí không những các quyền lợi bảo vệ mà còn các quyền lợi về tích lũy tài chính, cụ thể như sau:

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;
 • Quyền lợi hưởng lãi tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí từng ngày;
 • Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những giá trị theo mức quy định.
 • Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả trong vòng 15 năm từ tài khoản hưu trí

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hưu trí Sun Life, vui lòng xem tại đây.

 • Quyền lợi hưu trí được chi trả khi đến tuổi nghỉ hưu theo định kỳ chi trả được chọn. Tuổi nghỉ hưu tuân theo quy định của pháp luật lao động hiện hành hoặc theo thỏa thuận khác với Bên mua bảo hiểm nhưng không dưới mức quy định về độ tuổi nghỉ hưu theo pháp luật lao động hiện hành và không vượt quá tuổi 70. 

 Trong trường hợp Người lao động/Thành viên và/hoặc Doanh nghiệp không còn khả năng đóng góp, sẽ có 2 trường hợp như sau:

1. Bên mua bảo hiểm không tiếp tục đóng phí và Giá trị tài khoản hưu trí sẽ tự động trừ các Khoản khấu trừ hàng tháng đến khi Giá trị tài khoản hưu trí không đủ để khấu trừ nữa, lúc này Hợp đồng hưu trí sẽ mất hiệu lực. Trong trường hợp này, Người lao động/Thành viên được hưởng tất cả quyền lợi theo Hợp đồng hưu trí cho đến khi Hợp đồng hưu trí mất hiệu lực.

2. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tạm đóng tài khoản. Trong thời gian tạm đóng tài khoản:

+ Công ty sẽ không trừ Khoản khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản hưu trí;

+ Tài khoản hưu trí vẫn được tích lũy lãi theo mức Lãi suất ghi nhận;

+ Các Quyền lợi bảo hiểm sẽ tạm đình chỉ thực hiện.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm

   Dành cho Khách hàng Cá nhân

Trả lời: trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Chi tiết: theo Hợp đồng bảo hiểm, thời hạn nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm tới Sun Life Việt Nam tối đa là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Khách hàng có thể nộp trực tuyến yêu cầu cùng các chứng từ liên quan tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam.

Tham khảo:

 

Trả lời: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Sun Life nhận được yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ.

Chi tiết: Sun Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi Bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đầy đủ yêu cầu cùng các chứng từ liên quan. Riêng các yêu cầu quyền lợi Hỗ trợ viện phí có thể được chi trả nhanh trong vòng 15 phút tính từ lúc nộp yêu cầu trực tuyến.

Tham khảo: 

Trả lời: Gửi yêu cầu trực tuyến tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc liên hệ Hotline 1800 1786 để được hướng dẫn.

Chi tiết: Quý khách có thể liên hệ Tư vấn Tài chính, hoặc Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng, hoặc Hotline 1800 1786 (miễn cước) của Sun Life Việt Nam để được hỗ trợ hướng dẫn thủ tục. Theo đó, Quý khách vui lòng nộp trực tuyến hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm về Sun Life Việt Nam tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam.

Tham khảo: 

   Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Trả lời: trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Chi tiết: theo Hợp đồng bảo hiểm, thời hạn nộp yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm tới Sun Life Việt Nam tối đa là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm. Khách hàng có thể nộp trực tuyến yêu cầu cùng các chứng từ liên quan tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam.

Tham khảo:

 

Trả lời: trong vòng 30 ngày kể từ ngày Sun Life nhận được yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ.

Chi tiết: Sun Life Việt Nam sẽ chi trả Quyền lợi Bảo hiểm trong vòng 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đầy đủ yêu cầu cùng các chứng từ liên quan. Riêng các yêu cầu quyền lợi Hỗ trợ viện phí có thể được chi trả nhanh trong vòng 15 phút tính từ lúc nộp yêu cầu trực tuyến.

Tham khảo: 

Trả lời: Gửi yêu cầu trực tuyến tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc liên hệ Hotline 1800 1786 để được hướng dẫn.

Chi tiết: Quý khách có thể liên hệ Tư vấn Tài chính, hoặc Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng, hoặc Hotline 1800 1786 (miễn cước) của Sun Life Việt Nam để được hỗ trợ hướng dẫn thủ tục. Theo đó, Quý khách vui lòng nộp trực tuyến hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm về Sun Life Việt Nam tại my Sun Life hoặc my Benefit hoặc nộp trực tiếp tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam.

Tham khảo: 

Quy trình và hướng dẫn

   Dành cho Khách hàng Cá nhân

Trả lời: Vui lòng liên hệ Tư vấn Tài chính để được tư vấn cụ thể về Quyền lợi bảo hiểm và Phí bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm bổ sung phù hợp với nhu cầu của Quý khách. Tùy sản phẩm và tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm, Sun Life có thể yêu cầu khám sức khỏe bổ sung/ chấp nhận/ không chấp nhận yêu cầu tham gia bảo hiểm bổ sung. 

Chi tiết: Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trên thực tế, lạm phát ảnh hưởng chung đến tất cả các hoạt động kinh tế, bao gồm kinh doanh, đầu tư, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm... Do đó, giá trị hợp đồng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng mỗi loại hình sẽ khác nhau. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, khách hàng sẽ chịu tác động do trượt giá đồng tiền ít hơn so với các hình thức đầu tư tài chính khác. Bởi phí bảo hiểm mà người tham gia đã đóng cho công ty bảo hiểm được chia ra thành nhiều lần, theo định kỳ trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

Trả lời: Trong vòng 2 năm kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng.

Chi tiết: Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trả lời: số tiền Khách hàng nhận được phụ thuộc vào thời điểm hủy hợp đồng.

Chi tiết

- Trong thời gian cân nhắc 21 ngày kể từ ngày ký nhận bộ hợp đồng, nếu Khách hàng không muốn tham gia bảo hiểm thì sẽ được hoàn lại tiền phí đã đóng sau khi trừ đi chi phí khám y khoa (nếu có).

- Sau thời gian cân nhắc, nếu Khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ nhận được giá trị hoàn lại của hợp đồng tại thời điểm hủy hợp đồng.

Sun Life Việt Nam đã chi trả bảo hiểm tạm thời, cũng là một quyền lợi bảo hiểm nên sẽ không hoàn lại phí khách hàng đã đóng. Trong trường hợp tổng phí đóng lớn hơn mức bảo hiểm tạm thời được quy định, Sun Life Việt Nam sẽ hoàn trả phí bảo hiểm.

Trả lời: Khách hàng gửi Yêu cầu Cấp lại Bản sao hợp đồng bảo hiểm về Sun Life. Bộ hợp đồng cấp lại bao gồm:

- Giấy Chứng nhận BHNT

- Quy tắc điều khoản

- Bản sao Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

- Bản sao Bảng minh họa sản phẩm

Tham khảo:

+ Hướng dẫn yêu cầu Cấp lại bản sao Hợp đồng bảo hiểm qua ứng dụng my Sun Life

+ Phiếu Yêu cầu Cấp lại bản sao hợp đồng bảo hiểm

+ Địa chỉ các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (nơi tiếp nhận yêu cầu trực tiếp)

Trả lời: Khách hàng gửi Yêu cầu Thay đổi định kỳ đóng phí về Sun Life.

Chi tiết:

- Yêu cầu trực tiếp: Khách hàng điền phần "Điều chỉnh định kỳ đóng phí" trong Phiếu Yêu cầu Điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm, ký tên và gửi về Sun Life. Vui lòng xem hướng dẫn tại đây.

- Yêu cầu trực tuyến: Khách hàng sử dụng Ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life, Mục Điều chỉnh hợp đồng, Chức năng Thay đổi định kỳ đóng phí.

Tham khảo:

+ Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life

+ Phiếu yêu cầu Điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm

+ Địa chỉ các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (nơi tiếp nhận yêu cầu trực tiếp)

Trả lời: vui lòng đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng gần nhất để cung cấp thông tin chính xác hoặc liên hệ Hotline 1800 1786 (miễn cước) để được hướng dẫn

Chi tiết: thông tin của khách hàng trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là cơ sở để Sun Life thẩm định sức khỏe và chấp nhận bảo hiểm cho khách hàng, đồng thời đảm bảo hợp đồng có hiệu lực pháp lý. Do đó, Khách hàng có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và trung thực mọi chi tiết trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các văn bản đính kèm (nếu có). 

Trả lời: 

Vui lòng tham khảo chi tiết các cách đóng Phí bảo hiểm tại đây.

Trả lời: Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn điện tử bất kỳ lúc nào tại ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life

Chi tiết: Sun Life xác nhận đóng phí bằng Phiếu thu điện tử và Hóa đơn điện tử được gửi đến Khách hàng trong vòng 3 ngày kể từ ngày thanh toán. Khách hàng có thể xem các chứng từ trên qua:

 •  Tin nhắn chứa Phiếu thu điện tử được gửi đến Bên mua bảo hiểm (Lưu ý: Tên đơn vị gửi tin nhắn là “Sun Life”).
 •  Email chứa Hóa đơn điện tử được gửi đến Bên mua bảo hiểm (Lưu ý: email gửi Hóa đơn điện tử là “Hóa đơn điện tử – Sun Life Việt Nam <noreply-einvoice@sunlife.com>“).
 •  Ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life: sau khi đăng nhập, Hóa đơn điện tử có thể được tra cứu tại chức năng “Tra cứu tài liệu điện tử” hoặc “Lịch sử đóng phí”.

Tham khảo:

Tình huống này sẽ  tùy thuộc vào nhu cầu bảo hiểm nhân thọ và khả năng tài chính của Khách hàng ngay tại thời điểm đó. Trường hơp Khách hàng có nhu cầu thì vẫn có thể tham gia thêm Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới với Sun Life Việt Nam, trường hợp chưa có nhu cầu thì Khách hàng có thể không tham gia.

Việc tham gia các gói bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính và quyết định của Khách hàng. Trường hợp cần thêm thông tin hoặc có bất cứ phản ánh nào tương tự tình huống trên, Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của Sun Life Việt Nam số 1800 1786 (miễn cước), giờ làm việc từ 8h - 20h, từ thứ Hai đến Chủ Nhật hàng tuần; hoặc email đến Dichvu.Khachhang@sunlife.com để được hỗ trợ.

   Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Trả lời: vui lòng xem hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục yêu cầu giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm tại đây.

Tham khảo: 

Trả lời: hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí bao gồm:

+ Phiếu cầu thanh toán quyền lợi hưu trí (tải trực tiếp tại đây)

+ CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản sao)

Khi có yêu cầu giải quyết quyền lợi hưu trí, Thành viên cần hoàn tất các hồ sơ trên và gửi về Sun Life trong thời gian sớm nhất. Trường hợp nghỉ hưu sớm, cần bổ sung Quyết định nghỉ hưu của Bảo hiểm xã hội (bản sao)

Tham khảo:

+ Địa chỉ các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam (nơi tiếp nhận hồ sơ trực tiếp)

Hưu trí tự nguyện

   Dành cho Khách hàng Cá nhân

 Giá trị tài khoản hưu trí được tính lãi hàng tháng theo mức Lãi suất ghi nhận được công bố trên website của Công ty. Lãi suất ghi nhận được đảm bảo không thấp hơn tỷ lệ dưới đây trong suốt Thời hạn bảo hiểm:

- Đối với sản phẩm Hưu Trí Sun Life: áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 5% trong 5 năm đầu tiên, 3% trong 5 năm tiếp theo, 2% cho những năm còn lại.

- Đối với sản phẩm SUN - Trọn Đời Bình An: 

+ Trong Thời hạn tích lũy, áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 5% trong 2 năm đầu tiên, 4% từ năm 3 đến năm 5, 3% từ năm 6 đến năm 10 và 1,6% từ năm 11 trở đi;

+ Trong Thời hạn chi trả, áp dụng mức lãi suất cam kết tối thiểu là 1%. 

Ngoài ra, nhằm tri ân những tài khoản hưu trí đạt được những mức theo quy định, tài khoản hưu trí sẽ được hưởng lãi ưu đãi.

Hưu trí tự nguyện là chương trình hưu trí mang tính chất tự nguyện thông qua hình thức đóng góp từ Người lao động/Thành viên và/hoặc Người sử dụng lao động/Doanh nghiệp, nhằm bổ sung thu nhập cho Người lao động/Thành viên khi về hưu.

 Mỗi Người lao động/Thành viên sẽ có một Tài khoản hưu trí. Quỹ Hưu trí được hình thành từ tập hợp tất cả các Tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên của Doanh nghiệp.

Quỹ hưu trí được quản lý bởi công ty bảo hiểm dưới sự giám sát của Bộ Tài chính thông qua các quy định nhằm đảm bảo tính an toàn và thận trọng trong hoạt động của quỹ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Các quy định của Bộ Tài chính bao gồm:

- Quy định về việc thiết lập và sử dụng quỹ Hưu trí tự nguyện;

- Các quy định về hoạt động đầu tư của Quỹ hưu trí nhằm hạn chế các rủi ro về đầu tư, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Hàng năm, công ty bảo hiểm phải báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ hưu trí cho Bộ Tài chính, sau khi được công ty kiểm toán độc lập xác nhận và sẽ thông báo đến với khách hàng.

- Các yêu cầu tối thiểu về vốn để triển khai sản phẩm hưu trí tự nguyện cũng như các yêu cầu về vốn tối thiểu tương ứng với các mức cam kết với khách hàng. Yêu cầu về vốn tối thiểu có tác dụng như một quỹ dự phòng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán của công ty bảo hiểm với các cam kết thực hiện với khách hàng.

- Công ty bảo hiểm phải cung cấp quyền lợi đảm bảo tối thiểu cho khách hàng. Trong mọi trường hợp, bất kể tình hình đầu tư của Quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm cam kết mức lợi suất đầu tư tối thiểu. Cơ quan quản lý cũng giám sát và kiểm tra chặt chẽ các cam kết này của công ty bảo hiểm với khách hàng thông qua các báo cáo và các kỳ kiểm tra định kỳ.

- Doanh nghiệp: Là tổ chức được thành lập và đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tại thời điểm tham gia chương trình. 

- Người lao động/Thành viên:

+ Là cá nhân cư trú tại Việt Nam;

+ Là nhân viên có Hợp đồng lao động với Doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam và Doanh nghiệp đó có Hợp đồng hưu tri với Sun Life;

+ Đối với sản phẩm Hưu Trí Sun Life: từ 16 đến 54 tuổi đối với Nữ và từ 16 đến 59 tuổi đối với Nam.

+ Đối với sản phẩm SUN - Trọn Đời Bình An: từ 18 đến tối đa 69

Trong trường hợp Người lao động/Thành viên không còn làm việc tại Doanh nghiệp, Hợp đồng Hưu trí Sun Life của Người lao động/Thành viên sẽ được tách khỏi nhóm hưu trí của Doanh nghiệp, chuyển thành Hợp đồng hưu trí tách nhóm (cá nhân) và Người lao động/Thành viên vẫn tiếp tục đóng góp theo định kỳ và kế hoạch hưu trí ban đầu.

Trả lời: Trong thời hạn tích lũy và Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hưu trí.

Chi tiết

 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết bồi thường nhằm hỗ trợ gia đình Người lao động/Thành viên chu toàn hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên (trừ đi số tiền đã chi trả cho Quyền lợi trợ cấp mai táng).
 • Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng hoặc giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

Trả lời: Trong thời hạn tích lũy và Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, nếu Người lao động/Thành viên tử vong, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hưu trí.

Chi tiết: 

 •  Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng ngay sau khi nhận được yêu cầu giải quyết bồi thường nhằm hỗ trợ gia đình Người lao động/Thành viên chu toàn hậu sự. Sau khi hoàn tất các thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, Sun Life sẽ chi trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên (trừ đi số tiền đã chi trả cho Quyền lợi trợ cấp mai táng).
 •  Trong trường hợp Hợp đồng hưu trí trong tình trạng tạm thời đóng tài khoản, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi trợ cấp mai táng hoặc giá trị tài khoản hưu trí của Người lao động/Thành viên, giá trị nào lớn hơn sẽ được áp dụng.

 Công ty sẽ chi trả Giá trị tài khoản hưu trí tại thời điểm Người được bảo hiểm tử vong.

 Thời hạn họp đồng bao gồm Thời hạn tích lũy và Thời hạn chi trả được quy định như sau:

+ Thời hạn tích lũy được tính bằng Tuổi nghỉ hưu trừ tuổi của Người được bảo hiểm tại thời điểm tham gia Hợp đồng bảo hiểm hưu trí hoặc tại thời điểm Giá trị tài khoản hưu trí được chuyển đến từ doanh nghiệp bảo hiểm khác. Thời hạn tích lũy chấm dứt khi Người được bảo hiểm đạt Tuổi nghỉ hưu.

+ Thời hạn chi trả bắt đầu từ Tuổi nghỉ hưu đến khi Giá trị tài khoản hưu trí được chi trả toàn bộ, tối thiểu là 15 năm.

Theo quy định pháp luật, từ tháng 12/2014 trở về trước: Khi nhận quyền lợi Hưu trí, Người lao động/thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với các khoản đóng góp do (các) Doanh nghiệp đã đóng, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (tương đương với 12 triệu đồng/người/năm).

Theo quy định mới có hiệu lực từ tháng 01/2015 đến nay: Người lao động/Thành viên không phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận quyền lợi Hưu trí này. Người lao động/Thành viên có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản đóng góp ngay khi phát sinh, sau khi được trừ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng (12 triệu đồng/người/năm).

Như vậy, đối với những Hợp đồng tham gia trước tháng 12/2014, khoản thuế phải đóng khi nhận quyền lợi Hưu trí sẽ được tính thành 2 giai đoạn, giai đoạn từ tháng 12/2014 trở về trước và giai đoạn từ tháng 01/2015 trở về sau.

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Trả lời: Vui lòng chọn chức năng hỗ trợ phù hợp và làm theo hướng dẫn tại trang chức năng:

- Cấp lại Tên đăng nhập

- Cấp lại Mật khẩu

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí khi đến tuổi về hưu (60 tuổi đối với Nam và 55 tuổi đối với Nữ).

Người lao động/Thành viên sẽ được nhận Quyền lợi hưu trí trong vòng 15 năm, theo định kỳ Tháng/ Quý/Nửa năm/Năm tùy theo yêu cầu của Người lao động/Thành viên.

Trong trường hợp khi đến tuổi về hưu mà Người lao động/Thành viên vẫn muốn tiếp tục đóng góp thì có thể gia hạn Thời hạn tích lũy đến 70 tuổi và nhận Quyền lợi hưu trí khi kết thúc Thời hạn tích lũy.

- Đối với sản phẩm Hưu trí Sun Life: Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

+ Quyền lợi hưu trí sẽ được chi trả định kì trong vòng 15 năm sau thời hạn tích lũy

+ Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;

+ Quyền lợi trợ cấp mai táng;

+ Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi và lãi suất tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí.

- Đối với sản phẩm SUN - Trọn Đời Bình An : Người lao động/Thành viên tham gia hưu trí sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

+ Quyền lợi hưu trí;

+ Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi Người lao động/Thành viên chẳng may gặp rủi ro;

+ Quyền lợi hỗ trợ chi phí hậu sự;

+ Quyền lợi hưởng lãi ưu đãi và lãi suất tích lũy giúp tăng giá trị tài khoản hưu trí.

+  Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng, thưởng hoàn tất đóng phí, thưởng tuổi vàng giúp Giá trị tài khoản hưu trí không ngừng tăng trưởng trong suốt thời gian tham gia hợp đồng. 

Sản phẩm Hưu trí của  Sun Life (Hưu trí Sun Life và SUN - Trọn Đời Bình An) được thiết kế rất linh hoạt nên Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn mức đóng góp phù hợp với ngân sách của mình. Ngoài ra, mức đóng góp này có thể được điều chỉnh linh hoạt hàng năm.

Mức đóng góp tối thiểu khi tham gia là 500.000 đồng/người/tháng (tương đương 6.000.000 đồng/người/năm

Trả lời: Người đóng phí cho Hợp đồng Hưu trí tự nguyện bao gồm Doanh nghiệp và/hoặc Người lao động/Thành viên theo thỏa thuận nội bộ.

Chi tiết: Phí đóng Hưu trí tự nguyện bao thường bao gồm:

 • Khoản hỗ trợ đóng góp từ Doanh nghiệp; và/hoặc 
 • Khoản đóng góp từ Người lao động/Thành viên.
  Khoản đóng góp của Người lao động/Thành viên thường sẽ được Doanh nghiệp trích từ lương của Người lao động/Thành viên theo định kỳ Tháng/Quý/Nửa năm/Năm theo thỏa thuận của Người lao động/Thành viên và Doanh nghiệp.

Trả lời: Vui lòng liên hệ với người phụ trách của Doanh nghiệp nơi Người lao động/Thành viên đang làm việc để được hướng dẫn.

Chi tiết: cách đóng thêm phí cho Hợp đồng Hưu trí tự nguyện sẽ thay đổi tùy theo tình trạng giữa Hợp đồng hưu trí của Người lao động/Thành viên đối với nhóm hợp đồng hưu trí được Doanh nghiệp hỗ trợ, cụ thể:

- Trường hợp Hợp đồng chưa tách nhóm: Người lao động/Thành viên liên hệ với người phụ trách của Doanh nghiệp để được hướng dẫn.

- Trường hợp Hợp đồng đã tách nhóm: Người lao động/Thành viên có thể tự đóng phí tại Sun Life.

Tham khảo:

   Dành cho Khách hàng Doanh nghiệp

Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, công ty bảo hiểm phải trích lập dự phòng, báo cáo dự phòng và tình hình tài chính của công ty cho Bộ Tài chính theo định kỳ. Khi nhận thấy có rủi ro về khả năng thanh toán, Bộ Tài chính sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm phải trình bày giải pháp khắc phục biên khả năng thanh toán như là tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao hiệu quả đầu tư, thu hồi những khoản đầu tư có tính chất thanh khoản cao… Bộ Tài chính sẽ giám sát việc thực hiện các yêu cầu trên.

Trường hợp các giải pháp trên không khắc phục đươc, Bộ Tài chính sẽ đứng ra giải quyết cho công ty bảo hiểm sáp nhập với công ty khác có khả năng thanh toán tốt hơn. Trong mọi trường hợp, Bộ Tài chính sẽ có thể yêu cầu công ty bảo hiểm chuyển giao toàn bộ hợp đồng đang còn hiệu lực đối với khách hàng cho một công ty bảo hiểm khác. Nếu không có công ty nào tiếp nhận chuyển giao thì Bộ Tài chính sẽ chỉ định một công ty đứng ra tiếp nhận sự chuyển giao nói trên.

Như vậy trong mọi trường hợp quyền lợi khách hàng sẽ được đảm bảo.

Đối với Doanh nghiệp:

- Công cụ xây dựng chính sách phúc lợi hấp dẫn để thu hút và gìn giữ nhân tài

- Chủ động, linh hoạt điều chỉnh chương trình phúc lợi theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

- Hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với Người lao động:

- Công cụ tích lũy hưu trí hiệu quả cho người lao động

- Hưởng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

- Hưởng quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

 • Người lao động/Thành viên được chuyển giao giá trị tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.
 • Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chi phí chuyển tài khoản, vui lòng xem tại đây.

Bộ hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ bao gồm:

 •  Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);
 •  Thư ủy quyền (theo mẫu công ty);
 • Giấy Chứng nhận tham gia kế hoạch hưu trí Sun Life và các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có);
 • CMND hoặc Hộ chiếu của Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm;
 • Giấy Chứng tử hoặc kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;
 • Kết luận điều tra về tai nạn của Thành viên do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu Thành viên tử vong hoặc bị thương tật do tai nạn);
 • Bằng chứng về được nhận quyền lợi bảo hiểm, trong trường hợp người nhận quyền lợi bảo hiểm không phải Người thụ hưởng hoặc Thành viên)
 • Hợp đồng lao động/Xác nhận thời gian công tác của Người được bảo hiểm do Công ty/Tổ chức mua bảo hiểm cho Người được bảo hiểm xác nhận (khi được Sun Life yêu cầu).

Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí qua Doanh nghiệp khác trong trường hợp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Sun Life. Người lao động/Thành viên không phải chi trả bất kỳ chi phí nào.

 • Người lao động/Thành viên có thể chuyển tài khoản hưu trí sang Công ty bảo hiểm khác trong trường hơp Người lao động/Thành viên chuyển việc qua Doanh nghiệp hiện có Hợp đồng hưu trí với Công ty bảo hiểm khác và không muốn duy trì tài khoản hưu trí của mình tại Sun Life. Người lao động/Thành viên sẽ phải chi trả một khoản phí chuyển tài khoản theo quy định của Sun Life.

Quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm như sau:

 1. Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life hoặc thông qua đội ngũ phát triển kinh doanh. Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ được tiếp nhận và chuyển đến Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 2. Phòng Giải quyết quyền lợi bảo hiểm kiểm tra hồ sơ hợp lệ và đầy đủ, thẩm định Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tùy theo từng hồ sơ, có thể yêu cầu khách hàng bổ sung thông tin/chứng từ (nếu cần).
 3. Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm phát hành thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm, chuẩn bị thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm (nếu là trường hợp chấp nhận chi trả)
 4. Khách hàng nhận thư thông báo Quyết định giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hoàn tất thủ tục nhận quyền lợi bảo hiểm. Sun Life thực hiện chi trả.

Phương thức xác nhận mới khi thanh toán bằng tiền mặt

   Dành cho Khách hàng Cá nhân

Trả lời: vui lòng liên hệ Hotline 1800 1786 (miễn cước) để được hỗ trợ

Chi tiết: Để đảm bảo bảo mật thông tin cho Khách hàng, Sun Life chỉ gửi tin nhắn xác nhận thanh toán đến Bên mua bảo hiểm. Trường hợp Khách hàng cần tra cứu thông tin Người nộp tiền, vui lòng liên hệ Hotline 1800 1786 (miễn cước) để được hỗ trợ.

Tham khảo:

Trả lời: Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn điện tử bất kỳ lúc nào tại ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life

Chi tiết: Sun Life xác nhận đóng phí bằng Phiếu thu điện tử và Hóa đơn điện tử được gửi đến Khách hàng trong vòng 3 ngày sau khi đóng phí. Khách hàng có thể xem các chứng từ trên qua:

 • Tin nhắn chứa Phiếu thu điện tử được gửi đến Bên mua bảo hiểm (Lưu ý: Tên đơn vị gửi tin nhắn là “Sun Life”).
 • Email chứa Hóa đơn điện tử được gửi đến Bên mua bảo hiểm (Lưu ý: email gửi Hóa đơn điện tử là “Hóa đơn điện tử – Sun Life Việt Nam <noreply-einvoice@sunlife.com>“).
 • Ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life: sau khi đăng nhập, Hóa đơn điện tử có thể được tra cứu tại chức năng “Tra cứu tài liệu điện tử" hoặc "Lịch sử đóng phí".

Tham khảo:

Trả lời: Sun Life xác nhận đóng phí bằng Phiếu thu điện tử và Hóa đơn điện tử được gửi đến Khách hàng sau khi đóng phí

Chi tiết: trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán:

 •  Phiếu thu điện tử sẽ được gửi qua tin nhắn đến Bên mua Bảo hiểm (Lưu ý: Tên đơn vị gửi tin nhắn là “Sun Life”).
 •  Hóa đơn điện tử (là Hóa đơn giá trị gia tăng phiên bản điện tử) sẽ được gửi qua email đến Bên mua Bảo hiểm (Lưu ý: email gửi Hóa đơn điện tử là “Hóa đơn điện tử – Sun Life Việt Nam <noreply-einvoice@sunlife.com>“). Ngoài ra, Khách hàng có thể tra cứu Hóa đơn điện tử bất kỳ lúc nào tại ứng dụng quản lý hợp đồng my Sun Life tại chức năng “Tra cứu tài liệu điện tử” hoặc “Lịch sử đóng phí”.

Tham khảo:

Những câu hỏi thường gặp khác

   Dành cho Khách hàng Cá nhân

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho những thiệt hại về tài sản và những tổn thất khác hoặc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe

Sự kiện bảo hiểm là sự kiện khách quan do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Người được bảo hiểm là tổ chức, cá nhân có sức khỏe, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. 

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định của pháp luật hoặc do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm liên kết chung là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mà phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tai nạn là loại hình bảo hiểm chi trả cho các rủi ro liên quan đến tai nạn.

Bảo hiểm đầu tư hay bảo hiểm liên kết đầu tư là một nghiệp vụ của bảo hiểm nhân thọ có cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm rủi ro và phần đầu tư. Bên mua bảo hiểm được linh hoạt trong việc xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Phí Bảo Hiểm Rủi Ro: là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm bảo hiểm chính

“Thương tật toàn bộ vĩnh viễn” là trường hợp:

a) Người được bảo hiểm bị mất, liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:

i) Hai tay, hoặc;

ii) Hai chân, hoặc;

iii) Một tay và một chân, hoặc;

iv) Hai mắt, hoặc;

v) Một tay và một mắt, hoặc;

vi) Một chân và một mắt.

Trong trường hợp này, mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của (i) tay được tính từ cổ tay trở lên, (ii) chân được tính từ mắt cá chân trở lên, (iv) mắt được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn.

b) Người được bảo hiểm bị thương tật từ 81% trở lên theo xác nhận của cơ quan y tế/Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh trở lên.

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản: là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính. Sau khi trừ đi Phí Ban Đầu và các loại phí liên quan (nếu có), Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được phân bổ vào Tài Khoản Cơ Bản. Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được ghi trong Trang Hợp Đồng hay Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

'- Điều trị nội trú là  việc thực hiện điều trị khi có chỉ định điều trị nội trú của bác sĩ thuộc các cơ sở khám chữa bệnh, có giấy chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

- Điều trị ngoại trú là trường hợp người bệnh đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, điều trị theo sự chỉ định của bác sĩ nhưng không nằm lại bệnh viện. Hoặc trường hợp đã điều trị nội trú ổn định sau đó tiếp tục theo dõi tại nhà.

Bảo hiểm thai sản là một trong những quyền lợi bổ sung của bảo hiểm sức khỏe. Người tham gia bảo hiểm sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán chi phí khám thai định kỳ, sinh nở. Đặc biệt bạn sẽ được thanh toán các chi phí khám và điều trị các biểu hiện bất thường trong thai kỳ hoặc biến chứng thai sản.

Bảo hiểm tiết kiệm là là loại hình bảo hiểm bảo vệ tương lai của bạn và gia đình trước những sự kiện không lường trước được, đồng thời có cam kết lãi suất trong suốt Thời hạn bảo hiểm.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy