Bảo hiểm bổ sung - Sống Chất

Bảo hiểm sức khỏe, quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình đầu tiên tại Việt Nam để sống mạnh mẽ theo “chất” riêng

Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình đột phá

Gia đình và sức khỏe là bệ phóng để theo đuổi những ước mơ và mục đích sống của mỗi người.

Hãy chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình theo cách khác biệt với Bảo hiểm Bổ sung (BHBS) - Sống Chất, mang đến những quyền lợi hấp dẫn chưa từng có tại Việt Nam, giúp Khách hàng có thêm những trải nghiệm mới để tận hưởng cuộc sống chất lượng, đẳng cấp theo chất riêng.

Quyền lợi nổi bật

Tự do lựa chọn Tự do lựa chọn

TỰ DO LỰA CHỌN

ĐA DẠNG TÙY CHỌN với 5 Kế hoạch bảo hiểm cho mỗi nhu cầu Điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa, thai sản

Dịch vụ đẳng cấp Dịch vụ đẳng cấp

DỊCH VỤ ĐẲNG CẤP

Hỗ trợ chi phí điều trị nội trú đến 3 TỶ ĐỒNG, bảo vệ toàn cầu* và bảo lãnh viện phí với mạng lưới các cơ sở y tế uy tín

Dịch vụ đẳng cấp Dịch vụ đẳng cấp

SAN SẺ YÊU THƯƠNG

CHUYỂN GIAO hạn mức chưa sử dụng giữa các Thành viên gia đình để TỐI ƯU quỹ chăm sóc sức khỏe cho mình và người thân, tổng hạn mức đến 21 tỷ đồng**

(*) Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi chọn Kế hoạch bảo hiểm Trăng

(**) Áp dụng theo điều khoản và điều kiện, khi tham gia Quyền lợi Điều trị nội trú của Kế hoạch bảo hiểm Trăng cho gia đình 7 thành viên.

Tóm tắt quyền lợi

Tự do lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu với nhiều lựa chọn đa dạng:

Đơn vị: đồng

Kế hoạch bảo hiểm

Nước

Đất

Mây

Sao

Trăng

Phạm vi địa lý

được bảo hiểm

Việt Nam

Việt Nam

Châu Á

Toàn cầu

(trừ Mỹ)

Toàn cầu

Số tiền bảo hiểm

Quyền lợi

Điều trị nội trú

(mặc định)

100 triệu

200 triệu

500 triệu

1 tỷ

3 tỷ

Quyền lợi

Điều trị ngoại trú

(tùy chọn)

5 triệu

10 triệu

20 triệu

40 triệu

120 triệu

Quyền lợi

Điều trị nha khoa

(tùy chọn)

2 triệu

4 triệu

10 triệu

15 triệu

30 triệu

Quyền lợi

Chăm sóc thai sản

(tùy chọn)

15 triệu

25 triệu

35 triệu

50 triệu

120 triệu

Chăm sóc sức khỏe cho bạn và gia đình theo cách khác biệt nhất

Quyền lợi san sẻ yêu thương

(tùy chọn)

Tối ưu hóa quỹ chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 70 tuổi Tuổi tham gia bảo hiểm: 30 ngày tuổi - 70 tuổi

Tuổi tham gia bảo hiểm:
30 ngày tuổi - 70 tuổi

Đối với Quyền lợi chăm sóc thai sản, Người được bảo hiểm là nữ từ 18 tuổi - 45 tuổi

Thời hạn bảo hiểm: 1 năm, và được tự động gia hạn hàng năm * Thời hạn bảo hiểm: 1 năm, và được tự động gia hạn hàng năm *

Thời hạn bảo hiểm:
1 năm, và được tự động gia hạn hàng năm*

Phí bảo hiểm Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm:
Được tính theo tuổi Người được bảo hiểm tại thời điểm phát hành Sản phẩm bổ sung này và sau đó được điều chỉnh theo tuổi tại các Ngày kỷ niệm năm hợp đồng**

(*) Sản phẩm bổ sung này được xem xét gia hạn tại mỗi Ngày kỷ niệm năm hợp đồng cho đến khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hiệu lực Sản phẩm bổ sung này; hoặc Người được bảo hiểm không còn đáp ứng các điều kiện về tuổi được bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản Sản phẩm bổ sung này; hoặc Sun Life Việt Nam ngưng cung cấp Sản phẩm bổ sung hoặc (các) Kế hoạch bảo hiểm.

(**) Trong trường hợp được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Sun Life Việt Nam có thể thay đổi Phí bảo hiểm của Sản phẩm bổ sung này. Sun Life Việt Nam sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm ít nhất 3 tháng trước khi việc thay đổi này có hiệu lực và Phí bảo hiểm mới sẽ được áp dụng vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng kế tiếp.