Lịch sử Giá đơn vị quỹ

Quỹ liên kết đơn vị 2021 2022 2023 2024
Quỹ Tăng Trưởng Tải xuống Tải xuống Tải xuống Tải xuống
Quỹ Cân Bằng Tải xuống
Tải xuống Tải xuống Tải xuống
Quỹ Bền Vững Tải xuống
Tải xuống Tải xuống Tải xuống
Quỹ Đẳng Cấp     Tải xuống Tải xuống
Quỹ Tối Ưu     Tải xuống Tải xuống

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Vui lòng điền thông tin liên hệ

Giới tính

Vui lòng điền thông tin liên hệ?

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Vui lòng điền thông tin liên hệ

Bạn có nhu cầu cụ thể cần được tư vấn?

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy