Bảo hiểm Bổ sung - Hỗ trợ Ðóng phí

Bảo hiểm bổ sung, Hỗ trợ phí bảo hiểm

Quyền lợi sản phẩm

Khách hàng có thể chọn Số tiền bảo hiểm (STBH) lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản để gia tăng giá trị tài khoản khi có rủi ro.

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV), Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng định kỳ vào tài khoản của khách hàng STBH cho đến hết thời gian bảo hiểm của sản phẩm này Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị TTTBVV, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng phí bảo hiểm định kỳ thay khách hàng đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm SUN – Sống Mới (Chương trình đặc biệt):

  • Anh A | 35 tuổi: Bên mua bảo hiểm & Người được bảo hiểm chính
  • Chị B | 35 tuổi (vợ anh A): Người được bảo hiểm của Bảo hiểm Bổ sung – Hỗ trợ Đóng phí 

 

Số tiền bảo hiểm SUN - Sống Mới 1 tỷ đồng
Thời hạn bảo hiểm 65 năm
Thời gian đóng phí dự kiến 30 năm
Phí bảo hiểm cơ bản của SUN - Sống Mới 20 triệu đồng/năm
Phí bảo hiểm của Bảo hiểm Bổ sung – Hỗ trợ Đóng phí  1,224 triệu đồng/năm
Ví dụ minh họa về chương trình bổ sung Bảo Hiểm Bổ Sung - Hỗ Trợ Đóng Phí của Sun Life Việt Nam cho chương trình bảo hiểm Bảo An Phúc

(*) Giá trị tài khoản được minh họa ở lãi suất 6%/năm với giả định không có giao dịch rút tiền.

Với mức phí 1.224.000 đồng/năm cho Bảo hiểm Bổ sung – Hỗ trợ Đóng phí, khi vợ gặp rủi ro, anh A không cần đóng phí mà vẫn hưởng mọi quyền lợi của Hợp đồng để tiếp tục thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.

Thông tin chung

Để đảm bảo các kế hoạch tích lũy vẫn được thực hiện ngay cả khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống và không còn khả năng đóng phí, khách hàng có thể mua kết hợp sản phẩm Bảo hiểm Bổ sung – Hỗ trợ Đóng phí cùng với các sản phẩm chính như Bảo An Phúc, Nâng bước con yêu, Bảo An Khang và Bảo Thịnh Vượng.

Tuổi tham gia

Từ 18 đến 60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

Không vượt quá tuổi 65 của Người được bảo hiểm

Những tài liệu bạn nên tham khảo:

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.