Bảo hiểm Bổ sung - Hỗ trợ Ðóng phí

Bảo hiểm bổ sung, Hỗ trợ phí bảo hiểm

Quyền lợi sản phẩm

Khách hàng có thể chọn Số tiền bảo hiểm (STBH) lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản để gia tăng giá trị tài khoản khi có rủi ro.

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV), Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng định kỳ vào tài khoản của khách hàng STBH cho đến hết thời giạn bảo hiểm của sản phẩm này.Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị TTTBVV, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng phí bảo hiểm định kỳ thay khách hàng đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm Bảo An Phúc (HĐ):

  • Anh A: 35 tuổi, là Bên mua bảo hiểm & Người được bảo hiểm chính
  • Chị B (Vợ anh A): 30 tuổi, Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung Hỗ trợ đóng phí
Ví dụ minh họa về chương trình bổ sung Bảo Hiểm Bổ Sung - Hỗ Trợ Đóng Phí của Sun Life Việt Nam cho chương trình bảo hiểm Bảo An Phúc

Với mức phí 873.000 đồng/năm cho sản phẩm bổ sung Hỗ trợ đóng phí, khi vợ gặp rủi ro, anh A không cần đóng phí mà vẫn được hưởng mọi quyền lợi của Hợp đồng để tiếp tục thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.

(*) Giá trị tài khoản được minh họa ở mức lãi suất 7%

(**) Phí bảo hiểm năm của sản phẩm chính

Những tài liệu bạn nên tham khảo:

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Thông tin cần lưu ý

Thông tin chung

Để đảm bảo các kế hoạch tích lũy vẫn được thực hiện ngay cả khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống và không còn khả năng đóng phí, khách hàng có thể mua kết hợp Sản phẩm bổ sung - Hỗ trợ đóng phí cùng với các sản phẩm chính như Bảo An Phúc, Nâng bước con yêu, Bảo An Khang và Bảo Thịnh Vượng.

Tuổi tham gia

Từ 18 đến 60 tuổi

Thời hạn bảo hiểm

Không vượt quá tuổi 65 của Người được bảo hiểm

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Những tài liệu bạn nên tham khảo

Quy tắc & Điều khoản

Tỉ lệ phí

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy