SUN - Sống Sáng

Bảo hiểm đầu tư SUN - Sống Sáng | Sun Life Việt Nam

Bạn đang hoạch định cho bản thân và gia đình cho một cuộc sống tươi sáng hơn?

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị SUN – Sống Sáng, giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư thông minh để sẵn sàng tận hưởng cuộc sống.

5

Quỹ đầu tư khác biệt và đẳng cấp giúp tối ưu dòng tiền 

Luôn sẵn sàng khi cơ hội đến

4

Quyền điều chỉnh linh hoạt kế hoạch đầu tư và bảo vệ 

Thích ứng nhanh chóng trước đổi thay

3

Khoản thưởng hấp dẫn, nhận thưởng dễ dàng

Thêm khởi sắc tài chính

Bảo vệ

Lên đến 290 lần Phí bảo hiểm cơ bản năm (*)

Thêm vững vàng ứng phó trước nguy nan

Đặc quyền

Đặc quyền cho Khách hàng Sức khỏe Vàng (**)

Thêm khích lệ Khách hàng sống khỏe mạnh

Quyền lợi nổi bật

5 Quỹ đầu tư khác biệt và đẳng cấp giúp tối ưu dòng tiền 

5 lựa chọn Quỹ đầu tư được thiết kế dựa trên mục tiêu và khẩu vị đầu tư khác nhau với các danh mục đầu tư đa dạng như: cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi…

Quỹ Tăng Trưởng

Quỹ Tăng Trưởng

Quỹ Tối Ưu

Quỹ Tối Ưu

Quỹ Đẳng Cấp

Quỹ Đẳng Cấp

Quỹ Cân Bằng

Quỹ Cân Bằng

Quỹ Bền Vững

Quỹ Bền Vững

Ghi chú

Ghi chú

4 quyền điều chỉnh linh hoạt kế hoạch đầu tư và bảo vệ

1. Rút tiền bất kỳ lúc nào cho các nhu cầu tài chính.

2. Linh hoạt đóng phí từ Năm hợp đồng thứ 5 theo khả năng tài chính.

3. Linh hoạt thay đổi Số tiền bảo hiểm từ Năm hợp đồng thứ 3 khi nhu cầu bảo vệ thay đổi.

4. Chủ động đầu tư thêm và điều chỉnh kế hoạch đầu tư bất kỳ lúc nào.

3 khoản thưởng hấp dẫn, nhận thưởng dễ dàng

Nhận các khoản thưởng hấp dẫn giúp gia tăng hiệu quả đầu tư

   

   

Bảo vệ lên đến 290 lần phí bảo hiểm cơ bản năm (*)

Giải pháp bảo vệ tài chính, duy trì cuộc sống bình an cho gia đình trước các rủi ro có thể xảy ra với người trụ cột là Người được bảo hiểm.

a. Quyền lợi bảo hiểm tử vong:

Trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau 70 tuổi

Từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau  70 tuổi

Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản

Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản

b. Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn trước Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau 66 tuổi:

Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản.

c. Đảm bảo tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm định.

Tại một trong các sự kiện sau:

  • Người được bảo hiểm kết hôn
  • Người được bảo hiểm/vợ của Người được bảo hiểm sinh con/nhận con nuôi
  • Con của Người được bảo hiểm bắt đầu vào học cấp 1/cấp 2/cấp 3/ đại học
  • Vợ/chồng của Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn

Đặc quyền cho Khách hàng sức khỏe vàng (**)

(*) Nếu Người được bảo hiểm tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và tùy vào độ tuổi, giới tính của Người được bảo hiểm

(**) Áp dụng chương trình khuyến mại “Sống Sáng – Sức Khỏe Vàng” của Sun Life Việt Nam.

Thông tin chung

  • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
  • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 85 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: đến tối đa 85 tuổi
  • Thời hạn đóng phí:

- Tối đa bằng Thời hạn bảo hiểm.

- Tối thiểu: thời hạn đóng phí bắt buộc là 4 Năm hợp đồng đầu tiên. Nếu Bên mua bảo hiểm không đóng phí đúng hạn, Hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm không còn.

- Từ Năm hợp đồng thứ 5 trở đi, Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí linh hoạt (có thể khác với thời hạn đóng phí dự kiến trên Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm đính kèm trong Hợp đồng bảo hiểm), tùy theo tình hình tài chính, nhu cầu tích lũy và bảo vệ của mình. Việc đóng phí thực tế sẽ ảnh hưởng đến giá trị tích lũy (Giá trị hoàn lại) của Hợp đồng. Nếu khách hàng không đóng phí hoặc rút tiền từ hợp đồng dẫn đến Giá trị tài khoản không đủ để khấu trừ Khoản khấu trừ hàng tháng (phí bảo hiểm rủi ro và phí quản lý hợp đồng), hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm không còn.

- Thời hạn đóng phí dự kiến sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và kỳ vọng của mỗi khách hàng. Thời hạn đóng phí 10-15 năm thường được nói đến do đó là thời hạn đóng phí thông thường để đạt được giá trị tích lũy tốt (Gía trị tài khoản thực tế còn tùy thuộc các yếu tố như tuổi, tỷ suất đầu tư, Số tiền bảo hiểm, số tiền rút ...). Bên mua bảo hiểm có thể thực hiện rút một phần Gía trị tài khoản nếu có nhu cầu, tuy nhiên, nếu rút toàn bộ sẽ dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm bị hủy và không còn quyền lợi bảo vệ theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Ngoài ra, bất kỳ lúc nào trước tuổi 85, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng và nhận Giá trị hoàn lại tại thời điểm chấm dứt, lúc này Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy trước hạn và không còn quyền lợi bảo vệ theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.

  • Định kỳ đóng phí: năm, nửa năm, quý

Đây là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, ngoài quyền lợi bảo vệ được cam kết chi trả theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm, Khách hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các Quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn.

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống Chất

Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình đột phá

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết 

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết