Kênh liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng

Kênh liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng

Với mục tiêu mang đến giải pháp tài chính phù hợp và dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, Sun Life Việt Nam liên tục mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm qua kênh liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng với đối tác  là những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng - TPBank, ACB (Bancassurance) Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng - TPBank, ACB (Bancassurance)

Kênh liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng

Với mục tiêu mang đến giải pháp tài chính phù hợp và dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, Sun Life Việt Nam liên tục mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm qua kênh liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng với đối tác  là những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam.

Từ năm 2019 đến nay, Sun Life Việt Nam đã thành công ký xác nhận thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh Bancassurance với Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Mô hình hợp tác trên giúp kết hợp các thế mạnh về sản phẩm cũng như năng lực tài chính của Sun Life và đối tác, mang đến những giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với các nhu cầu của Khách hàng trên hành trình xây dựng tương lai vững vàng, tươi sáng.

Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) với TPBank Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) với TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Tháng 11 năm 2019, Sun Life Việt Nam và Ngân hàng Tiên Phong đã ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong thời gian 15 năm tại Việt Nam.

Thông qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của TPBank trên toàn quốc, Sun Life Việt Nam sẽ cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện đến 2,5 triệu Khách hàng TPBank. 

Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) ACB Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Tháng 11 năm 2020, Sun Life Việt Nam và Ngân Á Châu đã công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong thời hạn 15 năm tại Việt Nam.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, những giải pháp bảo hiểm toàn diện và cạnh tranh cuả Sun Life chính thức được phân phối tại gần 400 chi nhánh của ACB trên toàn quốc. 

TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ (BANCASSURANCE)

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ: Sun Life Việt Nam - TPBank Bancassurance

Insurance Specialist – Senior Insurance Specialist

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về Bộ phận Hỗ trợ Kênh Liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng của Sun Life Việt Nam: recruit.banca@sunlife.com

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ: Sun Life Việt Nam - ACB Bancassurance

Insurance Specialist – Senior Insurance Specialist

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về Bộ phận Hỗ trợ Kênh Liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng của Sun Life Việt Nam: recruit.banca@sunlife.com