Kênh liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng

Kênh liên kết Bảo hiểm – Ngân hàng

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp và dịch vụ tốt nhất, Sun Life Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm với các đối tác ngân hàng uy tín, hàng đầu thế giới.

Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng - TPBank, ACB (Bancassurance) Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng - TPBank, ACB (Bancassurance)

Kênh liên kết Bảo hiểm – Ngân hàng

Với mục tiêu mang đến cho khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp và dịch vụ tốt nhất, Sun Life Việt Nam không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm với các đối tác ngân hàng uy tín, hàng đầu thế giới.

Chỉ trong vòng hai năm 2019 – 2020, Sun Life Việt Nam đã ký các thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) với ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Đây đều là các thỏa thuận hợp tác phân phối Bảo hiểm Nhân thọ độc quyền trong vòng 15 năm tại Việt Nam.

Với sự hợp tác trên Sun Life Việt Nam mong muốn cùng người dân Việt Nam xây dựng một tương lai vững vàng và tươi sáng. Chính vì vậy, chúng tôi tuyển dụng các Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ (Insurance Specialist – Senior Insurance Specialist) để đưa đến khách hàng các giải pháp an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) với TPBank Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) với TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Tháng 11 năm 2019, Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam và Ngân hàng Tiên Phong đã ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền Bảo hiểm Nhân thọ qua kênh Ngân Hàng trong vòng 15 năm tại Việt Nam.

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam sẽ được phân phối qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của TPBank trên toàn quốc, cung cấp đến 2,5 triệu Khách hàng TPBank các giải pháp bảo hiểm toàn diện.

Tìm hiểu thêm.

Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) ACB Sun Life Việt Nam hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng (Bancassurance) ACB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB)

Tháng 11 năm 2020, Sun Life Việt Nam và Ngân Á Châu (ACB) vừa công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trong thời hạn 15 năm tại Việt Nam.

Chính thức triển khai từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thỏa thuận này sẽ kết hợp mạng lưới phân phối rộng khắp với 371 chi nhánh trên 48 tỉnh thành của ACB với những giải pháp bảo hiểm nhân thọ toàn diện, cạnh tranh.

Tìm hiểu thêm.

TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM NHÂN THỌ (BANCASSURANCE)

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ: Sun Life Việt Nam - TPBank Bancassurance

Insurance Specialist – Senior Insurance Specialist

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về Bộ phận Hỗ trợ Kênh Liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng của Sun Life Việt Nam: recruit.banca@sunlife.com

Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm Nhân thọ: Sun Life Việt Nam - ACB Bancassurance

Insurance Specialist – Senior Insurance Specialist

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về Bộ phận Hỗ trợ Kênh Liên kết Bảo hiểm - Ngân hàng của Sun Life Việt Nam: recruit.banca@sunlife.com