Bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí từ Sun Life Việt Nam giúp quý Khách hàng an tâm chăm sóc sức khỏe với các dịch vụ y tế tốt nhất và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh.

Dịch vụ bảo lãnh viện phí từ Sun Life Việt Nam Dịch vụ bảo lãnh viện phí từ Sun Life Việt Nam

Dịch vụ bảo lãnh viện phí

Dịch vụ bảo lãnh viện phí từ Sun Life Việt Nam giúp quý Khách hàng an tâm chăm sóc sức khỏe với các dịch vụ y tế tốt nhất và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh.

Những thông tin bạn cần biết: 

1. Dịch vụ bảo lãnh viện phí là gì?

Là hệ thống các Cơ sở y tế có ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ bảo lãnh với Sun Life Việt Nam hoặc đối tác của Sun Life Việt Nam. Khi Người được bảo hiểm khám và điều trị tại những Cơ sở y tế này, Sun Life Việt Nam sẽ sử dụng quyền lợi bảo hiểm (nếu có) để thanh toán chi phí khám và điều trị cho Cơ sở y tế. Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm phải tự thanh toán cho những chi phí vượt quá Hạn mức hoặc Quyền lợi tối đa hoặc những chi phí không Cần thiết và hợp lý về mặt y khoa.

Danh sách các Cơ sở y tế thuộc Hệ thống bảo lãnh viện phí sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử chính thức của Sun Life Việt Nam (website) hoặc đối tác của Sun Life Việt Nam theo từng thời điểm.

2. Dịch vụ bảo lãnh viện phí áp dụng cho ai/sản phẩm nào?

Áp dụng cho Người được bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Sống Chất và Bảo hiểm Bổ sung - Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện.

3. Quy trình bảo lãnh như thế nào & các trường hợp nào bạn cần lưu ý khi thực hiện bảo lãnh viện phí:

Bước 1: Bạn cần xuất trình các giấy tờ sau tại các cơ sở y tế có liên kiết với Sun Life trong đó bao gồm Thẻ Bảo lãnh viện phí và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc giấy khai sinh (đối với trẻ em dưới 14 tuổi)

Bước 2: Các Cơ sở y tế sẽ chủ động liên hệ với Insmart (Công ty đối tác của Sun Life) để tiến hành xác nhận các bước cần thiết để xử lý yêu cầu của bạn. Khi có kết quả về Bảo lãnh viện phí, Cơ sở y tế sẽ lập tức thông báo đến bạn để làm các thủ tục tiếp theo một cách nhanh nhất có thể.

Tham khảo danh sách Hệ thống bảo lãnh viện phí tại Việt Nam và Châu Á