Bảo hiểm Tiết kiệm

Bảo hiểm tiết kiệm

Tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc để vun đắp cuộc sống sung túc cho bản thân và những người thân yêu là mong muốn chính đáng của mỗi chúng ta. Một kế hoạch tài chính thông minh không chỉ đòi hỏi kết quả đầu tư hấp dẫn mà còn cần đảm bảo khả năng thực hiện trong mọi tình huống.

Bạn đã có sẵn phương án B cho các tình huống bất trắc không mong đợi trong kế hoạch tài chính của mình chưa?

Bạn có biết giải pháp bảo hiểm tiết kiệm và Đầu tư của Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam có thể giúp tăng hiệu quả cho kế hoạch tài chính của gia đình mình?

Các Giải pháp bảo hiểm Tiết kiệm và đầu tư của chúng tôi không chỉ đem đến cơ hội hưởng quyền lợi tài chính hấp dẫn, mà còn đảm bảo an toàn tài chính cho kế hoạch dài hạn của bạn trước những rủi ro không lường. Bạn cũng có thể linh hoạt lựa chọn kế hoạch cho phù hợp với các thay đổi trong từng giai đoạn cuộc sống. Tìm hiểu ngay các giải pháp bảo hiểm tài chính của Sun Life Việt Nam đề xây dựng cuộc sống tươi sáng hơn cho bản thân và gia đình.

.

Các sản phẩm tiết kiệm

SUN - Sống Mới

SUN - Sống Mới

Bảo vệ đến 100 tuổi

  • Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
  • Quyền lợi đặc biệt cho gia đình 3 thế hệ
  • Linh hoạt tài chính tối đa
  • Tích lũy hiệu quả
SUN - Sống Mới
SUN - Sống Tinh Hoa

SUN - Sống Tinh Hoa

Bảo vệ đến 100 tuổi

  • Tích lũy và kế thừa tinh hoa
  • Bảo vệ vượt trội
  • Linh hoạt kế hoạch tài chính
  • Tham gia đơn giản
SUN - Sống Tinh Hoa

Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống chất

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn.
 

Đăng ký tư vấn