Phúc lợi cho nhân viên - Sản phẩm Bảo An Phú

Phúc lợi cho nhân viên, sản phẩm Bảo An Phú

Phúc lợi cho nhân viên, chắp cánh sự nghiệp

 • Giải pháp phúc lợi cho nhân viên linh hoạt để Doanh nghiệp tưởng thưởng và giữ chân nhân tài;
 • Giúp Nhân viên tích lũy tài sản an toàn hiệu quả từ kết quả đầu tư, và được bảo vệ tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống;
 • Thuận lợi về thuế cho cả Doanh nghiệp và Nhân viên.  

Quyền lợi sản phẩm

Đa dạng với hai sự lựa chọn bảo vệ trọn đời tùy theo nhu cầu của khách hàng:

 • Quyền lợi cơ bản

  Khách hàng sẽ nhận được Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản tùy thuộc vào giá trị nào lớn hơn trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may Tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

 • Quyền lợi nâng cao

  Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ Giá trị tài khoản nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

 • An tâm với chính sách đầu tư an toàn và hiệu quả đáp ứng các nhu cầu tài chính trong ngắn hạn với mức lãi suất cam kết tối thiểu được tích lũy vào giá trị tài khoản như sau:
Năm hợp đồng

1-5

5+

% Giá trị tài khoản

5%

3%

 • Để khuyến khích khách hàng thực hiện kế hoạch tài chính như đã được hoạch định cũng như tri ân những khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Sun Life, khách hàng sẽ được nhận thêm khoản thưởng duy trì hợp đồng vào các năm thứ 3, 6 và 9 chỉ với ba (03) năm đóng phí, với tỷ lệ như sau:
Cuối năm hợp đồng

3 & 6 & 9

% Giá trị tài khoản trung bình của 36 tháng trước đó

6%

 • Vào ngày đáo hạn hợp đồng vào năm hợp đồng thứ 10, khách hàng sẽ nhận toàn bộ giá trị tài khoản nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Ngoài ra, là một sản phẩm thuộc dòng liên kết chung với đặc tính linh hoạt, Bảo An Phú giúp khách hàng có thể điều chỉnh kế hoạch tiết kiệm và bảo vệ để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ dự định nào với các quyền lợi sau:

 • Tạm ứng hoặc rút tiền từ tài khoản

Trong trường hợp đột xuất cần sử dụng tới một khoản tiền lớn, khách hàng có thể tạm ứng hoặc rút tiền từ tài khoản mà không làm mất hiêu lực của hợp đồng. Nhu cầu về tài chính cũng như cầu bảo vệ của khách hàng vẫn được đảm bảo với Bảo An Phú.

 • Giải ước hợp đồng

Trong trường hợp thay đổi kế hoạch và mục tiêu tài chính, khách hàng có thể hủy bỏ hợp đồng và nhận được Giá trị hoàn lại.

 • Thay đổi số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

Khi thu nhập tăng hoặc khi có nhiều tiền nhàn rỗi hơn, khách hàng có thể đóng thêm Phí bảo hiểm và/hoặc gia tăng Số tiền bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào để tăng quyền lợi bảo vệ và số tiền đầu tư trong Giá trị tài khoản.

 •  Đối với Bên mua bảo hiểm là tổ chức:

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Công ty, Bên mua bảo hiểm là tổ chức có quyền lựa chọn kế hoạch đóng phí linh hoạt (tiếp tục hoặc tạm dừng đóng phí) trên cơ sở Bên mua bảo hiểm thông báo cho Công ty, và/hoặc được áp dụng chi phí hủy hợp đồng ở mức thấp hơn mức tối đa quy định trong một số trường hợp theo phê duyệt của Bộ Tài Chính. Chi tiết xin liên hệ bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp để được tư vấn.

Cơ chế của sản phẩm phúc lợi cho nhân viên - Bảo An Phú

Bảo An Phú hoạt động dựa theo cơ chế sau:

 • Chi phí ban đầu

Chi phí ban đầu được áp dụng đối với Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm, trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9+

% Phí bảo hiểm cơ bản

50%

15%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

% Phí bảo hiểm đóng thêm

12%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

5%

4%

 • Chi phí bảo hiểm rủi ro

Chi phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản để đảm bảo việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm.

 • Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí quản lý hợp đồng được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản, hiện tại là 30.000 đồng/tháng để chi trả các chi phí liên quan đến việc duy trì và quản lý hợp đồng.

 • Chi phí quản lý quỹ

Chi phí quản lý quỹ là 2%/năm, được sử dụng để trang trải các chi phí quản lý Quỹ liên kết chung.

 • Chi phí hủy bỏ hợp đồng

Chi phí hủy bỏ hợp đồng được áp dụng khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, theo tỷ lệ phần trăm như sau:

Năm hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

9+

% Phí bảo hiểm cơ bản

25%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

0%

 • Chi phí rút tiền từ tài khoản

Trong trường hợp khách hàng quyết định rút tiền từ Giá trị tài khoản, Bên mua bảo hiểm sẽ phải chịu một khoản Chi phí rút tiền theo quy định.

Lưu ý: Các chi phí nêu trên không được bảo đảm và có thể thay đổi theo sự phê duyệt của Bộ Tài chính.

Thông tin chung về sản phẩm phúc lợi cho nhân viên - Bảo An Phú

Tuổi tham gia hợp đồng

30 ngày tuổi - 50 tuổi (Nâng cao)
30 ngày tuổi - 60 tuổi (Cơ bản)

Thời hạn đóng phí

3 năm

Thời hạn hợp đồng

10 năm

Định kỳ đóng phí

Năm, Nửa năm, Quý

Những tài liệu bạn nên tham khảo về phúc lợi cho nhân viên – với sản phẩm Bảo An Phú

 

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Tìm hiểu thêm

(*) Thông tin bắt buộc

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để gửi thông tin về các sự kiện nghệ thuật và kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày.

Tôi không phải là người máy

Hỗ trợ

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu: