Bảo hiểm Sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Tham gia bảo hiểm sức khỏe của Sun Life Việt Nam sẽ giúp bạn đảm bảo dự phòng tài chính cần thiết để bạn và gia đình bạn vượt qua các rủi ro bệnh tật khi cần đến.

Thực tế sức khỏe không chỉ là vốn quý của mỗi chúng ta mà còn là tài sản quý giá nhất của gia đình bạn. Để có thể là điểm tựa cho những người thân yêu và chu toàn tình yêu với gia đình, bạn sẽ luôn cần một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Chủ động quan tâm chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết, nhưng chưa đủ vì bạn vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn và người thân.

Thấu hiểu vấn đề này, các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Sun Life sẽ thay bạn đương đầu với những rủi ro về sức khỏe cũng như giảm thiểu các chi phí y tế phát sinh.

Các giải pháp bảo hiểm sức khỏe từ Sun Life

SUN - Sống Vững Vàng

SUN - Sống Vững Vàng

Bảo vệ đến 75 tuổi

  • Bảo hiểm Ung thư
  • Chi trả mọi giai đoạn bệnh
  • Chi trả thêm cho 10 bệnh Ung thư thường gặp
SUN - Sống Vững Vàng

Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống chất

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn.
 

Đăng ký tư vấn