Yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan hợp đồng bảo hiểm

Các yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan Hợp đồng bảo hiểm
(chỉ thực hiện khi HĐ còn hiệu lực)

 • Trường hợp yêu cầu điều chỉnh được thực hiện qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng/Bưu điện: Phiếu yêu cầu cần được nộp về Sun Life Việt Nam trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày được lập (ngày ghi trên Phiếu yêu cầu)

I. Điều chỉnh thông tin các bên

(sử dụng mẫu biểu “Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân”)

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào
Thủ tục/Lưu ý:
Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân:

 • Điều chỉnh 1 chi tiết:
  • Chứng minh nhân dân; hoặc
  • Căn cước công dân; hoặc
  • Giấy khai sinh; hoặc
  • Hộ chiếu; hoặc
 • Điều chỉnh 2 chi tiết trở lên hoặc người được bảo hiểm < 18 tuổi điều chỉnh họ/tê n, Khách hàng nộp thêm:
  • Quyết định cải chính hộ tịch; hoặc
  • Xác nhận của Chính quyền địa phương 2 người là 1.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào
Thủ tục/Lưu ý:

 • Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người thụ hưởng;
 • Lưu ý:Tổng tỉ lệ thụ hưởng chỉ định cho hợp đồng = 100%;
 • Thỏa mối quan hệ bảo hiểm với NĐBH: Sản phẩm chính (Vợ - chồng, Ông bà nội/ngoại - cháu, cha mẹ - con cái, anh chị em ruột);
 • Không giới hạn số lần điều chỉnh BEN trong suốt thời hạn hợp đồng.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

Thủ tục/Lưu ý:

 • Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người thụ hưởng quyền lợi khuyến học.
 • Thỏa mối quan hệ bảo hiểm với NĐBH: Là con của Người được bảo hiểm
 • Chỉ có 1 người thụ hưởng QLKH trong 1 HĐ tại mỗi thời điểm.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào
Thủ tục/Lưu ý:

 • Phí chênh lệch
 • Nộp kèm giấy tờ:

Nghề nghiệp:
(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc
(ii) Hợp đồng lao động, hoặc
(iii) Giấy xác nhận nghề nghiệp của chính quyền địa phương

Đi nước ngoài:
(i) Visa, passport
(ii) Bản sao giấy tờ chứng minh mục đích ra nước ngoài (nếu có).

II. Điều chỉnh hợp đồng

(sử dụng mẫu biểu “Phiếu yêu cầu điều chỉnh hợp đồng”)

A. Yêu cầu điều chỉnh hợp đồng cần nộp kèm PHÍ

Thời điểm:

 • Trong 21 ngày cân nhắc; hoặc
 • Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày hoặc trong thời gian gia hạn nộp phí

Thủ tục/Lưu ý:

 • Cần thanh toán đủ các kỳ phí đến hạn đã qua.
 • KHÔNG áp dụng điều chỉnh định kỳ “Tháng” đối với hợp đồng tham gia (nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm) từ ngày 08/11/2016.
 • Kể từ 19/06/2018: không đổi được định kỳ đóng phí Quý <2 triệu đồng cho sản phẩm chính. Quy định này áp dụng cho tất cả các HĐBH (ngoại trừ 2 sản phẩm Bảo An Bình và Bảo An Toàn)

Sản phẩm truyền thống
Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc

Thay đổi số tiền bảo hiểm (STBH – sản phẩm liên kết chung)
Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào
Thủ tục/Lưu ý:

 • Nộp kèm Tờ khai sức khỏe (trường hợp tăng STBH sau 21 ngày)
 • Sản phẩm Bảo An Phúc: tuổi tối đa tăng STBH = 50t
 • Không áp dụng thay đổi sau 21 ngày đối với sản phẩm Bảo An Khang & An Nhiên vui Sống

Thay đổi số tiền bảo hiểm (sản phẩm phụ)
Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào
Thủ tục/Lưu ý: STBH sản phẩm Hỗ trợ viện phí không được thay đổi trong suốt thời hạn HĐ.

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc hoặc 30 ngày trước kỳ phí kế tiếp hoặc trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.
Thủ tục/Lưu ý: Nộp kèm Hồ sơ YCBH bổ sung (yêu cầu sau 21 ngày) hoặc HĐ còn trong 21 ngày cân nhắc nhưng chưa có sản phẩm bổ trợ nào của Người được bảo hiểm bổ sung và Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm bổ sung mới.

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc hoặc 30 ngày trước kỳ phí kế tiếp hoặc rong vòng 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí.

Thời điểm: Trong 21 ngày cân nhắc

B. Điều chỉnh không nộp thêm phí

Bảo Nhân Trí:
Thời điểm: Một lần trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm.
Nâng Bước Con Yêu:
Thời điểm: Một lần trước khi kết thúc thời hạn đóng phí.
Thủ tục/Lưu ý:

 • Điều chỉnh trong 21 ngày: nộp thêm phí
 • Nếu điều chỉnh sau 21 ngày, chỉ áp dụng chuyển từ lựa chọn 4 sang 1

Thời điểm: Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày hoặc trong thời gian gia hạn nộp phí
Thủ tục/Lưu ý: Chỉ áp dụng cho HĐ truyền thống có điều khoản này và Phí BH được đóng đầy đủ tối thiểu là 5 năm.

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.
Thủ tục/Lưu ý: Chọn Yêu cầu khác trên Phiếu yêu cầu điều chỉnh, nộp kèm Tờ khai sức khỏe và bản sao chứng từ y khoa (nếu có).

III. Điều chỉnh khác

Thời điểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.
Thủ tục/Lưu ý: Phiếu yêu cầu Đăng ký chữ ký mẫu và cấp lại bản sao HĐBH
Lưu ý: Chữ ký xác nhận bên dưới Phiếu yêu cầu là chữ ký cũ của Bên mua bảo hiểm. Trong trường hợp không ký lại được chữ ký cũ, Bên mua bảo hiểm mang theo Giấy tờ chứng minh nhân thân đến quầy làm thủ tục thay đổi chữ ký.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy