Vị trí tuyển dụng

Hãy tỏa sáng cùng Sun Life Việt Nam

Sự thành công của mỗi nhân viên chính là sự thành công của Công ty. Tại Sun Life Việt Nam, chúng tôi luôn hướng đến trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đặc biệt, sự hợp tác và gắn kết giữa các cá nhân giúp đội ngũ Sun Life Việt Nam cùng tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời.

Vị trí tuyển dụng Vị trí tuyển dụng

Hãy tỏa sáng cùng Sun Life Việt Nam

Sự thành công của mỗi nhân viên chính là sự thành công của Công ty. Tại Sun Life Việt Nam, chúng tôi luôn hướng đến trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, đặc biệt, sự hợp tác và gắn kết giữa các cá nhân giúp đội ngũ Sun Life Việt Nam cùng tươi sáng hơn dưới ánh mặt trời.

Các vị trí tuyển dụng

Công nghệ Thông tin/Information Technology

Dịch vụ Khách hàng/Client Services

De La Sól

Marketing

Bancassurance/Kênh Kinh doanh Liên kết với Ngân hàng

Agency Distribution/ Kênh Đại Lý

Distribution/ Các Kênh Phân phối

Actuarial and Strategy/ Định phí và Chiến lược

Compliance/ Tuân thủ

Internal Audit/ Kiểm toán Nội bộ

Human Resources/ Quản trị Nguồn Nhân lực

Office Management/  Quản lý Văn phòng

Risk Management/ Quản trị Rủi ro

TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN

Để đăng ký ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng trên, vui lòng tải mẫu đơn ứng tuyển, điền đầy đủ các thông tin và gửi về địa chỉ email: VN_careers@sunlife.com