Công cụ đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro khi đầu tư

Bạn phù hợp với loại hình đầu tư nào?

Lựa chọn một kênh đầu tư phù hợp sẽ giúp bạn gia tăng nguồn thu, đảm bảo tài chính vững vàng để phục vụ cho việc theo đuổi các mục tiêu và sở thích cá nhân.

Cùng khám phá bạn phù hợp với loại hình đầu tư nào nhé!

Đánh giá mức độ rủi ro trong đầu tư

HÃY TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI SAU ĐÂY

Khảo sát rủi ro đầu tư

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Bạn là người thận trọng khi đầu tư

Bạn cần biết chính xác lợi nhuận đầu tư mình sẽ thu được hoặc còn hạn chế về kinh nghiệm đầu tư. Bạn không thích rủi ro và mục tiêu chính của bạn là bảo toàn vốn đầu tư ban đầu.

Kênh đầu tư phù hợp:
- Kênh ngân hàng
- Kênh bảo hiểm nhân thọ
- Trái phiếu chính phủ hoặc doanh nghiệp

Chia sẻ kết quả của bạn:

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Bạn là người tương đối thận trọng khi đầu tư

Bạn tìm kiếm nguồn thu đều đặn và ổn định nhưng vẫn kỳ vọng vốn đầu tư có sự tăng trưởng theo thời gian. Bạn chấp nhận rủi ro ở mức vừa phải. Mục tiêu chính của bạn là bảo toàn vốn đầu tư ban đầu nhưng vẫn tạo ra nguồn thu.

Kênh đầu tư phù hợp:
- Kênh ngân hàng
- Kênh bảo hiểm nhân thọ

Chia sẻ kết quả của bạn:

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Bạn là người có sự cân bằng giữa thận trọng và mạo hiểm trong đầu tư

Bạn đang tìm kiếm sự tăng trưởng vốn đầu tư lâu dài và nguồn thu đều đặn. Bạn mong đợi khoản lợi nhuận tương đối ổn định nhưng cũng chấp nhận rủi ro. Bạn hiểu rằng bạn không thể tăng trưởng vốn nếu không có rủi ro nhất định.

Kênh đầu tư phù hợp
- Kênh bảo hiểm nhân thọ
- Trái phiếu chính phủ hoặc doanh nghiệp
- Quỹ đầu tư
- Đầu tư vàng

Chia sẻ kết quả của bạn:

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Bạn là người tương đối mạo hiểm khi đầu tư

Bạn chấp nhận rủi ro cao. Bạn nhận ra rằng về lâu về dài, lợi nhuận từ thị trường chứng khoán là cao nhất so với các kênh và loại hình đầu tư khác. Tuy nhiên, bạn không muốn đầu tư tất cả vốn vào chứng khoán. Bạn tìm kiếm sự phát triển vốn lâu dài nhưng vẫn tạo ra nguồn thu.

Kênh đầu tư phù hợp:
- Đầu tư vàng
- Đầu tư bất động sản
- Đầu tư chứng khoán

 

Chia sẻ kết quả của bạn:

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Bạn là người mạo hiểm khi đầu tư

Bạn chấp nhận rủi ro và sự biến động lớn đối với giá trị đầu tư của bạn vì bạn biết rằng tỷ suất lợi nhuận từ thị trường chứng khoán là cao nhất so với các kênh hay loại hình đầu tư khác. Bạn đang tìm kiếm sự tăng trưởng vốn lâu dài và ít quan tâm về tổn thất trong ngắn hạn.

Kênh đầu tư phù hợp:
- Đầu tư vàng
- Đầu tư bất động sản
- Đầu tư chứng khoán
- Đầu tư ngoại hối

 

Chia sẻ kết quả của bạn:

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy