Bảo Thịnh Vượng

Chương trình tiết kiệm bảo hiểm 15 năm, các chương trình tiết kiệm bảo hiểm, các chương trình tiết kiệm bảo hiểm dài hạn

Tài chính vững vàng, An toàn cuộc sống

Kế hoạch tích lũy và đảm bảo an toàn tài chính dài hạn với thời hạn đóng phí chỉ trong 5 năm

  • Quyền lợi định kỳ mỗi 5 năm và quyền lợi đáo hạn đáp ứng nhu cầu tài chính khác nhau cho từng giai đoạn;
  • Yên tâm với bảo vệ an toàn tài chính trong 15 năm;
  • Chỉ cần đóng phí trong 5 năm.

Quyền lợi sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo Thịnh Vượng mang đến những quyền lợi ưu việt đáp ứng nhu cầu tài chính để bạn hoàn thành mục tiêu trong từng giai đoạn của cuộc đời.  

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại cho khách hàng.

Vào mỗi cuối năm (05) Năm hợp đồng trong suốt Thời hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được Quyền lợi tiền mặt định kỳ (*) như một lời tri ân gửi tới khách hàng theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng

5 10 15
Tiền mặt định kỳ 20% phí bảo hiểm năm

20% phí bảo hiểm năm

20% phí bảo hiểm năm

(*) Khách hàng có thể để lại tiền mặt định kỳ và nhận lãi hàng tháng.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Anh Thịnh 30 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo Thịnh Vượng với số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng, anh Thịnh sẽ đóng 20.000.000 đồng/năm trong vòng 5 năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả cho anh Thịnh được minh họa như sau:

Minh họa quyền lợi anh Thịnh được chi trả:

Bảo Thịnh Vượng – Minh họa quyền lợi
  • Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Anh Thịnh sẽ nhận được khoản tiền mặt định kỳ vào Năm hợp đồng thứ 05, 10 và 15 cụ thể như sau:

Năm hợp đồng 5 10 15
Tiền mặt định kỳ 4.000.000 đồng 4.000.000 đồng 4.000.000 đồng
  • Quyền lợi bảo hiểm

Trong trưởng hợp anh Thịnh gặp rủi ro và tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng.

Quyền lợi bảo hiểm khi anh Thịnh gặp rủi ro:

Bảo Thịnh Vượng – Quyền lợi bảo hiểm
  • Quyền lợi đáo hạn

Vào ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng là 206.000.000 đồng (*).

Số tiền được chi trả khi đáo hạn:

Bảo Thịnh Vượng – Quyền lợi đáo hạn

(*) Quyền lợi đáo hạn được minh họa ở mức lãi suất 8%.

Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng 30 ngày tuổi - 55 tuổi
Thời hạn đóng phí 5 năm
Thời hạn hợp đồng 15 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Nửa năm, Quý

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống Chất

Quỹ chăm sóc sức khỏe gia đình đột phá

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết 

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm về chương trình

Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau cho các khách hàng hiện hữu:

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy