bảo hiểm đầu tư SUN - Sống Sung Túc 

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của đầu tư là đảm bảo rằng bạn có một danh mục đầu tư đa dạng. Có nghĩa rằng bạn nên phân bổ vốn của mình vào các khoản đầu tư khác nhau để không phụ thuộc vào một khoản đầu tư duy nhất. Vậy tại sao bạn nên mua sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị?

đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro đầu tư

Từ xưa người ta đã biết đến điều này thông qua câu ngạn ngữ “Đừng để tất cả trứng vào một giỏ” và lợi ích chính của đa dạng hóa trong đầu tư chính là giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư và đạt được mức sinh lời cao.

Nôm na chúng ta có thể hiểu rằng, nếu trứng để trong một giỏ và rơi xuống đất, chúng ta sẽ chỉ còn trứng vỡ. Đa dạng hóa trong đầu tư là một cách đề phòng khi cả giỏ bị rơi, thì chúng ta vẫn còn giỏ khác. Chẳng hạn, bạn đầu tư vào một loại tài sản duy nhất và tình hình hoạt động đầu tư không hiệu quả, loại tài sản của bạn sẽ bị ảnh hưởng và sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến vốn đầu tư của bạn.

Do đó, khi bạn pha trộn vốn đầu tư vào nhiều danh mục đầu tư và các loại hình tài sản khác nhau, như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi, hàng hóa, quỹ tương hỗ hoặc kênh đầu tư truyền thống như vàng và bất động sản.…, nghĩa là bạn đang giảm thiểu rủi ro đầu tư của mình. Khi một khoản đầu tư có kết quả kém mà các khoản khác khả quan hơn trong cùng một quãng thời gian thì thiệt hại tổng thể đã được giảm và bạn vẫn có lợi nhuận.

Tuy nhiên, đa dạng hóa trong đầu tư để có lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro thực sự không phải dễ dàng:

- Bạn cần tìm hiểu loại hình đầu tư phù hợp với khả năng tài chính và có cơ hội sinh lời

- Chọn kênh đầu tư phù hợp với kỳ vọng và khản năng chấp nhận rủi ro của bản thân

- Cần tập trung nhiều thời gian để nghiên cứu và theo dõi kênh đầu tư của mình

- Có kiến thức tài chính nhất định để phân tích và theo dõi thị trường.

SUN – Sống Sung Túc, giải pháp bảo hiểm đầu tư của Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam chính là câu trả lời thích hợp cho các trăn trở của bạn. Giải pháp mang đến cho bạn một danh mục đầu tư đa dạng, phân chia tỷ lệ đầu tư giữa các danh mục khác nhau như, cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi thông qua 3 Quỹ đầu tư: Quỹ Tăng Trưởng, Quỹ Cân Bằng và Quỹ Bền Vững. Bạn hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn đầu tư phù hợp với kỳ vọng lơi nhuận & mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

 

Quỹ tăng trưởng

Quỹ Tăng Trưởng

Mục tiêu đầu tư: Tối đa hóa tổng thu nhập từ các khoản đầu tư trung đến dài hạn Đầu tư vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: cao

Quỹ cân bằng

Quỹ Cân Bằng

Mục tiêu đầu tư: Tạo ra sự phối hợp cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng vốn trung và dài hạn
Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, và đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn

Rủi ro đầu tư: trung bình

Quỹ bền vững

Quỹ Bền Vững

Mục tiêu đầu tư: Tạo thu nhập ổn định song song với bảo toàn vốn trung và dài hạn Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định

Rủi ro đầu tư: thấp

 

Không chỉ có vậy, SUN – Sống Sung Túc còn là một giải pháp giúp bạn đầu tư một các hiệu quả, có tính linh hoạt cao và mang đến sự bảo vệ tài chính ưu việt cho bản thân bạn và gia đình ở các giai đoạn cuộc đời.

Tìm hiểu thêm về các điều khoản bảo hiểm.

SUN – Sống Sung Túc bên cạnh các quyền lợi đầu tư hấp dẫn còn có các quyền lợi bảo vệ toàn diện, chẳng hạn như quyền lợi tử vong, quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn, quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm mà không cần thẩm định, gia tăng bảo vệ trước các rủi ro trong cuộc sống bằng cách tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng.

*Thông tin trên đây mang tính chất tham khảo.