SUN - Sống Sung Túc

Bảo hiểm đầu tư Sống Sung Túc

Đầu tư hiệu quả, cuộc sống thăng hoa

Bạn đang có kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình trong tương lai? Bạn muốn tìm một kênh đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm gia tăng giá trị tài sản cho bản thân cũng như mang đến một cuộc sống sung túc cho gia đình thân yêu?

Bảo hiểm đầu tư linh hoạt SUN – Sống Sung Túc, giải pháp đầu tư hiệu quả, linh hoạt với sự bảo vệ toàn diện giúp bạn đáp ứng nhu cầu tài chính ở mọi giai đoạn trong cuộc sống. Hãy tự do tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống cùng Bảo hiểm đầu tư linh hoạt SUN - Sống Sung Túc.

Lợi ích khi tham gia

Bảo hiểm đầu tư hiệu quả Bảo hiểm đầu tư hiệu quả

Đầu tư hiệu quả

Bảo hiểm đầu tư linh hoạt Bảo hiểm đầu tư linh hoạt

Đầu tư linh hoạt

Bảo hiểm đầu tư toàn diện Bảo hiểm đầu tư toàn diện

Bảo vệ toàn diện

Quyền lợi sản phẩm

 • Các Khoản thưởng được chi trả thường xuyên trong suốt thời hạn hợp đồng:
  • Thưởng khởi đầu vững chắc.
  • Thưởng duy trì hợp đồng
  • Thưởng đặc biệt
 • Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn
 • Quỹ đầu tư được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ chuyên nghiệp

SSIAM là Công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. SSIAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng, với tổng tài sản quản lý 4.282,5 tỷ đồng (tính đến Tháng 01/2020)..

(Nguồn:  https://www.ssi.com.vn/ssiam/chung-toi-la-ai)

Công ty SSI Công ty SSI

SSIAM là Công ty TNHH một thành viên thuộc 100% sở hữu của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI, công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam. SSIAM cung cấp các dịch vụ quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức nhằm bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản cho khách hàng, với tổng tài sản quản lý 4.282,5 tỷ đồng (tính đến Tháng 01/2020)..

(Nguồn:  https://www.ssi.com.vn/ssiam/chung-toi-la-ai)

 • 3 Quỹ đầu tư phù hợp theo nhu cầu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
Trái phiếu và tiền gửi

Quỹ Tăng Trưởng

Mục tiêu đầu tư: Tối đa hóa tổng thu nhập từ các khoản đầu tư trung đến dài hạn Đầu tư vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng vốn cao

Rủi ro đầu tư: cao

Quỹ cân bằng

Quỹ Cân Bằng

Mục tiêu đầu tư: Tạo ra sự phối hợp cân bằng giữa thu nhập ổn định và sự tăng trưởng vốn trung và dài hạn
Đầu tư vào các danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định, và đầu tư vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng vốn

Rủi ro đầu tư: trung bình

Quỹ đầu tư

Quỹ Bền Vững

Mục tiêu đầu tư: Tạo thu nhập ổn định song song với bảo toàn vốn trung và dài hạn Đầu tư chủ yếu vào danh mục đầu tư bằng Đồng Việt Nam có thu nhập ổn định

Rủi ro đầu tư: thấp

 • Danh mục đầu tư đa dạng giúp bạn linh hoạt trong đầu tư
 • Toàn quyền và dễ dàng chuyển đổi quỹ đầu tư theo nhu cầu
 • Chủ động đầu tư thêm theo tình hình tài chính
 • Linh hoạt trong đóng phí và rút tiền.

 • An tâm với các quyền lợi bảo vệ toàn diện trước các rủi ro tử vong, hay thương tật.
Đến 70 tuổi Sau 70 tuổi
Số tiền bảo hiểm cộng Giá trị tài khoản Giá trị lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản
 • Gia tăng mức bảo vệ trước một trong các sự kiện làm tăng trách nhiệm tài chính
Người ĐBH kết hôn Người ĐBH kết hôn

Người được bảo hiểm kết hôn

Sinh con/nhận con nuôi Sinh con/nhận con nuôi

Người được bảo hiểm/vợ của người được bảo hiểm sinh con/nhận nuôi con nuôi

Con đi học Con đi học

Con bắt đầu vào học cấp 1/cấp 2/cấp 3/đại học

Bảo hiểm tử vong Bảo hiểm tử vong

Vợ/chồng của người được bảo hiểm tử vong do tai nạn

 • Cung cấp thêm bảo vệ trước các rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nằm viện, chăm sóc y tế với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng

Thông tin chung

Bảo hiểm đầu tư Bảo hiểm đầu tư

Tuổi tham gia hợp đồng:
Từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi

Thời hạn đóng phí Thời hạn đóng phí

Tuổi kết thúc hợp đồng:
85 tuổi

Bảo hiểm đầu tư Bảo hiểm đầu tư

Thời hạn bảo hiểm:
Đến 85 tuổi

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết 

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết


Lập kế hoạch:

Ngày sinh
Giới tính
Mức bảo vệ mong muốn

Giải pháp *
Lựa chọn 1
Bảo vệ tối đa đến 100 tuổi
Quyền lợi bảo vệ từ
XXXXXX đ
Phí XXXX đ/năm
Đầu tư đơn giản, hiệu quả
Linh hoạt đóng phí,rút tiền
Bảo vệ toàn diện
Lựa chọn 2
Bảo vệ tối đa đến 100 tuổi
Quyền lợi bảo vệ từ
XXXXXX đ
Phí XXXX đ/năm
Đầu tư đơn giản, hiệu quả
Linh hoạt đóng phí,rút tiền
Bảo vệ toàn diện
Lựa chọn 3
Bảo vệ tối đa đến 100 tuổi
Quyền lợi bảo vệ từ
XXXXXX đ
Phí XXXX đ/năm
Đầu tư đơn giản, hiệu quả
Linh hoạt đóng phí,rút tiền
Bảo vệ toàn diện
Chi trả đến 200.000.000 đ
khi mắc bệnh hiểm nghèo
*Lưu ý:
Phí bảo hiểm ước tính trên đây dựa trên điều kiện Người được bảo hiểm được thẩm định ở mức rủi ro chuẩn. Vui lòng cung cấp thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn cụ thể từng gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy