Quyết định về tài chính là một số trong những lựa chọn quan trọng nhất trong đời. Có một số quyết định có thể sẽ thay đổi theo độ tuổi và giai đoạn sống, cho dù bạn đang bắt đầu sự nghiệp, mua căn nhà đầu tiên, xây dựng gia đình hay mong muốn được nghỉ hưu. Làm quen với các điều khoản tài chính và hiểu các tác động đến quyết định của mình có thể sẽ giúp bạn có động lực để xây dựng một tương lai tài chính an toàn hơn, tươi sáng hơn và tốt hơn. Để giúp bạn có được nền tảng tài chính phù hợp và cảm thấy tự tin hơn về các quyết định tài chính của mình, dưới đây là hướng dẫn về một số vấn đề liên quan đến tài chính phổ biến nhất.

 

Đầu tư

Là việc mua một tài sản nào đó với kỳ vọng là đạt được lợi nhuận trong tương lai từ thu nhập, tăng trưởng vốn hoặc cả hai. Chúng bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tài sản, quỹ tương hỗ,…. Đầu tư dựa trên phân tích, thường với mục đích kiếm lợi nhuận dài hạn, trái ngược với đầu cơ cho lợi nhuận ngắn hạn.

 

Các quỹ tương hỗ

Là một loại hình đầu tư, quỹ tương hỗ được quản lý chuyên nghiệp, bao gồm tiền của các cá nhân để đầu tư vào tài sản - cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt hoặc kết hợp cả hai. Các nhà đầu tư chia sẻ tỷ lệ lãi và lỗ của danh mục đầu tư và trả cho người quản lý một khoản chi phí.

 

Cổ phiếu

Là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Vì vậy nếu bạn nắm giữ cổ phiếu, bạn có quyền nhận cổ tức được trả từ các khoản thu nhập của công ty và bỏ phiếu tại các cuộc họp của các cổ đông. Cổ phiếu là cơ sở của hầu hết các danh mục đầu tư - giá của chúng được xác định bởi sự biến đổi của thị trường.

 

Trái phiếu

Là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của công ty phát hành (người vay tiền) phải trả cho người nắm giữ trái phiếu (người cho vay) một khoản tiền xác định. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ, và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành.

 

Cổ tức

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền, cổ phiếu. Cổ tức thường được trả bằng tiền mặt theo từng đợt hoặc một hay hai lần mỗi năm và được quyết định bởi hội đồng quản trị của công ty và được các cổ đông chấp thuận. Thu nhập không được chi trả dưới dạng cổ tức được gọi là thu nhập giữ lại và được đầu tư trở lại vào công ty kinh doanh.

 

Kinh phí

Một danh mục đầu tư chứng khoán thuộc sở hữu chung của các nhà đầu tư và được quản lý bởi các chuyên gia. Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu trong các quỹ đầu tư. Chúng được sử dụng để mua và bán một loạt giấy tờ có giá để kiếm thêm thu nhập và (hoặc) lãi. Hầu hết các quỹ này là quỹ mở, phát hành và mua lại cổ phiếu theo yêu cầu.

 

Giao dịch

Cổ phiếu, trái phiếu của các công ty phát hành được mua, bán bởi các nhà đầu tư và các thương nhân. Một sàn giao dịch có thể là một địa điểm nào đó, chẳng hạn như sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc một nền tảng giao dịch tự do, nơi các giao dịch diễn ra trên điện thoại hoặc trực tuyến. Trao đổi được điều chỉnh bởi các quy tắc và giám sát bởi các cơ quan quản lý.

 

Tăng giá vốn

Khi giá trị của một tài sản tăng theo thời gian, nó sẽ tăng giá trị. Thuật ngữ tăng giá vốn là một sự gia tăng của trái phiếu, cổ phiếu dựa trên sự gia tăng của giá thị trường. Đó là sự khác biệt giữa giá của nó trên thị trường và chi phí ban đầu, sự thay đổi giá có thể là do công ty phát hành có giá trị cao hơn trên thị trường. Theo đó, sự tăng giá vốn tạo nên lợi nhuận từ một khoản đầu tư.

 

Kỳ hạn

Là ngày phải hoàn trả đầy đủ các khoản vay hay trái phiếu cho người cho vay. Số tiền đó người ta gọi là vốn gốc hoặc mệnh giá, và ngày đáo hạn hay ngày hoàn trả đó được xác định ngay từ đầu.

 

Quỹ thu nhập cố định

Đây là một loại quỹ tương hỗ, với các khoản đầu tư được tạo thành từ trái phiếu doanh nghiệp, chính phủ tạo ra thu nhập theo lãi suất ổn định cho các cổ đông (thay vì tăng trưởng vốn). Thu nhập thường được chi trả mỗi tháng và số tiền này phụ thuộc vào các khoản thanh toán trái phiếu cơ bản do quỹ nắm giữ, thay đổi tùy theo mức độ rủi ro của chúng.

 

*Thông tin trên đây mang tính chất tham khảo.