Bảo An Toàn

Bao An Toan mang đến điểm tựa tài chính vững chắc bảo vệ gia đình trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Toàn bảo vệ tương lai cuộc sống

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Toàn là điểm tựa tài chính vững chắc bảo vệ gia đình cũng như bảo hiểm cá nhân trước các rủi ro tiềm ẩn do tai nạn

  • An tâm với bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn;
  • Giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị với hỗ trợ tài chính khi nằm viện do tai nạn;
  • Hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm tai nạn vào cuối thời hạn hợp đồng khi không có rủi ro tử vong hay Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Tham khảo thêm:

Quyền lợi từ gói bảo hiểm tai nạn – Bảo An Toàn

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Nếu chẳng may khách hàng nằm viện do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ giúp chi trả viện phí hàng ngày đến 0,1% Số tiền bảo hiểm cho một Ngày nằm viện, tối đa 120 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong không do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như một sự chia sẻ với nỗi đau mất mát người thân, giúp gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất. Quyền lợi hậu sự là 20.000.000 đồng hoặc tổng Phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn.

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng.

Anh Toàn 27 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo An Toàn với Số tiền bảo hiểm là 500.000.000 đồng, anh Toàn sẽ đóng 7.700.000 đồng/năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả cho anh Toàn được minh họa như sau:

Bảo An Toàn – Minh họa quyền lợi
  • Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

Anh Toàn sẽ nhận được khoản tiền bảo hiểm tai nạn 500.000.000 đồng nếu anh Toàn chẳng may gặp rủi ro tai nạn và tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Bảo An Toàn – Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn
  • Quyền lợi nằm viện do tai nạn

Trong trường hợp anh Toàn gặp rủi ro tai nạn và nằm viện, Sun Life sẽ giúp anh Toàn chi trả viện phí tối đa là 500.000 đồng/Ngày nằm viện, tối đa 120 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng.

Bảo An Toàn – Quyền lợi nằm viện do tai nạn
  • Quyền lợi hậu sự

Nếu chẳng may anh Toàn tử vong không do tai nạn trong Thời hạn hợp đồng, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như sau.

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quyền lợi hậu sự (triệu đồng) 20 20 24 32 40 48 56 64 73 81
  • Quyền lợi Đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả 81.200.000 đồng cho khách hàng.

Bảo An Toàn – Quyền lợi Đáo hạn

Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng 18 ngày tuổi - 55 tuổi
Thời hạn đóng phí 10 năm
Thời hạn hợp đồng 10 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Quý
Thẩm định Đơn giản

Những tài liệu bạn nên tham khảo

Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy