Bảo Hiểm Bổ Sung – Tai Nạn Toàn Diện

  • Bảo vệ tài chính mở rộng trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn do tai nạn;
  • Tăng quyền lợi đối với tai nạn trong ngày lễ hoặc khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

Quyền lợi sản phẩm

Các quyền lợi bảo hiểm cá nhân ưu việt của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm Tỷ lệ chi trả (% Số tiền bảo hiểm )
Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn (*) Tối đa 100%/Năm hợp đồng
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn 100%
Bỏng độ 3 do tai nạn 100%
Tử vong do tai nạn 100%
Tử vong do tai nạn trong các ngày nghỉ Lễ/Tết của Việt Nam 200%
Tử vong do tai nạn khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng 200%
Tử vong do Tai nạn máy bay 300%

(*) Vui lòng tham khảo Bảng quy định tỷ lệ chi trả quyền lợi được trình bày ở bên dưới.

Bảng quy định tỷ lệ chi trả quyền lợi thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn:

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn  % Số tiền bảo hiểm
Nhóm 1: Tay
Mất một cánh tay (từ trên khuỷu tay) 70%
Mất một bàn tay (từ cổ tay trở lên) 50%
Mất bốn ngón tay (không bao gồm ngón tay cái) 35%
Mất ngón tay cái 15%
Mất ngón tay trỏ 10%
Mất ngón tay giữa 6%
Mất ngón tay áp út 5%
Mất ngón tay út 4%
Mất xương bàn tay ngón cái hoặc ngón trỏ 3%
Mất xương bàn tay ngón giữa, áp út hoặc ngón út 2%
Nhóm 2: Chân
Mất một chân (từ trên đầu gối) 60%
Mất một bàn chân (từ trên mắt cá) 50%
Mất tất cả các ngón chân của một bàn chân 25%
Mất ngón chân cái 5%
Mất một ngón chân bất kỳ (khác ngón chân cái) 1%
Nhóm 3: Thị lực và Thính lực
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thị lực một mắt 50%
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thính lực hai tai 50%
Mất hoàn toàn và vĩnh viễn thính lực một tai 25%

Minh họa quyền lợi

Anh A 30 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Tai nạn toàn diện (  gọi tắt là BHBS ) với số tiền bảo hiểm 1 tỷ đồng, thời hạn bảo vệ 15 năm, phí bảo hiểm hàng năm là 2,8 triệu đồng. 

 

Trong thời hạn bảo hiểm, tại Năm hợp đồng thứ 3, nếu anh A bị tai nạn và chẳng may mất cánh tay trái, quyền lợi bảo hiểm anh A nhận được sẽ là 700 triệu đồng (tương đương với 70% STBH như Bảng quy định tỷ lệ chi trả quyền lợi thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn). Bảo hiểm bổ sung - Tai nạn toàn diện vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

 

Sang Năm hợp đồng tiếp theo, nếu anh A chẳng may bị tai nạn và mất hoàn toàn và vĩnh viễn thính lực 2 tai, anh A sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm là 500 triệu đồng (tương đương với 50% STBH như Bảng quy định tỷ lệ chi trả quyền lợi thương tật bộ phận vĩnh viễn do Tai nạn). Bảo hiểm bổ sung - Tai nạn toàn diện vẫn tiếp tục duy trì hiệu lực.

 

Hai năm sau đó, nếu anh A chẳng may bị Tử vong do tai nạn máy bay Sun Life sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm là 3 tỷ đồng (tương đương với 300% STBH). Sau khi quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn được chi trả, Bảo hiểm bổ sung - Tai nạn toàn diện sẽ tự động chấm dứt hiệu lực.


Thông tin chung

 
Tuổi tham gia bảo hiểm 6 – 59 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm 65 tuổi
Thời hạn bảo hiểm 6 - 20 năm

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng qua số 1800 1786 hoặc Đăng ký tư vấn.

Đăng ký tư vấn cùng Tư vấn tài chính Sun Life Việt Nam

Gửi