Bảo Hiểm Bổ Sung - Tử Kỳ

Giải pháp mở rộng bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn


Quyền lợi sản phẩm

Tử vong

Nếu Người được bảo hiểm chẳng may tử vong trong Thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả ngay 100% Số tiền bảo hiểm cho khách hàng.

Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

Nếu Người được bảo hiểm chẳng may bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 65 tuổi và trong Thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm cho khách hàng.

 

Thông tin chung

Tuổi tham gia bảo hiểm 30 ngày tuổi đến 59 tuổi
Số tiền bảo hiểm Tối thiểu: 50 triệu đồng 
Tối đa: 500% Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính 
Định kỳ đóng phí Năm, Nửa năm, Quý
 
 

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng qua số 1800 1786 hoặc Đăng ký tư vấn.

Đăng ký tư vấn cùng Tư vấn tài chính Sun Life Việt Nam

Gửi