Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi tử vong

 1. Yêu cầu chung:
 • Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty);
 • Thư ủy quyền (theo mẫu công ty); có xác nhận của chính quyền địa phương.
 • Bản gốc của Hợp đồng, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác;
 • Phiếu Thu tạm (trong trường hợp NĐBH tử vong trong giai đoạn bảo hiểm tạm thời)
 1. Tài liệu chứng minh sự kiện bảo hiểm:
 • Giấy chứng tử;
 • Hồ sơ điều trị bệnh của NĐBH (Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, kết quả xét nghiệm)
 • Biên bản tại nạn và Kết luận điều tra về tai nạn của NĐBH do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu NĐBH tử vong do tai nạn). 
 1. Bằng chứng về quyền nhận quyền lợi bảo hiểm:

A. Nếu NTH trên 18 tuổi:

 • CMND/ Hộ chiếu của Người thụ hưởng (NTH)

B. Nếu NTH chưa đủ 18 tuổi:

 • Khai sinh của NTH
 • CMND/Hộ chiếu của Người giám hộ hợp pháp của NTH
 • Giấy tờ chứng minh quyền giám hộ

C. Nếu NTH là Tổ chức:

 • Giấy phép thành lập/đầu tư/chứng nhận/đăng ký kinh doanh của Tổ chức
 • CMND/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền cho Người dại diện nhận QLBH

D. Trường hợp không có chỉ định NTH:

 • CMND/ Hộ chiếu của BMBH

E. Trường hợp NĐBH cũng là BMBH tử vong, không có chỉ định NTH:

 

Ghi chú:    

QLBH: Quyền lợi bảo hiểm

NĐBH: Người được bảo hiểm

 

NTH: Người thụ hưởng

BMBH: Bên mua bảo hiểm

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn