Bảo hiểm bổ sung - Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Mỗi người đều có những ước mơ, mục đích sống khác nhau, nhưng dù là mục đích, lý tưởng gì thì đều cần có sức khỏe thì mới thực hiện được. Khỏe mạnh giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Khỏe mạnh là nền tảng cơ bản của một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, là cơ sở để mỗi người thực hiện thành công ý tưởng, ước mơ của cuộc đời mình.

Nhằm giúp Khách hàng an tâm chăm sóc sức khỏe với các dịch vụ y tế tốt nhất và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sun Life Việt Nam cho ra đời Sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện.

Quyền lợi ưu việt của sản phẩm:

BHBS – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện với những quyền lợi ưu việt

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú

Chi trả chi phí khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, chăm sóc thai sản và nha khoa(1).

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe chi trả chi phí điều trị ung thư Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe chi trả chi phí điều trị ung thư

Chi trả chi phí điều trị ung thư theo các liệu pháp truyền thống và hiện đại.

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe có dịch vụ bảo lãnh viện phí Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe có dịch vụ bảo lãnh viện phí

Hệ thống Bảo lãnh viện phí(2) uy tín tại Việt Nam và Châu Á(1).

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Bảo hiểm sức khỏe bảo hiểm cho cả người lớn và trẻ em

Bảo hiểm cho cả trẻ em và người lớn đến 70 tuổi.

(1)Tùy thuộc vào Kế hoạch bảo hiểm được chọn

(2)Tham khảo dịch vụ Bảo lãnh viện phí

Tóm tắt Kế hoạch bảo hiểm

Kế hoạch bảo hiểm

Cơ bản

Nâng Cao

VIP

VIP Plus

Phạm vi địa lý

Việt Nam

Châu Á

Số tiền bảo hiểm

100 triệu

200 triệu

500 triệu

1 tỷ

Quyền lợi tối đa/Năm hợp đồng

1. Điều trị nội trú

100 triệu

200 triệu

500 triệu

1 tỷ

2. Điều trị ngoại trú

Không áp dụng

5 triệu

10 triệu

20 triệu

3. Điều trị nha khoa

Không áp dụng

10 triệu

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Tuổi tham gia bảo hiểm sức khỏe Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Tuổi tham gia bảo hiểm sức khỏe

Tuổi tham gia bảo hiểm:
30 ngày tuổi – 65 tuổi

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Tuổi kết thúc hợp đồng bảo hiểm sức khỏe Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Tuổi kết thúc hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

Tuổi kết thúc thời hạn bảo hiểm:
Tối đa 70 tuổi

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Thời hạn bảo hiểm sức khỏe Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Thời hạn bảo hiểm sức khỏe

Thời hạn bảo hiểm:
1 năm, và được tự động gia hạn hàng năm *

Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Phí bảo hiểm sức khỏe Gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện - Phí bảo hiểm sức khỏe

Phí bảo hiểm:
Được tính theo tuổi Người được bảo hiểm tại thời
điểm tham gia và tại thời điểm gia hạn hàng năm **

(*) Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Sun Life Việt Nam, sản phẩm bổ sung này đươc xem xét gia hạn tại mỗi Ngày kỷ niệm năm hợp đồng cho đến khi Bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hiệu lực sản phẩm bổ sung này hoặc Người được bảo hiểm không còn đáp ứng các điều kiện được bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm bổ sung này.

(**) Phí bảo hiểm có thể thay đổi (để phản ánh tỉ lệ tăng chi phí y tế, tỷ lệ chi trả bồi thường,... thực tế) nếu được Bộ Tài chính chấp thuận và sẽ được thông báo 3 tháng trước ngày áp dụng.

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy