Giải pháp bảo hiểm sức khỏe của Sun Life Việt Nam sẽ giúp bạn đảm bảo dự phòng tài chính cần thiết để gia đình bạn vượt qua các rủi ro bệnh tật khi cần đến.

Thực tế sức khỏe không chỉ là vốn quý của mỗi chúng ta mà còn là tài sản quý giá nhất của gia đình bạn. Để có thể là điểm tựa cho những người thân yêu và chu toàn tình yêu với gia đình, bạn sẽ luôn cần một cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Chủ động quan tâm chăm sóc sức khỏe là điều cần thiết, nhưng chưa đủ vì bạn vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn những rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn và người thân.

Thấu hiểu vấn đề này, Bảo hiểm sức khỏe Sun Life sẽ thay bạn đương đầu với những rủi ro.


Các gói bảo hiểm sức khỏe của Sun Life

Bảo hiểm sức khỏe Sun Life, sản phẩm Sun -Sống vững vàng

SUN - Sống Vững Vàng

Bảo vệ đến 75 tuổi
 • Bảo hiểm Ung thư
 • Chi trả mọi giai đoạn bệnh
 • Chi trả thêm cho 10 bệnh
  Ung thư thường gặp
Sun - Sống Vững Vàng
Bảo hiểm sức khỏe Sun Life , Sản phẩm Bảo An Khang

Bảo An Khang

Bảo vệ đến 75 tuổi
 • Chi trả bệnh hiểm nghèo
 • Chi trả mọi giai đoạn bệnh
 • Hỗ trợ Tư vấn Y khoa
Bảo An Khang
Bảo hiểm sức khỏe Sun Life , Sản phẩm An Nhiên Vui Sống mang đến giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện trước Bệnh hiểm nghèo và nhiều rủi ro khác

Sun Life - An Nhiên Vui Sống

Bảo vệ đến 75 tuổi
 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo/tai nạn
 • Chi trả khi nằm viện
Sun Life - An Nhiên Vui Sống

Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết


Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết